Csíkszereda http://www.szereda.ro/ Tue, 16 Oct 2018 10:50:37 EEST . Csíkszereda http://www.szereda.ro/ http://www.szereda.ro/images/favicon.ico 16 16 . MELEGVÍZ-TÁMOGATÁS A 65. ÉLETÉVÜKET BETÖLTÖTT CSÍKSZEREDAIAKNAK http://www.szereda.ro/hu/h/2/2360/index &nbsp;<p class="western"><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Megyei Jog&uacute; V&aacute;ros &ouml;nkorm&aacute;nyzati test&uuml;lete a 2018. szeptember 28-i havi soros &uuml;l&eacute;s&eacute;n fogadta el a 65. &eacute;v feletti szem&eacute;lyek sz&aacute;m&aacute;ra a h&aacute;ztart&aacute;si melegv&iacute;z-szolg&aacute;ltat&aacute;s k&ouml;lts&eacute;g&eacute;hez val&oacute; &ouml;nkorm&aacute;nyzati hozz&aacute;j&aacute;rul&aacute;sr&oacute;l sz&oacute;l&oacute; 254/2018-as sz&aacute;m&uacute; hat&aacute;rozatot.&nbsp;A havi legt&ouml;bb 40 lej &eacute;rt&eacute;kű t&aacute;mogat&aacute;s ig&eacute;nyl&eacute;s&eacute;hez sz&uuml;ks&eacute;ges t&iacute;pusk&eacute;r&eacute;seket a lak&aacute;stulajdonosi t&aacute;rsul&aacute;sok vezetői &aacute;tvehetik okt&oacute;ber 10-től a polg&aacute;rmesteri hivatal 44-es sz&aacute;m&uacute;, &uuml;gyf&eacute;lszolg&aacute;lati irod&aacute;j&aacute;ban.</span></p> IT/Tech Wed, 10 Oct 2018 00:00:00 +0200 ALKOTMÁNYMÓDOSÍTÓ REFERENDUM http://www.szereda.ro/hu/h/2/2351/index Október 6–7.<p><span style="font-size: 12px;">A csal&aacute;d alkotm&aacute;nyos meghat&aacute;roz&aacute;s&aacute;nak m&oacute;dos&iacute;t&aacute;s&aacute;r&oacute;l okt&oacute;ber 6-&aacute;n &eacute;s 7-&eacute;n n&eacute;pszavaz&aacute;st tartanak. </span></p> <p><span style="font-size: 12px;">A szavaz&aacute;sra jogosult &aacute;llampolg&aacute;roknak k&eacute;t nap &eacute;s 23 szavaz&oacute;k&ouml;rzet &aacute;ll rendelkez&eacute;s&eacute;re a megyesz&eacute;khelyen. A lakhely szerinti szavaz&oacute;k&ouml;rzeti besorol&aacute;s megtekinthető<strong><a href="uploaded/tiny/files/referendum_szavazokorzetek_2018.pdf"> ITT</a></strong>. </span></p> <div style="position: absolute; left: -99999px;">a csal&aacute;d alkotm&aacute;nyos meghat&aacute;roz&aacute;s&aacute;nak m&oacute;dos&iacute;t&aacute;s&aacute;r&oacute;l sz&oacute;l&oacute; n&eacute;pszavaz&aacute;sra(Ezt a cikket a Kr&oacute;nik&aacute;r&oacute;l m&aacute;solt&aacute;k: https://kronika.ro/belfold/ketnapos-referendum-oktober-6-an-es-7-en-kerul-sor-a-csalad-fogalmat-meghatarozo-nepszavazasra)</div> IT/Tech Tue, 02 Oct 2018 00:00:00 +0200 HA OKTÓBER, AKKOR FILMTETTFESZT! http://www.szereda.ro/hu/h/2/2346/index &nbsp;<p class="NormalWeb"><span style="font-size: 12px;">A cs&iacute;kszeredai k&ouml;z&ouml;ns&eacute;g m&aacute;r megszokhatta, hogy okt&oacute;ber első h&eacute;tv&eacute;g&eacute;j&eacute;n zajlik a Filmtettfeszt &minus; Erd&eacute;lyi Magyar Filmszemle. Id&eacute;n okt&oacute;ber 5. &eacute;s 7. k&ouml;z&ouml;tt a Cs&iacute;ki Mozi ad otthont a legfrissebb magyar filmekből k&eacute;sz&uuml;lt v&aacute;logat&aacute;sok vet&iacute;t&eacute;seinek, k&ouml;z&ouml;ns&eacute;gtal&aacute;lkoz&oacute;nak &eacute;s gyerekprogramnak.</span></p> IT/Tech Mon, 01 Oct 2018 00:00:00 +0200 A SZÉKELYEK BEFOGADÁSÁRA ÉS HAZATÉRÉSÜKRE EMLÉKEZTEK HAJDÚNÁNÁSON http://www.szereda.ro/hu/h/2/2341/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Egy &eacute;vsz&aacute;zada annak, hogy befejeződ&ouml;tt a Nagy H&aacute;bor&uacute;. De &eacute;ppen sz&aacute;z &eacute;ve annak is, hogy visszat&eacute;rhettek otthonaikba azok a sz&eacute;kely menek&uuml;ltek, akik az 1916. &eacute;vi rom&aacute;n bet&ouml;r&eacute;s miatt hagyt&aacute;k el sz&uuml;lőf&ouml;ldj&uuml;ket. A 3200 főnyi befogadottb&oacute;l h&aacute;bor&uacute;s okok miatt a Gyergy&oacute;i medence &eacute;s a Gyimesek menek&uuml;ltjei csak 1918 nyar&aacute;n kelhettek &uacute;tra otthonaik fel&eacute;. Centen&aacute;riumi esem&eacute;nyen, szeptember 22&ndash;23. k&ouml;z&ouml;tt eml&eacute;keztek arra, hogy sz&aacute;z esztendővel ezelőtt utazhattak haza a gyergy&oacute;i &eacute;s gyimesi menek&uuml;ltek Hajd&uacute;n&aacute;n&aacute;sr&oacute;l.&nbsp; </span></p> IT/Tech Tue, 25 Sep 2018 00:00:00 +0200 IGÉNYELHETŐ A FŰTÉSTÁMOGATÁS A 2018–2019-AS IDÉNYRE http://www.szereda.ro/hu/h/2/2340/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatal&aacute;nak Szoci&aacute;lis irod&aacute;ja 2018. szeptember 15-től fogadja a 2018. november 1. &eacute;s 2019. m&aacute;rcius 31. k&ouml;z&ouml;tti id&eacute;nyre a fűt&eacute;st&aacute;mogat&aacute;si k&eacute;relmeket. Azon csal&aacute;doknak &eacute;s egyed&uuml;l&aacute;ll&oacute; szem&eacute;lyeknek, akik lak&aacute;sfűt&eacute;sre t&aacute;vhőt, f&ouml;ldg&aacute;zt, tűzif&aacute;t, szenet vagy fűtőolajat, illetve villamos energi&aacute;t haszn&aacute;lnak, az al&aacute;bbiakban ismertetett felt&eacute;teleknek kell eleget tenni&uuml;k a t&aacute;mogat&aacute;s ig&eacute;nyl&eacute;s&eacute;hez:</span></p> IT/Tech Wed, 19 Sep 2018 00:00:00 +0200 SZABADTÉRI VETÍTÉS A FILMSZEREDÁN http://www.szereda.ro/hu/h/2/2338/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Ma este 19.30-t&oacute;l, szabadt&eacute;ri vet&iacute;t&eacute;sben lehet megtekinteni az Ultra c&iacute;mű magyar-g&ouml;r&ouml;g dokumentumfilmet. A bel&eacute;p&eacute;s a fesztiv&aacute;ludvarba ingyenes.</span></p> IT/Tech Tue, 18 Sep 2018 00:00:00 +0200 KÍSÉRŐRENDEZVÉNYEK A FILMSZEREDÁN http://www.szereda.ro/hu/h/2/2337/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">B&aacute;r a k&ouml;vetkező k&ouml;zel k&eacute;t h&eacute;tben a filmek&eacute; lesz a főszerep a Cs&iacute;ki Moziban, a fesztiv&aacute;l szervezői kieg&eacute;sz&iacute;tő programokkal is k&eacute;sz&uuml;lnek a Majl&aacute;th Guszt&aacute;v K&aacute;roly t&eacute;ren kialak&iacute;tott fesztiv&aacute;lt&eacute;rben, illetve a mozi &eacute;p&uuml;let&eacute;ben. E tekintetben visszafogottabb lesz ugyan a k&iacute;n&aacute;lat az elm&uacute;lt &eacute;vhez k&eacute;pest, de legal&aacute;bb annyira &iacute;g&eacute;retes &eacute;s &eacute;rdekes.</span></p> IT/Tech Fri, 14 Sep 2018 00:00:00 +0200 KÜLÖNLEGES ZENEI ÉLMÉNNYEL NYIT A FILMSZEREDA – SZÉKELYFÖLDI MOZGÓKÉP FESZTIVÁL http://www.szereda.ro/hu/h/2/2336/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">A k&eacute;tnapos r&aacute;hangol&oacute;d&aacute;st k&ouml;vetően cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;k&ouml;n, szeptember 13-&aacute;n nyitj&aacute;k meg hivatalosan is a cs&iacute;kszeredai filmfesztiv&aacute;lt. A Cs&iacute;ki Kamarazenekar nyit&oacute;hangverseny&eacute;vel kezdet&eacute;t veszi teh&aacute;t a t&iacute;z napig tart&oacute; filmszemle.</span></p> IT/Tech Wed, 12 Sep 2018 00:00:00 +0200 A SZERETFÖLD ÉS AZ OUT CÍMŰ FILMEKKEL HANGOLÓDUNK A FILMSZEREDÁRA http://www.szereda.ro/hu/h/2/2333/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">K&eacute;t, k&ouml;z&ouml;ns&eacute;gtal&aacute;lkoz&oacute;val egybek&ouml;t&ouml;tt vet&iacute;t&eacute;ssel kezdődik holnap, szeptember 11-&eacute;n a t&iacute;znapos filmszeml&eacute;re sz&oacute;l&oacute; hangol&oacute;d&aacute;s. A Filmszereda &ndash; Sz&eacute;kelyf&ouml;ldi Mozg&oacute;k&eacute;p Fesztiv&aacute;l -1. napj&aacute;n &ndash; nyit&aacute;nyk&eacute;nt &ndash; a Szeretf&ouml;ld c&iacute;mű, sz&eacute;kelyf&ouml;ldi vonatkoz&aacute;s&uacute; alkot&aacute;s ker&uuml;l moziv&aacute;szonra 18.00 &oacute;r&aacute;t&oacute;l, melynek forgat&oacute;k&ouml;nyv&eacute;t Buv&aacute;ri Tam&aacute;s Magyar Filmszemle-d&iacute;jas rendező &iacute;rta Iancu Laura, magyarfalusi sz&aacute;rmaz&aacute;s&uacute; &iacute;r&oacute;, k&ouml;ltő, n&eacute;prajzkutat&oacute; azonos c&iacute;mű kisreg&eacute;nye alapj&aacute;n.</span></p> IT/Tech Mon, 10 Sep 2018 00:00:00 +0200 TÖBB, MINT HÁROM MILLIÓ EURÓ ÉRTÉKŰ TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜL A MEGYESZÉKHELY http://www.szereda.ro/hu/h/2/2330/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">&Uacute;jabb h&aacute;rom oktat&aacute;si int&eacute;zm&eacute;ny fel&uacute;j&iacute;t&aacute;s&aacute;ra nyert eur&oacute;pai uni&oacute;s t&aacute;mogat&aacute;st Cs&iacute;kszereda &Ouml;nkorm&aacute;nyzata a Region&aacute;lis Operat&iacute;v Program keret&eacute;ben. A K&aacute;joni J&aacute;nos &eacute;s a Venczel J&oacute;zsef Szakk&ouml;z&eacute;piskol&aacute;k &eacute;p&uuml;leteit, valamint a Sz&eacute;kely K&aacute;roly Szakk&ouml;z&eacute;piskola bentlak&aacute;s&aacute;t &eacute;rintő beruh&aacute;z&aacute;sok &ouml;ssz&eacute;rt&eacute;ke k&ouml;zel 14 milli&oacute; lej, azaz t&ouml;bb mint 3 milli&oacute; eur&oacute;. A R&aacute;duly R&oacute;bert K&aacute;lm&aacute;n, Cs&iacute;kszereda polg&aacute;rmestere &eacute;s Simion Crețu, a K&ouml;zponti Region&aacute;lis Fejleszt&eacute;si &Uuml;gyn&ouml;ks&eacute;g vez&eacute;rigazgat&oacute;ja &aacute;ltal Gyulafeh&eacute;rv&aacute;ron al&aacute;&iacute;rt finansz&iacute;roz&aacute;si szerződ&eacute;seket ma, szeptember 4-&eacute;n iktatt&aacute;k.</span></p> IT/Tech Wed, 05 Sep 2018 00:00:00 +0200 2. FILMSZEREDA – SZÉKELYFÖLDI MOZGÓKÉP FESZTIVÁL http://www.szereda.ro/hu/h/2/2331/index &nbsp;<p class="TextBody"><span style="font-size: 12px;">Szeptember m&aacute;sodik &eacute;s harmadik het&eacute;n a filmek&eacute; lesz a fő- &eacute;s a mell&eacute;kszerep v&aacute;rosunkban. Az oktat&aacute;si int&eacute;zm&eacute;nyekkel szinte egy időben ugyanis a Filmszereda is megnyitja kapuit. A m&aacute;sodik Sz&eacute;kelyf&ouml;ldi Mozg&oacute;k&eacute;p Fesztiv&aacute;l keret&eacute;ben t&ouml;bb mint harminc alkot&aacute;st tekinthetnek meg a filmkedvelők a Cs&iacute;ki Moziban szeptember 11. &eacute;s 22. k&ouml;z&ouml;tt.&nbsp;</span></p> IT/Tech Wed, 05 Sep 2018 00:00:00 +0200 KAMIONSZÍNPADDAL TÉR VISSZA AZ OPERA SZÉKELYFÖLDRE http://www.szereda.ro/hu/h/2/2329/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Donizetti <em>Szerelmi b&aacute;jital</em> c&iacute;mű v&iacute;goper&aacute;j&aacute;nak premierj&eacute;vel folytat&oacute;dik a nagy m&uacute;lt&uacute; G&ouml;rd&uuml;lő Opera-sorozat, amely első &iacute;zben l&aacute;togat k&uuml;lhoni magyar telep&uuml;l&eacute;sekre. Az augusztus 31. &eacute;s szeptember 9. k&ouml;z&ouml;tt nyolc sz&eacute;kelyf&ouml;ldi v&aacute;rosba utaz&oacute; produkci&oacute; k&uuml;l&ouml;nlegess&eacute;ge, hogy sz&iacute;npadk&eacute;nt egy kamion k&uuml;l&ouml;n erre a c&eacute;lra kialak&iacute;tott p&oacute;tkocsija szolg&aacute;l. Az ingyenes szabadt&eacute;ri előad&aacute;sok Magyarorsz&aacute;g Korm&aacute;nya t&aacute;mogat&aacute;s&aacute;val val&oacute;sulnak meg.</span></p> <p>&nbsp;</p> IT/Tech Tue, 21 Aug 2018 00:00:00 +0200 PREVAR NYERT, TANOVITCHII AZ ÉLEN http://www.szereda.ro/hu/h/2/2326/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">&Oacute;ri&aacute;si meleg, rengeteg t&aacute;mad&aacute;s &eacute;s k&eacute;t es&eacute;s, v&eacute;g&uuml;l pedig cs&iacute;kszeredai siker &ndash; nagyj&aacute;b&oacute;l &iacute;gy lehetne egy mondatban &ouml;sszefoglalni a 12. Sz&eacute;kelyf&ouml;ld Ker&eacute;kp&aacute;ros K&ouml;rverseny m&aacute;sodik szakasz&aacute;t, amelyet tegnap tartottak. A mezőny Sepsiszentgy&ouml;rgyről indult d&eacute;lelőtt 11 &oacute;rakor, a rajtot k&ouml;vetően m&aacute;r megkezdődtek a t&aacute;mad&aacute;sok is, sőt egy h&uacute;sz fős csoportnak siker&uuml;lt is megsz&ouml;knie, igaz, őket hamar bedar&aacute;lta a mezőny.</span></p> IT/Tech Fri, 10 Aug 2018 00:00:00 +0200 ROMÁNIAI CSAPATOK VERSENYZŐI ZÁRTAK AZ ÉLEN http://www.szereda.ro/hu/h/2/2324/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">K&eacute;t ukr&aacute;n &eacute;s egy olasz sportol&oacute; &aacute;llhatott fel a dobog&oacute;ra tegnap a 12. Sz&eacute;kelyf&ouml;ld Ker&eacute;kp&aacute;ros K&ouml;rversenye első szakasz&aacute;t k&ouml;vetően, egy&eacute;bk&eacute;nt mindh&aacute;rman rom&aacute;niai kontinent&aacute;lis csapatn&aacute;l versenyeznek. Sepsiszentgy&ouml;rgről tegnap reggel elrajtol&oacute; kis mezőny nagyon akt&iacute;v volt, hiszen hamar t&aacute;mad&aacute;sok alakultak ki, a m&aacute;sodik k&iacute;s&eacute;rletből a k&eacute;sőbbi győztes haza is &eacute;rt.</span></p> IT/Tech Thu, 09 Aug 2018 00:00:00 +0200 MOZIKARAVÁN A CSÍKI MOZIBAN http://www.szereda.ro/hu/h/2/2323/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">A nemzetk&ouml;zi &ouml;sszefog&aacute;sb&oacute;l sz&uuml;letett Cinecaravan, a 2017-es portug&aacute;liai első megrendez&eacute;se ut&aacute;n id&eacute;n Mozikarav&aacute;nk&eacute;nt Magyarorsz&aacute;g &eacute;szak-keleti r&eacute;sz&eacute;n &eacute;s Erd&eacute;lyen vonul v&eacute;gig, t&ouml;bb &aacute;llom&aacute;son. A cs&iacute;kszeredai &aacute;llom&aacute;s helysz&iacute;ne a Cs&iacute;ki Mozi lesz augusztus 8-&aacute;n, szerd&aacute;n este 8 &oacute;r&aacute;t&oacute;l. Az est sor&aacute;n az &eacute;rdeklődők 4&ndash;6 r&ouml;vid (egyenk&eacute;nt 7&ndash;23 perces) filmet n&eacute;zhetnek meg, majd k&ouml;zvetlen besz&eacute;lget&eacute;sen vehetnek r&eacute;szt alkot&oacute;kkal &eacute;s szervezőkkel. A filmek eredeti magyar hangon ker&uuml;lnek bemutat&aacute;sra, angol felirattal.</span></p> IT/Tech Wed, 08 Aug 2018 00:00:00 +0200 TIZENKETTEDIK ALKALOMMAL KEREKEZIK KÖRBE SZÉKELYFÖLDET http://www.szereda.ro/hu/h/2/2322/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Sz&aacute;mos &uacute;j&iacute;t&aacute;s jellemzi az idei, imm&aacute;ron 12. ki&iacute;r&aacute;s&aacute;hoz &eacute;rkezett Sz&eacute;kelyf&ouml;ld Ker&eacute;kp&aacute;ros K&ouml;rverseny&eacute;t. T&ouml;bbs&eacute;g&uuml;k a szervezői akarat, n&eacute;h&aacute;ny pedig a k&eacute;nyszer sz&uuml;lem&eacute;nye. A v&aacute;ltoz&aacute;sok nemcsak sz&aacute;mosak, de gy&ouml;keresek is, hiszen a rendezv&eacute;ny a kor&aacute;bban megszokott h&aacute;rom nap helyett id&eacute;n n&eacute;gy napos lesz, elősz&ouml;r indul &eacute;s &eacute;rkezik mezőnyszakasz Sepsiszentgy&ouml;rgyre, sőt a K&eacute;zdiv&aacute;s&aacute;rhely &eacute;s Kozm&aacute;s k&ouml;z&ouml;tti orsz&aacute;g&uacute;t &aacute;rv&iacute;zk&aacute;rosod&aacute;s okozta k&eacute;nyszerlez&aacute;r&aacute;sa miatt elősz&ouml;r ker&uuml;l sor kiz&aacute;r&oacute;lag H&aacute;romsz&eacute;ket &eacute;rintő szakaszra.</span></p> IT/Tech Mon, 06 Aug 2018 00:00:00 +0200 CSÍKSZEREDAI VÁROSNAPOK 2018 http://www.szereda.ro/hu/h/2/2320/index Kikiáltásos versenytárgyalás <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Megyei Jog&uacute; V&aacute;ros Polg&aacute;rmesteri Hivatala kiki&aacute;lt&aacute;sos nyilv&aacute;nos versenyt&aacute;rgyal&aacute;st szervez k&ouml;z&eacute;lelmez&eacute;si tev&eacute;kenys&eacute;g folytat&aacute;s&aacute;ra &eacute;s sz&oacute;rakoztat&oacute; park l&eacute;tes&iacute;t&eacute;s&eacute;re.</span></p> IT/Tech Thu, 26 Jul 2018 00:00:00 +0200 CSÍKSZEREDAI VÁROSNAPOK 2018 http://www.szereda.ro/hu/h/2/2318/index polgármesteri rendelet<p><span style="font-size: 12px;">A Cs&iacute;kszeredai V&aacute;rosnapok rendezv&eacute;nysorozat lebonyol&iacute;t&aacute;s&aacute;t minden &eacute;vben polg&aacute;rmesteri rendelet szab&aacute;lyozza. A rendelet tartalmazza a k&uuml;l&ouml;nb&ouml;ző programpontok helysz<span>&iacute;n&eacute;t, ez időszak alatt a v&aacute;rosban bevezetett forgalomkorl&aacute;toz&aacute;sokat, illetve r&eacute;szletesen taglalja a kereskedelmi tev&eacute;kenys&eacute;gekhez kapcsol&oacute;d&oacute; elő<span>&iacute;r&aacute;sokat. A dokumentum szerves r&eacute;sz&eacute;t k&eacute;pezi ugyanakkor a k&ouml;zter&uuml;letek nyilv&aacute;nos versenyt&aacute;rgyal&aacute;s &uacute;tj&aacute;n t&ouml;rt&eacute;nő b&eacute;rbead&aacute;s&aacute;nak folyamat&aacute;t, r&eacute;szleteit.&nbsp;</span></span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 12px;">&nbsp;</span></p> IT/Tech Thu, 26 Jul 2018 00:00:00 +0200 JÓ TÁJFUTÓ EREDMÉNYEK KOLOZSVÁRON http://www.szereda.ro/hu/h/2/2317/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Tizenhetedik alkalommal ker&uuml;lt sor a Transylvania Open t&aacute;jfut&oacute; versenyre Kolozsv&aacute;ron. A nemzetk&ouml;zi h&iacute;rn&eacute;vnek is &ouml;rvendő megm&eacute;rettet&eacute;sre id&eacute;n is t&ouml;bb orsz&aacute;g r&eacute;sztvevői &eacute;rkeztek. A 4 napos rendezv&eacute;nyen k&uuml;l&ouml;nb&ouml;ző t&iacute;pus&uacute; t&aacute;jfut&oacute; versenyre ker&uuml;lt sor: r&ouml;vid&iacute;tett k&ouml;z&eacute;pt&aacute;v, hossz&uacute;t&aacute;v &eacute;s k&ouml;z&eacute;pt&aacute;v.</span></p> IT/Tech Tue, 24 Jul 2018 00:00:00 +0200 PITYÓKAFESZTIVÁL 2018 http://www.szereda.ro/hu/h/2/2316/index Benevezési határidő: 2018. július 27.<p><span style="font-size: 12px;">&Uacute;jra fakanalat ragadnak a bar&aacute;ti t&aacute;rsas&aacute;gok, munkak&ouml;z&ouml;ss&eacute;gek &eacute;s v&aacute;ltozatosabbn&aacute;l v&aacute;ltozatosabb &iacute;zvil&aacute;g&uacute; s&uuml;lt &eacute;s főtt &eacute;telekkel k&aacute;pr&aacute;ztatj&aacute;k el a zsűrit az id&eacute;n m&aacute;r &bdquo;nagykor&uacute;v&aacute;&rdquo; v&aacute;lt Pity&oacute;kafesztiv&aacute;lon. &nbsp;Az egykoron egyszerű főzőversenyk&eacute;nt &eacute;letre h&iacute;vott rendezv&eacute;ny az elm&uacute;lt 18 &eacute;v sor&aacute;n egyre kifinomultabb&aacute; v&aacute;lt minden tekintetben, csak egy valami maradt v&aacute;ltozatlan: az alapanyagk&eacute;nt felhaszn&aacute;lt pity&oacute;ka.</span></p> IT/Tech Mon, 23 Jul 2018 00:00:00 +0200