Csíkszereda http://www.szereda.ro/ Mon, 20 Sep 2021 21:07:07 EEST . Csíkszereda http://www.szereda.ro/ http://www.szereda.ro/images/favicon.ico 16 16 . HIRDETÉS http://www.szereda.ro/hu/h/3/3370/index Csíkszereda Megyei Jogú Város ingatlanvásárlási szándékáról értesíti az érintetteket<p><a href="https://www.dropbox.com/s/wshv5es2b076r6n/Documentatie%20de%20atribuire%20si%20caiet%20de%20sarcini.pdf?dl=0" target="_blank"><span style="font-size: 12px;">Oda&iacute;t&eacute;l&eacute;si dokument&aacute;ci&oacute; &eacute;s tenderf&uuml;zet</span></a></p> IT/Tech Wed, 15 Sep 2021 00:00:00 +0200 MEGHÍVÓ KÖZMEGHALLGATÁSRA – ÖVEZETI RENDEZÉSI TERV – TANOROK UTCA http://www.szereda.ro/hu/h/3/3327/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Megyei Jog&uacute; V&aacute;ros &eacute;rtes&iacute;ti az &eacute;rintetteket, hogy az Intramuros Concept Kft. kezdem&eacute;nyez&eacute;s&eacute;re &ouml;vezeti rendez&eacute;si terv k&eacute;sz&uuml;l a Tanorok utc&aacute;ban lak&oacute;h&aacute;zak &eacute;s t&aacute;rsas h&aacute;zak &eacute;p&iacute;t&eacute;se c&eacute;lj&aacute;b&oacute;l.</span></p> <p><span style="font-size: 12px;">A k&ouml;zmeghallgat&aacute;st 2021. augusztus 5-&eacute;n, cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;k&ouml;n 15.00 &oacute;r&aacute;t&oacute;l szervezz&uuml;k a polg&aacute;rmesteri hivatal 102-es sz&aacute;m&uacute; term&eacute;ben.</span></p> IT/Tech Fri, 09 Jul 2021 00:00:00 +0200 KÉSIK A SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYOK KIBOCSÁTÁSA http://www.szereda.ro/hu/h/3/3325/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">&Uacute;jabb orsz&aacute;gos szintű alapanyaghi&aacute;ny miatt ism&eacute;t cs&uacute;szik a szem&eacute;lyi igazolv&aacute;nyok kibocs&aacute;t&aacute;sa. Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatal&aacute;nak Szem&eacute;lynyilv&aacute;ntart&oacute; k&ouml;zszolg&aacute;lata arra h&iacute;vja fel a figyelmet, hogy a j&uacute;nius 30. ut&aacute;n ig&eacute;nyelt okm&aacute;nyokat csup&aacute;n 30 napos hat&aacute;ridőre tudj&aacute;k ki&aacute;ll&iacute;tani. Enn&eacute;l r&ouml;videbb időre csak s&uuml;rgőss&eacute;gi esetekben tudnak elj&aacute;rni, a s&uuml;rgőss&eacute;get pedig hivatalos dokumentumokkal kell bizony&iacute;tania a k&eacute;relmezőnek.</span></p> <p>&nbsp;</p> IT/Tech Fri, 09 Jul 2021 00:00:00 +0200 MEGHÍVÓ KÖZVITÁRA – ÖVEZETI RENDEZÉSI TERV URBANISZTIKAI SZABÁLYOZÁS MÓDOSÍTÁS CÉLJÁBÓL http://www.szereda.ro/hu/h/3/3313/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Megyei Jog&uacute; V&aacute;ros &eacute;rtes&iacute;ti az &eacute;rintetteket, hogy Pop Gheorghe-Mircea kezdem&eacute;nyez&eacute;s&eacute;re &ouml;vezeti rendez&eacute;si terv k&eacute;sz&uuml;l a Szentl&eacute;lek utc&aacute;ban urbanisztikai szab&aacute;lyoz&aacute;s m&oacute;dos&iacute;t&aacute;s c&eacute;lj&aacute;b&oacute;l: agriturizmusb&oacute;l lak&oacute; funkci&oacute;.</span></p> <p><span style="font-size: 12px;">A k&ouml;zvit&aacute;t 2021. j&uacute;lius 29-&eacute;n, cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;k&ouml;n 17.00 &oacute;r&aacute;t&oacute;l szervezz&uuml;k a polg&aacute;rmesteri hivatal 102-es sz&aacute;m&uacute; term&eacute;ben.</span></p> IT/Tech Thu, 24 Jun 2021 00:00:00 +0200 MEGHÍVÓ KÖZVITÁRA –- ÖVEZETI RENDEZÉSI TERV LOGISZTIKAI KÖZPONT ÉPÍTÉSE CÉLJÁBÓL http://www.szereda.ro/hu/h/3/3311/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Megyei Jog&uacute; V&aacute;ros &eacute;rtes&iacute;ti az &eacute;rintetteket, hogy az Inter Royal Car Kft. kezdem&eacute;nyez&eacute;s&eacute;re &ouml;vezeti rendez&eacute;si terv k&eacute;sz&uuml;l a Taploca utc&aacute;ban logisztikai k&ouml;zpont &eacute;p&iacute;t&eacute;se c&eacute;lj&aacute;b&oacute;l.</span></p> <p><span style="font-size: 12px;">A k&ouml;zvit&aacute;t 2021. j&uacute;lius 29-&eacute;n, cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;k&ouml;n 15.00 &oacute;r&aacute;t&oacute;l szervezz&uuml;k a polg&aacute;rmesteri hivatal102-es sz&aacute;m&uacute; term&eacute;ben.</span></p> IT/Tech Thu, 24 Jun 2021 00:00:00 +0200 MEGHÍVÓ KÖZVITÁRA – ÖVEZETI RENDEZÉSI TERV URBANISZTIKAI SZABÁLYOZÁS CÉLJÁBÓL http://www.szereda.ro/hu/h/3/3307/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Megyei Jog&uacute; V&aacute;ros &eacute;rtes&iacute;ti az &eacute;rintetteket, hogy Solyom Zsolt kezdem&eacute;nyez&eacute;s&eacute;re &ouml;vezeti rendez&eacute;si terv k&eacute;sz&uuml;l a Tanorok utc&aacute;ban urbanisztikai szab&aacute;lyoz&aacute;s c&eacute;lj&aacute;b&oacute;l.</span></p> <p><span style="font-size: 12px;">A k&ouml;zvit&aacute;t 2021. j&uacute;lius 15-&eacute;n, cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;k&ouml;n 15.00 &oacute;r&aacute;t&oacute;l szervezz&uuml;k a polg&aacute;rmesteri hivatal 102-es sz&aacute;m&uacute; term&eacute;ben.</span></p> IT/Tech Thu, 17 Jun 2021 00:00:00 +0200 MEGHÍVÓ KÖZVITÁRA – A KERÜLŐÚT ZSÖGÖDI CSOMÓPONTJÁNAK ÖVEZETI RENDEZÉSI TERVE http://www.szereda.ro/hu/h/3/3294/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Megyei Jog&uacute; V&aacute;ros &eacute;rtes&iacute;ti az &eacute;rintetteket, hogy az &ouml;nkorm&aacute;nyzat kezdem&eacute;nyez&eacute;s&eacute;re &ouml;vezeti rendez&eacute;si terv k&eacute;sz&uuml;l a zs&ouml;g&ouml;di &ouml;vezetben ker&uuml;lő&uacute;t megval&oacute;s&iacute;t&aacute;sa c&eacute;lj&aacute;b&oacute;l. A k&ouml;zvit&aacute;t 2021. j&uacute;nius 29-&eacute;n, kedden 17.00 &oacute;rakor szervezz&uuml;k a polg&aacute;rmesteri hivatal d&iacute;szterm&eacute;ben.</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> IT/Tech Fri, 28 May 2021 00:00:00 +0200 MEGHÍVÓ KÖZVITÁRA – SZÉK ÚTJA–PARK HOTEL ÖSSZEKÖTŐÚT – ÖVEZETI RENDEZÉSI TERV http://www.szereda.ro/hu/h/3/3292/index &nbsp;<div> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Megyei Jog&uacute; V&aacute;ros &eacute;rtes&iacute;ti az &eacute;rintetteket, hogy az &ouml;nkorm&aacute;nyzat kezdem&eacute;nyez&eacute;s&eacute;re &ouml;vezeti rendez&eacute;si terv k&eacute;sz&uuml;l a Sz&eacute;k &uacute;tja&ndash;Park Hotel t&eacute;rs&eacute;g&eacute;ben &ouml;sszek&ouml;tő&uacute;t megval&oacute;s&iacute;t&aacute;sa c&eacute;lj&aacute;b&oacute;l. A k&ouml;zvit&aacute;t 2021. j&uacute;lius 1-j&eacute;n, cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;k&ouml;n 17.00 &oacute;rakor szervezz&uuml;k a polg&aacute;rmesteri hivatal d&iacute;szterm&eacute;ben.</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </div> IT/Tech Fri, 28 May 2021 00:00:00 +0200 ANL-LAKÁSOK: ELÉRHETŐ AZ ELSŐBBSÉGI LISTA http://www.szereda.ro/hu/h/3/3283/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatal&aacute;ban &eacute;s a v&aacute;rosh&aacute;za honlapj&aacute;n kif&uuml;ggesztett&uuml;k az ifj&uacute;s&aacute;gi b&eacute;rlak&aacute;sok ig&eacute;nylőinek n&eacute;vjegyz&eacute;keit (jogosultak &eacute;s visszautas&iacute;tottak list&aacute;ja, valamint elsőbbs&eacute;gi lista).</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">A n&eacute;vjegyz&eacute;keket tartalmaz&oacute; &ouml;nkorm&aacute;nyzati hat&aacute;rozat<a href="https://www.dropbox.com/s/tmaqx0752g6bk70/anl_hotarare.pdf?dl=0" target="_blank"><strong> megtal&aacute;lhat&oacute; itt</strong></a>.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Fellebbez&eacute;si hat&aacute;ridő: 2021. m&aacute;jus 28.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">FRISS&Iacute;T&Eacute;S: <a href="https://www.dropbox.com/s/w6i4m0knd38m14k/final.pdf?dl=0" target="_blank"><strong>nem ny&uacute;jtottak be fellebbez&eacute;st</strong></a>.<br /></span></p> IT/Tech Fri, 21 May 2021 00:00:00 +0200 ÖVEZETI RENDEZÉSI TERV – Sarkadi Elek utca http://www.szereda.ro/hu/h/3/3227/index Meghívó közvitára<div> <p><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Megyei Jog&uacute; V&aacute;ros &eacute;rtes&iacute;ti az &eacute;rintetteket, hogy a Plosz-Gy&ouml;ngy&ouml;si Zolt&aacute;n kezdem&eacute;nyez&eacute;s&eacute;re &ouml;vezeti rendez&eacute;si terv k&eacute;sz&uuml;l urbanisztikai<em> </em>szab&aacute;lyoz&aacute;s c&eacute;lj&aacute;b&oacute;l a Sarkadi Elek utc&aacute;ban.</span></p> </div> IT/Tech Tue, 23 Mar 2021 00:00:00 +0200 MEZŐGAZDASÁGI NYILVÁNTARTÓ – VÁRJUK AZ ÜGYFELEKET http://www.szereda.ro/hu/h/3/3179/index &nbsp;<p class="Standard" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatal&aacute;nak Mezőgazdas&aacute;gi, kataszteri &eacute;s erdőgazd&aacute;lkod&aacute;si irod&aacute;ja felh&iacute;vja minden jogi &eacute;s term&eacute;szetes szem&eacute;ly figyelm&eacute;t, akik cs&iacute;kszeredai mezőgazdas&aacute;gi ter&uuml;lettel, g&eacute;pekkel rendelkeznek, valamint &aacute;llat&aacute;llom&aacute;nyt tartanak, hogy a 25/1382/37/1642/14297/746/202/2020-as rendelet &eacute;rtelm&eacute;ben, jelentkezni&uuml;k kell a Mezőgazdas&aacute;gi nyilv&aacute;ntart&oacute;ba val&oacute; bejegyz&eacute;s &eacute;rdek&eacute;ben, a k&ouml;vetkező beoszt&aacute;s szerint:</span></p> IT/Tech Mon, 01 Feb 2021 00:00:00 +0200 PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁS – TRANSZFERKÖZPONT LÉTREHOZÁSA http://www.szereda.ro/hu/h/3/3181/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Megyei Jog&uacute; V&aacute;ros beruh&aacute;z&aacute;si adatlap beny&uacute;jt&aacute;sa &eacute;rdek&eacute;ben partners&eacute;gi meg&aacute;llapod&aacute;s al&aacute;&iacute;r&aacute;s&aacute;t tervezi Hargita Megye Tan&aacute;cs&aacute;val, a Sapientia Tudom&aacute;nyegyetem Cs&iacute;kszeredai Kar&aacute;val &eacute;s a Cs&iacute;ki V&aacute;llalkoz&oacute;k Egyes&uuml;let&eacute;vel.</span></p> IT/Tech Thu, 28 Jan 2021 00:00:00 +0200 MEGHÍVÓ – Natura2000-es területek kezelési tervének elkészítése http://www.szereda.ro/hu/h/3/3175/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">A Pog&aacute;ny-havas Kist&eacute;rs&eacute;gi T&aacute;rsul&aacute;s t&aacute;j&eacute;koztat&oacute;t szervez Cs&iacute;kszered&aacute;ban az &eacute;rintett lakoss&aacute;g sz&aacute;m&aacute;ra. A t&aacute;j&eacute;koztat&aacute;s t&eacute;m&aacute;ja a Cs&iacute;ki-havasokhoz &eacute;s a Cs&iacute;ki-medenc&eacute;hez tartoz&oacute; Natura 2000 ter&uuml;letek kezel&eacute;si terv&eacute;nek elk&eacute;sz&iacute;t&eacute;se.</span></p> IT/Tech Fri, 22 Jan 2021 00:00:00 +0200 FELMÉRÉS A SOMLYÓ UTCA 33. SZÁM ALATTI TŰZKÁROSULTAK ELHELYEZÉSÉVEL KAPCSOLATBAN http://www.szereda.ro/hu/h/3/3169/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Tisztelt cs&iacute;kszeredai lakosok!</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">A napokban vita alakult ki a k&ouml;z&ouml;ss&eacute;gi m&eacute;di&aacute;ban arr&oacute;l, hogy a nemr&eacute;giben tűzk&aacute;rosult roma csal&aacute;dokat hogyan &eacute;s hova lehetne elhelyezni.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Fontos l&aacute;tnunk azt, hogy nagyon sok a gyermek &eacute;s a csecsemő, illetve az időj&aacute;r&aacute;si viszonyok nehez&iacute;tő k&ouml;r&uuml;lm&eacute;nyt jelentenek. &Iacute;gy bel&aacute;that&oacute; időn bel&uuml;l mindenk&eacute;pp sz&uuml;ks&eacute;ges megold&aacute;st tal&aacute;lnunk a csal&aacute;dok elhelyez&eacute;s&eacute;re.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Jelen felm&eacute;r&eacute;s c&eacute;lja megismerni a cs&iacute;kszeredai lakosok v&eacute;lem&eacute;ny&eacute;t, javaslatait a k&ouml;lt&ouml;ztet&eacute;s kapcs&aacute;n. K&eacute;rj&uuml;k &Ouml;nt is, amennyiben m&oacute;dj&aacute;ban &aacute;ll, <a href="https://bit.ly/KerdoivTuzkarosultakElhelyez&eacute;se-ChestionarRelocareaFamiliilor" target="_blank"><strong>t&ouml;ltse ki a k&eacute;rdő&iacute;vet!</strong></a> A kit&ouml;lt&eacute;s n&eacute;v n&eacute;lk&uuml;l t&ouml;rt&eacute;nik, az adatokat nem t&aacute;roljuk, &eacute;s nem haszn&aacute;ljuk fel m&aacute;s c&eacute;lokra.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;"> A v&aacute;laszokat janu&aacute;r 17., vas&aacute;rnap 10.00 &oacute;r&aacute;ig &aacute;ll m&oacute;dunkban fogadni.</span></p> IT/Tech Fri, 15 Jan 2021 00:00:00 +0200 ÉRDEMES VÁRNI JÖVŐ HÉTIG A HELYI ADÓK ONLINE BEFIZETÉSÉVEL http://www.szereda.ro/hu/h/3/3156/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Amint ezt m&aacute;r k&ouml;z&ouml;lt&uuml;k, Cs&iacute;kszereda &Ouml;nkorm&aacute;nyzata a decemberi &uuml;l&eacute;s&eacute;n hat&aacute;rozatba foglalta a v&aacute;ros utc&aacute;inak m&oacute;dos&iacute;tott ad&oacute;z&aacute;si besorol&aacute;s&aacute;t. Folyamatban van a v&aacute;ltoz&aacute;sok bevezet&eacute;se az informatikai rendszerbe, de az aktualiz&aacute;l&aacute;s m&eacute;g nem &eacute;rt v&eacute;get. &Iacute;gy a helyi ad&oacute;k egy&uuml;tthat&oacute;i nincsenek minden esetben &ouml;sszhangban az &uacute;j szab&aacute;lyoz&aacute;ssal, ez pedig f&eacute;lre&eacute;rt&eacute;seket eredm&eacute;nyezhet: amennyiben az adott utca besorol&aacute;sa megv&aacute;ltozott, t&ouml;bbe vagy kevesebbe ker&uuml;l a helyi ad&oacute;.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">A v&aacute;rosh&aacute;za p&eacute;nzt&aacute;r&aacute;ban janu&aacute;r 11-től fizethetők be a helyi ad&oacute;k, &eacute;s Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatala arra k&eacute;ri az ad&oacute;fizetőket, hogy lehetőleg a www.ghiseul.ro oldalon is v&aacute;rjanak ki a j&ouml;vő h&eacute;tig. Ha m&aacute;r megt&ouml;rt&eacute;nt az online befizet&eacute;s, &eacute;s t&ouml;bblet mutatkozik, az &ouml;sszeget visszautaljuk az ad&oacute;fizetőknek, ha pedig az der&uuml;l ki, hogy kevesebb a befizetett &ouml;sszeg a kellet&eacute;n&eacute;l, az ad&oacute;fizetőt &iacute;r&aacute;sban &eacute;rtes&iacute;tj&uuml;k erről.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Meg&eacute;rt&eacute;s&uuml;ket k&ouml;sz&ouml;nj&uuml;k!</span></p> IT/Tech Tue, 05 Jan 2021 00:00:00 +0200 SZAKEMBEREKET KERESÜNK A PROJEKTMENEDZSMENT IRODÁBA http://www.szereda.ro/hu/h/3/3152/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Megyei Jog&uacute; V&aacute;ros versenyvizsg&aacute;t hirdet <strong>2021. </strong><strong>janu&aacute;r 19-&eacute;n, 10.00 &oacute;r&aacute;t&oacute;l</strong> a k&ouml;vetkező munkaszerződ&eacute;ses &aacute;ll&aacute;sok bet&ouml;lt&eacute;s&eacute;re (meghat&aacute;rozott időre):</span></p> <ul style="text-align: justify;"> <li><span style="font-size: 12px;"><strong>1 tan&aacute;csad&oacute;i &aacute;ll&aacute;s &ndash; kezdő</strong> <strong>szakmai fokozat</strong>,<strong> </strong>Projektmenedzsment irod&aacute;ba</span></li> <li><span style="font-size: 12px;"><strong>2 tan&aacute;csad&oacute;i &aacute;ll&aacute;s &ndash; II. szakmai fokozat</strong>,<strong> </strong>Projektmenedzsment irod&aacute;ba</span></li> <li><span style="font-size: 12px;"><strong>1 tan&aacute;csad&oacute;i &aacute;ll&aacute;s &ndash; I. szakmai fokozat</strong>,<strong> </strong>Projektmenedzsment irod&aacute;ba</span></li> <li><span style="font-size: 12px;"><strong>2 tan&aacute;csad&oacute;i &aacute;ll&aacute;s &ndash; IA</strong> <strong>szakmai fokozat</strong>,<strong> </strong>Projektmenedzsment irod&aacute;ba</span></li> </ul> IT/Tech Mon, 04 Jan 2021 00:00:00 +0200 JOGOSÍTVÁNY A JÖVŐHÖZ: VÁRJUK AZ IGÉNYLŐKET! http://www.szereda.ro/hu/h/3/3146/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">A MOL Rom&aacute;nia &eacute;s a K&ouml;z&ouml;ss&eacute;g&eacute;rt Alap&iacute;tv&aacute;ny hatodik alkalommal hirdette meg a Jogos&iacute;tv&aacute;ny a j&ouml;vőh&ouml;z elnevez&eacute;sű programj&aacute;t. A kezdem&eacute;nyez&eacute;s a hajt&aacute;si jogos&iacute;tv&aacute;ny megszerz&eacute;s&eacute;ben seg&iacute;ti azokat a neh&eacute;z anyagi k&ouml;r&uuml;lm&eacute;nyek k&ouml;z&ouml;tt &eacute;lő 17&ndash;25 &eacute;ves fiatalokat, akiknek a munkav&eacute;gz&eacute;s&uuml;kben, munkav&aacute;llal&aacute;sukban előnyt jelent a j&aacute;rművezetői enged&eacute;ly.</span></p> IT/Tech Mon, 28 Dec 2020 00:00:00 +0200 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS http://www.szereda.ro/hu/h/3/3144/index &nbsp;<p class="Standard" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Megyei Jog&uacute; V&aacute;ros Polg&aacute;rmesteri Hivatala &eacute;s Szoci&aacute;lis Igazgat&oacute;s&aacute;ga k&ouml;sz&ouml;net&eacute;t fejezi ki mindazoknak, akik ebben az embert pr&oacute;b&aacute;l&oacute; &eacute;vben, k&uuml;l&ouml;n&ouml;sen az &eacute;v v&eacute;gi &uuml;nnepek k&ouml;zeledt&eacute;vel adom&aacute;nyaikkal seg&iacute;tett&eacute;k a r&aacute;szorul&oacute;kat. Sokak &eacute;let&eacute;t tett&eacute;k szebb&eacute; a sz&aacute;nd&eacute;kaikkal, tetteikkel.</span></p> <p class="Standard" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">A Szoci&aacute;lis Igazgat&oacute;s&aacute;g k&uuml;l&ouml;n k&ouml;sz&ouml;net&eacute;t fejezi ki annak a n&eacute;vtelen felaj&aacute;nl&oacute;nak, aki &eacute;vek &oacute;ta, kar&aacute;csonyi aj&aacute;nd&eacute;koz&oacute; akci&oacute;i r&eacute;v&eacute;n seg&iacute;ti a r&aacute;szorul&oacute;kat (&ouml;sszesen 263 szem&eacute;lyt), valamint Forr&oacute; B&eacute;l&aacute;nak, aki burgony&aacute;t adom&aacute;nyozott, ezzel seg&iacute;tve embert&aacute;rsain.</span></p> <p class="Standard" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">&Aacute;ldott b&eacute;k&eacute;s kar&aacute;csonyt &eacute;s boldog &uacute;j &eacute;vet k&iacute;v&aacute;nunk!</span></p> IT/Tech Thu, 24 Dec 2020 00:00:00 +0200 ÖVEZETI RENDEZÉSI TERV – SARKADI ELEK UTCA http://www.szereda.ro/hu/h/3/3138/index Meghívó közvitára<div style="text-align: justify;"> <h3><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Megyei Jog&uacute; V&aacute;ros &eacute;rtes&iacute;ti az &eacute;rintetteket, hogy Moln&aacute;r Ildik&oacute;-Gy&ouml;rgyi kezdem&eacute;nyez&eacute;s&eacute;re &ouml;vezeti rendez&eacute;si terv k&eacute;sz&uuml;l <em>urbanisztikai szab&aacute;lyoz&aacute;s </em><em>c&eacute;lj&aacute;b&oacute;l</em> a Sarkadi Elek utc&aacute;ban.</span></h3> </div> IT/Tech Mon, 21 Dec 2020 00:00:00 +0200 DECEMBERI LŐGYAKORLAT http://www.szereda.ro/hu/h/3/3130/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">A 01101 Katonai Egys&eacute;g t&aacute;j&eacute;koztat&aacute;sa szerint decemberben a k&ouml;vetkező napokon tartanak lőgyakorlatot a Legelődomb, Harom-erdő, Sz&eacute;cseny-patak, Zs&ouml;g&ouml;df&uuml;rdő k&ouml;r&uuml;li ter&uuml;leteken:</span></p> IT/Tech Mon, 07 Dec 2020 00:00:00 +0200