Csíkszereda http://www.szereda.ro/ Sun, 01 Aug 2021 20:22:17 EEST . Csíkszereda http://www.szereda.ro/ http://www.szereda.ro/images/favicon.ico 16 16 . GYAKORNOKI PROGRAMOT INDÍT CSÍKSZEREDA POLGÁRMESTERI HIVATALA http://www.szereda.ro/hu/h/2/3338/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Az Internship program elind&iacute;t&aacute;s&aacute;r&oacute;l, a hargitaf&uuml;rdői Xantus J&aacute;nos &Aacute;ltal&aacute;nos Iskola fel&uacute;j&iacute;t&aacute;s&aacute;r&oacute;l, a hőszigetel&eacute;si program &uacute;jb&oacute;li meghirdet&eacute;s&eacute;ről, k&uuml;l&ouml;nb&ouml;ző ingatlanok &aacute;tad&aacute;s&aacute;r&oacute;l-&aacute;tv&eacute;tel&eacute;ről d&ouml;nt&ouml;tt t&ouml;bbek k&ouml;z&ouml;tt j&uacute;lius 30-i rendes havi &uuml;l&eacute;s&eacute;n az &ouml;nkorm&aacute;nyzati test&uuml;let.</span></p> IT/Tech Fri, 30 Jul 2021 00:00:00 +0200 VÁROSNAPOK HELYETT VÁSÁRNAPOKKAL ÜNNEPEL CSÍKSZEREDA http://www.szereda.ro/hu/h/2/3337/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Tematikus v&aacute;s&aacute;rok l&aacute;ncolatak&eacute;nt jelentkezik id&eacute;n Cs&iacute;kszereda v&aacute;ros &uuml;nnepe, mely rendhagy&oacute; m&oacute;don a nev&eacute;ben sem k&ouml;veti az eddigi &eacute;vek hagyom&aacute;ny&aacute;t. Az augusztus 5&ndash;8. k&ouml;z&ouml;tti időszakban zajl&oacute; rendezv&eacute;nysorozat r&eacute;szleteiről a V&aacute;r t&eacute;ren tartott sajt&oacute;t&aacute;j&eacute;koztat&oacute; keret&eacute;ben sz&aacute;moltak be a szervezők.</span></p> IT/Tech Fri, 30 Jul 2021 00:00:00 +0200 ISTEN ÖNNEL, BORSODI TANÁR ÚR! http://www.szereda.ro/hu/h/2/3335/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Id. Borsodi L&aacute;szl&oacute; (1932&ndash;2021), nyugalmazott biol&oacute;gia szakos tan&aacute;r a sz&eacute;kelyudvarhelyi R&oacute;mai Katolikus Főgimn&aacute;ziumb&oacute;l (ma Tam&aacute;si &Aacute;ron L&iacute;ceum) ker&uuml;lt 1951-ben a cs&iacute;kszeredai főgimn&aacute;ziumba &eacute;s 1952-ben &eacute;retts&eacute;gizett le. A Bolyai Tudom&aacute;nyegyetemen szerzett biol&oacute;gi&aacute;b&oacute;l tan&aacute;ri oklevelet 1956-ban. R&ouml;gt&ouml;n ezut&aacute;n Mad&eacute;falv&aacute;n kezdett tan&iacute;tani, majd 1959-ben Cs&iacute;kr&aacute;koson lett igazgat&oacute;, 1959-től Cs&iacute;k rajon szaktanfel&uuml;gyelője, 1962-től pedig a cs&iacute;kszeredai Matematika-Fizika L&iacute;ceum (M&aacute;rton &Aacute;ron Gimn&aacute;zium) biol&oacute;giatan&aacute;ra.</span></p> IT/Tech Tue, 27 Jul 2021 00:00:00 +0200 SORBANÁLLÁS HELYETT AZ ELŐJEGYZÉST JAVASOLJUK http://www.szereda.ro/hu/h/2/3333/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">A Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatal&aacute;ban műk&ouml;dő Szem&eacute;lynyilv&aacute;ntart&oacute; K&ouml;zszolg&aacute;lat eml&eacute;kezteti a szem&eacute;lyi igazolv&aacute;ny&eacute;rt folyamod&oacute;kat, hogy elker&uuml;lhetik a sorban&aacute;ll&aacute;st az online előjegyz&eacute;s lehetős&eacute;g&eacute;vel.</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> IT/Tech Fri, 23 Jul 2021 00:00:00 +0200 EGYÜTT A TISZTÁBB KÖRNYEZETÉRT! http://www.szereda.ro/hu/h/2/3332/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">A szakhat&oacute;s&aacute;gok &aacute;ltal a Somly&oacute; patak&aacute;n v&eacute;gzett j&uacute;nius 22-i v&iacute;zminős&eacute;g-ellenőrz&eacute;s eredm&eacute;nyeinek t&uuml;kr&eacute;ben Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatala kimutat&aacute;st k&eacute;rt a Harv&iacute;z Rt.-től a somly&oacute;i &ouml;vezet &ndash; a Fodor-h&aacute;z &eacute;s a Taploca utca k&ouml;z&ouml;tti r&eacute;sz &ndash; h&aacute;ztart&aacute;saira vonatkoz&oacute;an. A t&eacute;rs&eacute;gi szolg&aacute;ltat&oacute; adatb&aacute;zis&aacute;ban olyan h&aacute;ztartart&aacute;s szerepel, amely csak iv&oacute;v&iacute;z szolg&aacute;ltat&aacute;sra k&ouml;t&ouml;tt szerződ&eacute;st a Harv&iacute;z Rt.-vel.</span></p> IT/Tech Thu, 15 Jul 2021 00:00:00 +0200 LEZÁRULT CSÍKSZEREDÁBAN A MEZŐGAZDASÁGI ÖSSZEÍRÁS http://www.szereda.ro/hu/h/2/3329/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">T&ouml;bb mint k&eacute;t h&eacute;ttel a megszabott hat&aacute;ridő előtt fejezte be v&aacute;rosunkban a kinevezett h&eacute;t k&eacute;rdezőbiztos az &aacute;ltal&aacute;nos mezőgazdas&aacute;gi &ouml;ssze&iacute;r&aacute;st. &Ouml;sszess&eacute;g&eacute;ben g&ouml;rd&uuml;l&eacute;kenyen zajlott az adatfelv&eacute;tel, a bukaresti &ouml;sszes&iacute;t&eacute;sre bek&uuml;ld&ouml;tt k&eacute;rdő&iacute;vek a formai ellenőrz&eacute;sen is kedvező elb&iacute;r&aacute;l&aacute;sban r&eacute;szes&uuml;ltek.</span></p> IT/Tech Thu, 15 Jul 2021 00:00:00 +0200 OKOS JELZŐLÁMPÁK CSÍKSZEREDÁBAN IS http://www.szereda.ro/hu/h/2/3323/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">A k&ouml;zleked&eacute;ssel foglalkoz&oacute; szakemberek &aacute;ll&aacute;spontja szerint a nagyfok&uacute; haszn&aacute;lat miatt nem k&ouml;rforgalom, hanem intelligens jelzől&aacute;mparendszer teheti g&ouml;rd&uuml;l&eacute;kenyebb&eacute; a forgalmat a M&aacute;rton &Aacute;ron Főgimn&aacute;zium melletti &uacute;tkereszteződ&eacute;sben. A r&eacute;gi szemaforok cser&eacute;je p&eacute;ntektől vas&aacute;rnapig tart, az &uacute;j l&aacute;mp&aacute;k h&eacute;tfőtől műk&ouml;dnek.</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> IT/Tech Thu, 01 Jul 2021 00:00:00 +0200 MEZŐGAZDASÁGI ÖSSZEÍRÁS: TÚLLÉPTÜK A 80 SZÁZALÉKOT http://www.szereda.ro/hu/h/2/3321/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">A kapcsolatfelv&eacute;tellel akadnak ugyan gondok, mindent &ouml;sszevetve azonban g&ouml;rd&uuml;l&eacute;kenyen folyik Cs&iacute;kszered&aacute;ban az &aacute;ltal&aacute;nos mezőgazdas&aacute;gi &ouml;ssze&iacute;r&aacute;s. Az 1409 gazda k&ouml;z&uuml;l 1159-nek m&aacute;r r&ouml;gz&iacute;tett&eacute;k az adatait.</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> IT/Tech Thu, 01 Jul 2021 00:00:00 +0200 DÖNTSÜNK EGYÜTT A CSÍKSZEREDAI SZÖKŐKUTAKRÓL! http://www.szereda.ro/hu/h/2/3319/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">A cs&iacute;kszeredai sz&ouml;kőkutak helyzet&eacute;t k&ouml;r&uuml;lj&aacute;r&oacute; k&eacute;rd&eacute;ssort &aacute;ll&iacute;tott &ouml;ssze &eacute;s ind&iacute;tott &uacute;tj&aacute;ra j&uacute;lius 1-j&eacute;n a V&aacute;rosh&aacute;za. Az int&eacute;zm&eacute;ny honlapj&aacute;n, illetve a Cs&iacute;kszereda V&aacute;rosh&aacute;za Facebook-oldalon&nbsp; megtal&aacute;lhat&oacute; k&eacute;rdő&iacute;vet a j&uacute;lius 1&ndash;18. k&ouml;z&ouml;tti időszakban lehet kit&ouml;lteni.</span></p> IT/Tech Thu, 01 Jul 2021 00:00:00 +0200 ÜGYKEZELÉSÉBE VENNÉ CSÍKSZEREDA A VASÚTI GYALOGOS ALULJÁRÓT http://www.szereda.ro/hu/h/2/3317/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">A j&uacute;niusi soros &ouml;nkorm&aacute;nyzati &uuml;l&eacute;sen t&ouml;bb olyan strat&eacute;giai &uuml;gy is szerepel, melyek egy-k&eacute;t &eacute;ves t&aacute;vlatban meg fogj&aacute;k hat&aacute;rozni a v&aacute;ros &eacute;let&eacute;t &ndash; fogalmazott felvezet&eacute;s&eacute;ben Korodi Attila polg&aacute;rmester. Az &uuml;l&eacute;sen d&ouml;nt&eacute;s sz&uuml;letett arr&oacute;l, hogy hivatalos &aacute;tiratban k&eacute;ri Cs&iacute;kszereda &Ouml;nkorm&aacute;nyzata a vas&uacute;ti gyalogos alulj&aacute;r&oacute; &uuml;gykezel&eacute;si jog&aacute;t, a kor&aacute;bban a Kossuth Lajos utcai gal&eacute;riak&eacute;nt műk&ouml;dő fel&uuml;letet is visszaveszi saj&aacute;t adminisztr&aacute;ci&oacute;j&aacute;ba, illetve &aacute;tadja a Cs&iacute;ki Mozi műk&ouml;dtet&eacute;s&eacute;t a Pro Cultura Siculi Fejleszt&eacute;si Egyes&uuml;letnek.</span></p> IT/Tech Fri, 25 Jun 2021 00:00:00 +0200 A KÁJONI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA IS BEKERÜLT A FELÚJÍTOTT TANINTÉZETEK SORÁBA http://www.szereda.ro/hu/h/2/3315/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Ebben az &eacute;vben az első, de sorban az &ouml;t&ouml;dik oktat&aacute;si int&eacute;zm&eacute;ny &aacute;tv&eacute;telez&eacute;s&eacute;t tartott&aacute;k ma, j&uacute;nius 25-&eacute;n. A k&ouml;zel 690 di&aacute;kot kiszolg&aacute;l&oacute; K&aacute;joni J&aacute;nos Szakk&ouml;z&eacute;piskola fel&uacute;j&iacute;t&aacute;si munk&aacute;latai 5,35 milli&oacute; lejbe ker&uuml;ltek.</span></p> IT/Tech Fri, 25 Jun 2021 00:00:00 +0200 SZÁMOS ÚJDONSÁGGAL KEZDŐDIK SZERDÁN A FILMSZEREDA http://www.szereda.ro/hu/h/2/3309/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">A hűv&ouml;s őszből a meleg ny&aacute;rba, lak&oacute;telepi moziz&aacute;s, gyerekfel&uuml;gyelet a filmek alatt, premier előtti vet&iacute;t&eacute;sek, szakmai kerekasztal Sz&eacute;kelyf&ouml;ld megjelen&iacute;t&eacute;s&eacute;ről a magyar filmműv&eacute;szetben. C&iacute;mszavakban &iacute;gy &ouml;sszegezhetőek a szerd&aacute;n rajtol&oacute; 5. Filmszereda &uacute;jdons&aacute;gai. Korodi Attila polg&aacute;rmester, S&oacute;gor Enikő alpolg&aacute;rmester &eacute;s Mih&aacute;ly L&aacute;szl&oacute; programszervező sajt&oacute;t&aacute;j&eacute;koztat&oacute;n ismertette a Sz&eacute;kelyf&ouml;ldi Mozg&oacute;k&eacute;pfesztiv&aacute;llal kapcsolatos tudnival&oacute;kat.</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> IT/Tech Mon, 21 Jun 2021 00:00:00 +0200 HÉTFŐTŐL LEZÁRJÁK A PETŐFI SÁNDOR UTCA FELSŐ SZAKASZÁT http://www.szereda.ro/hu/h/2/3305/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">A v&aacute;ros egyik legr&eacute;gebbi f&ouml;ldg&aacute;zvezet&eacute;k&eacute;nek cser&eacute;je miatt j&uacute;nius 14&ndash;22. k&ouml;z&ouml;tt lez&aacute;rj&aacute;k az aut&oacute;s forgalom előtt a Petőfi S&aacute;ndor utca felső, a Magyarorsz&aacute;g Cs&iacute;kszeredai Főkonzul&aacute;tus&aacute;t&oacute;l a V&aacute;r t&eacute;rig terjedő szakasz&aacute;t. Az &uacute;tvonalon csak a s&uuml;rgőss&eacute;gi j&aacute;rművek k&ouml;zlekedhetnek.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">A gyalogosok biztons&aacute;ga &eacute;rdek&eacute;ben &eacute;jszak&aacute;ra nem maradhatnak nyitott g&ouml;dr&ouml;k, &eacute;s biztos&iacute;tj&aacute;k az utcaszakasz k&eacute;t oldala k&ouml;zti &aacute;tj&aacute;r&aacute;s lehetős&eacute;g&eacute;t is.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">K&ouml;sz&ouml;nj&uuml;k a m&eacute;g&eacute;rt&eacute;s&uuml;ket, t&uuml;relm&uuml;ket!</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;"><strong>2021. j&uacute;nius 11.</strong><br /></span></p> IT/Tech Fri, 11 Jun 2021 00:00:00 +0200 FOLYAMATBAN A SZÉCSENYI UTAK NYÁRI KARBANTARTÁSA http://www.szereda.ro/hu/h/2/3303/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Az időj&aacute;r&aacute;s kedvezőv&eacute; v&aacute;lt, &iacute;gy ma elkezdőd&ouml;tt a sz&eacute;csenyi utcah&aacute;l&oacute;zat ny&aacute;ri karbantart&aacute;sa. A priorit&aacute;si lista &eacute;l&eacute;n levő v&aacute;rosr&eacute;szben a k&ouml;zvagyonban szereplő &uacute;taszakaszokat mintegy 6 kilom&eacute;teres hossz&uacute;s&aacute;gban jav&iacute;tj&aacute;k.</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> IT/Tech Wed, 09 Jun 2021 00:00:00 +0200 A FOLYAMATOS ESŐS IDŐ HÁTRÁLTATJA A KAVICSOZÁST http://www.szereda.ro/hu/h/2/3301/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">A p&uuml;nk&ouml;sdi b&uacute;cs&uacute;t megelőzően siker&uuml;lt &uacute;j kavics&aacute;gyat fektetni a zar&aacute;ndokok &aacute;ltal legink&aacute;bb haszn&aacute;lt &uacute;tvonalakon, az&oacute;ta viszont a kedvezőtlen időj&aacute;r&aacute;si k&ouml;r&uuml;lm&eacute;nyek miatt nem halad a munka a rem&eacute;lt &uuml;temben. Amint alkalmass&aacute; v&aacute;lik a terep, Sz&eacute;cseny k&ouml;vetkezik.</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> IT/Tech Thu, 03 Jun 2021 00:00:00 +0200 JÚNIUS 1-JE MUNKASZÜNETI NAP http://www.szereda.ro/hu/h/2/3299/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatala t&aacute;j&eacute;koztatja a lakoss&aacute;got, hogy 2021. j&uacute;nius 1-j&eacute;n, a nemzetk&ouml;zi gyermeknapon sz&uuml;netel int&eacute;zm&eacute;ny&uuml;nk &uuml;gyf&eacute;lszolg&aacute;lata.</span></p> <p><span style="font-size: 12px;">Lehetős&eacute;g van a b&iacute;rs&aacute;gok online befizet&eacute;s&eacute;re is a www.ghiseul.ro oldalon. Meg&eacute;rt&eacute;s&uuml;ket k&ouml;sz&ouml;nj&uuml;k!</span></p> IT/Tech Mon, 31 May 2021 00:00:00 +0200 MEGOLDÁSOK A FORGALMI FENNAKADÁSOKRA http://www.szereda.ro/hu/h/2/3297/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Egyir&aacute;ny&uacute;s&iacute;tj&aacute;k a piacudvart, &eacute;s meg&aacute;ll&aacute;st tilt&oacute; t&aacute;bl&aacute;kat helyeznek ki a Tető utc&aacute;n arra a szakaszra, amelyen rendszerint az &uacute;ttesten parkolnak az aut&oacute;k. A k&eacute;t int&eacute;zked&eacute;s c&eacute;lja a forgalombeli fennakad&aacute;sok felsz&aacute;mol&aacute;sa.</span></p> IT/Tech Mon, 31 May 2021 00:00:00 +0200 SZOROS EGYÜTTMŰKÖDÉST AJÁNL A VÁROSHÁZA A GAZDASÁGI SZEREPLŐKNEK http://www.szereda.ro/hu/h/2/3291/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatala az elm&uacute;lt időszakban &ouml;t egyeztet&eacute;sre h&iacute;vta meg a cs&iacute;kszeredai gazdas&aacute;gi szereplőket. Ezen alkalmakkor Korodi Attila polg&aacute;rmester szem&eacute;lyesen is tal&aacute;lkozott az &eacute;lelmiszeri kis- &eacute;s nagykereskedőkkel, az ipari termelőkkel, az egy&eacute;b t&iacute;pus&uacute; kereskedelmi egys&eacute;geket műk&ouml;dtető v&aacute;llalkoz&oacute;kkal, illetve a Rom&aacute;niai Magyar K&ouml;zgazd&aacute;sz T&aacute;rsas&aacute;g (RMKT), a Hargita Megyei Kereskedelmi &eacute;s Iparkamara, a Cs&iacute;ki V&aacute;llalkoz&oacute;k Egyes&uuml;lete (CsVE) &eacute;s a Rom&aacute;n Patron&aacute;tus Hargita megyei k&eacute;pviselőivel.</span></p> IT/Tech Thu, 27 May 2021 00:00:00 +0200 A BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSI KÉRÉSEK ELBÍRÁLÁSÁNAK EREDMÉNYE 2021 http://www.szereda.ro/hu/h/2/3289/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">M&aacute;jus <span lang="hu-HU">17</span>&ndash;21<span lang="hu-HU">. </span>k&ouml;z&ouml;tt zajlott a beiratkoz&aacute;s a cs&iacute;kszeredai b&ouml;lcsőd&eacute;be. A 2021/20<span lang="hu-HU">22</span>-<span lang="hu-HU">e</span>s tan&eacute;vben rendelkez&eacute;sre &aacute;ll&oacute; 26 helyre <span lang="hu-HU">63</span> k&eacute;rv&eacute;nyező ny&uacute;jtotta be a sz&uuml;ks&eacute;ges dokument&aacute;ci&oacute;t.</span></p> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td style="text-align: left;" valign="top"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">A beny&uacute;jtott k&eacute;r&eacute;sek elb&iacute;r&aacute;l&aacute;s&aacute;nak eredm&eacute;nye megtekinthető <a href="https://www.dropbox.com/s/kcco6jvraxvsz92/Bolcsode_eredmenyek_2021-2022.pdf?dl=0"><strong>ITT</strong></a>.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Az &oacute;v&aacute;sok ut&aacute;ni v&eacute;gleges eredm&eacute;ny megtekinthető <a href="https://www.dropbox.com/s/fqpi9tubtovu87e/Bolcsode_eredmenyek_2021-2022_cont.pdf?dl=0"><strong>ITT</strong></a>. <br /></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> IT/Tech Thu, 27 May 2021 00:00:00 +0200 APIA-IGAZOLÁSOK: NEM SZÁMOTTEVŐ A VÁLTOZÁS http://www.szereda.ro/hu/h/2/3287/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatal&aacute;nak mezőgazdas&aacute;gi irod&aacute;ja id&eacute;n m&aacute;r t&ouml;bb mint 800 &uuml;gyet z&aacute;rt le: 402 &bdquo;APIA-igazol&aacute;st&rdquo; bocs&aacute;tott ki, &eacute;s a mezőgazdas&aacute;gi nyilv&aacute;ntart&aacute;st illetően 440 m&oacute;dosul&aacute;st vezettek be. Ugyanakkor felh&iacute;vja a figyelmet, hogy folyamatban van a t&iacute;z&eacute;vente esed&eacute;kes &aacute;ltal&aacute;nos mezőgazdas&aacute;gi &ouml;ssze&iacute;r&aacute;s.</span></p> IT/Tech Wed, 26 May 2021 00:00:00 +0200