Csíkszereda http://www.szereda.ro/ Thu, 14 Dec 2017 04:35:14 EET . Csíkszereda http://www.szereda.ro/ http://www.szereda.ro/images/favicon.ico 16 16 . CANNES-I FILMEK A CSÍKI MOZIBAN http://www.szereda.ro/hu/h/2/2219/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Ebben a h&oacute;napban egy sz&iacute;nes, izgalmas vet&iacute;t&eacute;s-sorozattal v&aacute;rja a filmrajong&oacute;kat a Cs&iacute;ki Mozi. December 10-től kezdődően az idei cannes-i fesztiv&aacute;l filmjeiből l&aacute;that v&aacute;logat&aacute;st a k&ouml;z&ouml;ns&eacute;g. A Festival de Cannes a vil&aacute;g legismertebb &eacute;s legnagyobb preszt&iacute;zs&eacute;rt&eacute;kkel b&iacute;r&oacute; filmfesztiv&aacute;lja, nagy &ouml;r&ouml;m&uuml;nkre szolg&aacute;l, hogy Cs&iacute;kszered&aacute;ban is bemutathatjuk az idei versenyprogram nagyj&aacute;t&eacute;kfilmjeinek sz&iacute;ne-jav&aacute;t.</span></p> IT/Tech Thu, 07 Dec 2017 00:00:00 +0200 NÉGY VASÁRNAP, NÉGY GYERTYALÁNG http://www.szereda.ro/hu/h/2/2218/index Adventi ünnepségsorozat<p><span style="font-size: 12px;">Az &uuml;nnepek, a hagyom&aacute;nyok az &ouml;sszetartoz&aacute;s &eacute;rz&eacute;s&eacute;t erős&iacute;tik, a k&ouml;z&ouml;ss&eacute;get &eacute;ltetik. Ez&eacute;rt is h&iacute;vtuk &eacute;letre &ndash; imm&aacute;r t&iacute;z &eacute;ve &ndash; a N&eacute;gy vas&aacute;rnap, n&eacute;gy gyertyal&aacute;ng elnevez&eacute;sű &uuml;nneps&eacute;gsorozatot. &Iacute;gy a v&aacute;rakoz&aacute;s időszak&aacute;ban, vas&aacute;rnapr&oacute;l vas&aacute;rnapra a v&aacute;ros lak&oacute;i egy&uuml;tt k&eacute;sz&uuml;lhetnek a szeretet &uuml;nnep&eacute;re.</span></p> IT/Tech Wed, 29 Nov 2017 00:00:00 +0200 TÖBB MILLIÓ LEJES ŰRT HAGY A VÁROS KÖLTSÉGVETÉSBEN AZ ADÓÜGYI REFORMCSOMAG http://www.szereda.ro/hu/h/2/2214/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">&bdquo;Az ad&oacute;reform legfrissebb csomagj&aacute;ba rejtve a korm&aacute;ny arra k&eacute;sz&uuml;l, hogy hatalmas &ouml;sszegeket vonjon el az &ouml;nkorm&aacute;nyzatokt&oacute;l. Ez Cs&iacute;kszereda j&ouml;vő &eacute;vi k&ouml;lts&eacute;gvet&eacute;s&eacute;ben nagys&aacute;grendileg 15 milli&oacute; lejes kies&eacute;st jelent.&rdquo; &ndash; foglalta &ouml;ssze a korm&aacute;ny szerdai (november 8-i) &uuml;l&eacute;s&eacute;n napirendre ker&uuml;lő, az ad&oacute;t&ouml;rv&eacute;nyk&ouml;nyvet m&oacute;dos&iacute;t&oacute; tervezet v&aacute;rhat&oacute; k&ouml;vetkezm&eacute;nyeit R&aacute;duly R&oacute;bert K&aacute;lm&aacute;n, Cs&iacute;kszereda polg&aacute;rmestere. Az el&ouml;lj&aacute;r&oacute; sajt&oacute;t&aacute;j&eacute;koztat&oacute; keret&eacute;ben v&aacute;zolta, hogy a korm&aacute;ny int&eacute;zked&eacute;sei milyen terheket r&oacute;nak 2018-t&oacute;l a helyi &ouml;nkorm&aacute;nyzatokra &eacute;s milyen l&eacute;p&eacute;sekre k&eacute;nyszer&iacute;tik azokat a k&ouml;lts&eacute;gvet&eacute;si egyens&uacute;ly helyre&aacute;ll&iacute;t&aacute;sa &eacute;rdek&eacute;ben.</span></p> IT/Tech Tue, 07 Nov 2017 00:00:00 +0200 ELŐKÉSZÜLETBEN A 2018. ÉVI CSÍKSZEREDAI ESEMÉNYNAPTÁR http://www.szereda.ro/hu/h/2/2215/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszeredaik&eacute;nt mindannyian tapasztalhatjuk v&aacute;rosunk kultur&aacute;lis, sport- &eacute;s szabadidős&nbsp; esem&eacute;nyk&iacute;n&aacute;lat&aacute;nak soksz&iacute;nűs&eacute;g&eacute;t, gazdags&aacute;g&aacute;t. &Aacute;m azzal a sajn&aacute;latos t&eacute;nnyel is sokszor szembes&uuml;l&uuml;nk, hogy a legnagyobb k&ouml;r&uuml;ltekint&eacute;s ellen&eacute;re egym&aacute;sra szerveződnek a k&uuml;l&ouml;nb&ouml;ző programok. Annak &eacute;rdek&eacute;ben, hogy a k&ouml;zelj&ouml;vőben megval&oacute;sulhasson a programtervez&eacute;sben, lebonyol&iacute;t&aacute;sban, ak&aacute;r az egys&eacute;ges n&eacute;pszerűs&iacute;t&eacute;sben megmutatkoz&oacute; koordin&aacute;lt, egym&aacute;sra &eacute;p&uuml;lő, egym&aacute;st seg&iacute;tő&nbsp; egy&uuml;ttműk&ouml;d&eacute;s, Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatala egy, a 2018-as &eacute;vre vonatkoz&oacute; program- &eacute;s esem&eacute;nynapt&aacute;r &ouml;ssze&aacute;ll&iacute;t&aacute;s&aacute;t tűzte ki c&eacute;lul.</span></p> IT/Tech Mon, 06 Nov 2017 00:00:00 +0200 NOVEMBER 1-JE MUNKASZÜNETI NAP http://www.szereda.ro/hu/h/2/2211/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatala ez&uacute;ton is t&aacute;j&eacute;koztatja a lakoss&aacute;got, hogy a kollekt&iacute;v munkaszerződ&eacute;s &eacute;rtelm&eacute;ben <strong>2017. november 1-je</strong>, szerda munkasz&uuml;neti nap, ez&eacute;rt <strong>sz&uuml;netel az &uuml;gyf&eacute;lszolg&aacute;lat</strong>.</span></p> IT/Tech Tue, 31 Oct 2017 00:00:00 +0200 ŐSZI ZONGORAESTEK A CSÍKI MOZIBAN http://www.szereda.ro/hu/h/2/2210/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">&bdquo;...a zongora szerintem az első helyet foglalja el a hangszerek rangsor&aacute;ban; a leg&aacute;ltal&aacute;nosabban művelt, legn&eacute;pszerűbb hangszer. Fontoss&aacute;g&aacute;t &eacute;s n&eacute;pszerűs&eacute;g&eacute;t r&eacute;szben annak a k&eacute;pess&eacute;g&eacute;nek k&ouml;sz&ouml;nheti, hogy (&hellip;) egybe tudja foglalni &eacute;s &ouml;ssze tudja sűr&iacute;teni mag&aacute;ban az eg&eacute;sz zeneműv&eacute;szetet. H&eacute;t okt&aacute;vnyi hangterjedelme egy eg&eacute;sz zenekar kiterjed&eacute;s&eacute;t &aacute;t&ouml;leli, s egyetlen ember t&iacute;z ujja el&eacute;g arra, hogy sz&aacute;zn&aacute;l t&ouml;bb versengő hangszer k&ouml;zreműk&ouml;d&eacute;s&eacute;vel teremtett harm&oacute;ni&aacute;kat fejezzen ki&hellip;&rdquo; &ndash; vallja Liszt Ferenc, 1839-ben, az Őszi zongoraestek hangverseny-sorozat &bdquo;főszereplőj&eacute;ről&rdquo;.</span></p> <p><span style="font-size: 12px;">V&aacute;rosunk kultur&aacute;lis &eacute;let&eacute;ben hossz&uacute; &eacute;vek &oacute;ta hi&aacute;nyt k&eacute;pez egy koncertzongora. 2017 okt&oacute;ber&eacute;ben Cs&iacute;kszereda V&aacute;ros Polg&aacute;rmesteri Hivatala &aacute;ldozott erre a c&eacute;lra &eacute;s beszerzett egy &uacute;j, Petrof m&aacute;rk&aacute;j&uacute; koncertzongor&aacute;t, amely a Cs&iacute;ki Moziban kapott helyet. Ezt a rendk&iacute;v&uuml;li fontoss&aacute;ggal b&iacute;r&oacute; előrel&eacute;p&eacute;st &ndash; november 3&ndash;24. k&ouml;z&ouml;tt &ndash; egy zongoraavat&oacute; koncertsorozattal k&iacute;v&aacute;njuk meg&uuml;nnepelni, amely t&ouml;bb koncertet foglal majd mag&aacute;ba, neves műv&eacute;szek k&ouml;zreműk&ouml;d&eacute;s&eacute;vel, nemcsak a komolyzene vil&aacute;g&aacute;b&oacute;l.</span></p> IT/Tech Tue, 31 Oct 2017 00:00:00 +0200 AZ ÖTÖDIK PECSÉTTEL ÉS AZ OCTAVVAL VÁRJA KÖZÖNSÉGÉT E HÉT VÉGÉN A CSÍKI MOZI http://www.szereda.ro/hu/h/2/2209/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Ezen a h&eacute;tv&eacute;g&eacute;n is &eacute;rdemes lesz mozijegyet v&aacute;ltani, hiszen szombaton este &ndash; F&aacute;bri Zolt&aacute;n Kossuth-d&iacute;jas rendező sz&uuml;let&eacute;s&eacute;nek 100. &eacute;vfordul&oacute;ja tisztelet&eacute;re &ndash; Az &ouml;t&ouml;dik pecs&eacute;t c&iacute;mű film, m&iacute;g vas&aacute;rnap az Octav c&iacute;mű rom&aacute;n dr&aacute;ma szerepel a Cs&iacute;ki Mozi műsor&aacute;n. A h&eacute;tv&eacute;gi vet&iacute;t&eacute;sekhez kapcsol&oacute;d&oacute; tudnival&oacute;kat, illetve a k&ouml;zelj&ouml;vő terveit &eacute;s a mozi műk&ouml;dtet&eacute;s&eacute;nek ir&aacute;nyvonal&aacute;t, jelleg&eacute;t is sajt&oacute;t&aacute;j&eacute;koztat&oacute; keret&eacute;ben ismertette R&aacute;duly R&oacute;bert K&aacute;lm&aacute;n polg&aacute;rmester.</span></p> IT/Tech Wed, 25 Oct 2017 00:00:00 +0200 HÉTVÉGI VETÍTÉSEK A CSÍKI MOZIBAN http://www.szereda.ro/hu/h/2/2208/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;"></span></p> IT/Tech Thu, 19 Oct 2017 00:00:00 +0200 KÖZTÉRI ÉS BELTÉRI MEGEMLÉKEZÉSEK A HATVANEGYEDIK ÉVFORDULÓN http://www.szereda.ro/hu/h/2/2204/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Az 1956-os magyar forradalom &eacute;s szabads&aacute;gharc eml&eacute;knapj&aacute;nak d&eacute;lelőttj&eacute;n a Kal&aacute;sz negyedi &rsquo;56-os kopjaf&aacute;n&aacute;l &eacute;s a Gloria Victis-eml&eacute;kműn&eacute;l, d&eacute;lut&aacute;n pedig a Cs&iacute;ki Moziban id&eacute;zz&uuml;k fel a hatvanegy &eacute;vvel ezelőtti t&ouml;rt&eacute;n&eacute;seket &eacute;s hajtunk fejet a forradalom &aacute;ldozatainak eml&eacute;ke előtt.</span></p> <p>&nbsp;</p> IT/Tech Thu, 19 Oct 2017 00:00:00 +0200 A HÓNAP VÉGÉIG VÁRJÁK A KISAJÁTÍTANDÓ TERÜLETEK TULAJDONOSAIT http://www.szereda.ro/hu/h/2/2202/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">A 255/2010-es t&ouml;rv&eacute;ny &eacute;rtelm&eacute;ben Cs&iacute;kszereda Megyei Jog&uacute; V&aacute;ros &Ouml;nkorm&aacute;nyzata a <a href="uploaded/tiny/files/hot_264-2017.doc">264/2017-es sz&aacute;m&uacute; hat&aacute;rozat</a>tal j&oacute;v&aacute;hagyta a &bdquo;Cs&iacute;kszereda Megyei Jog&uacute; V&aacute;ros terelő&uacute;tj&aacute;nak &eacute;szak-d&eacute;li szakasza&rdquo; megnevez&eacute;sű beruh&aacute;z&aacute;s megval&oacute;s&iacute;that&oacute;s&aacute;g&aacute;hoz sz&uuml;ks&eacute;ges ingatlanok kisaj&aacute;t&iacute;t&aacute;s&aacute;t. Az elj&aacute;r&aacute;s lebonyol&iacute;t&aacute;sa &eacute;rdek&eacute;ben a polg&aacute;rmesteri rendelettel kinevezett Tulajdonjog-ellenőrző bizotts&aacute;g arra k&eacute;ri az &uuml;gyben &eacute;rintett ter&uuml;let-tulajdonosokat, hogy <strong>2017. okt&oacute;ber 31-ig</strong> ny&uacute;jts&aacute;k be a kisaj&aacute;t&iacute;tand&oacute; ter&uuml;let tulajdonjogi iratait.</span></p> IT/Tech Mon, 16 Oct 2017 00:00:00 +0200 HÉTVÉGI VETÍTÉSEK A CSÍKI MOZIBAN http://www.szereda.ro/hu/h/2/2201/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Lez&aacute;rult a Filmszereda &ndash; Sz&eacute;kelyf&ouml;ldi Mozg&oacute;k&eacute;p Fesztiv&aacute;l, &aacute;m a Cs&iacute;ki Moziban folytat&oacute;dnak a vet&iacute;t&eacute;sek. A h&eacute;tv&eacute;g&eacute;n n&eacute;gy filmre v&aacute;lthatnak jegyet a mozikedvelők.</span></p> IT/Tech Thu, 12 Oct 2017 00:00:00 +0200 PRO URBE-DÍJ A CSIBÉSZ ALAPÍTVÁNYNAK http://www.szereda.ro/hu/h/2/2200/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">K&eacute;t napos rendezv&eacute;nysorozattal &uuml;nnepelte a h&eacute;tv&eacute;g&eacute;n fenn&aacute;ll&aacute;s&aacute;nak harmincadik, hivatalos l&eacute;trej&ouml;tt&eacute;nek huszon&ouml;t&ouml;dik &eacute;vfordul&oacute;j&aacute;t a Csib&eacute;sz Alap&iacute;tv&aacute;ny. Az okt&oacute;ber 7-i megnyit&oacute;&uuml;nneps&eacute;gen R&aacute;duly R&oacute;bert K&aacute;lm&aacute;n polg&aacute;rmester Pro Urbe-d&iacute;jat adott &aacute;t Gergely Istv&aacute;n &bdquo;Tisztinek&rdquo;, az alap&iacute;tv&aacute;ny eln&ouml;k&eacute;nek a negyed&eacute;vsz&aacute;zadnyi szolg&aacute;lat elismer&eacute;sek&eacute;nt.</span></p> IT/Tech Mon, 09 Oct 2017 00:00:00 +0200 KIÉRTÉKELTÉK A FILMSZEREDA – SZÉKELYFÖLDI MOZGÓKÉP FESZTIVÁLT http://www.szereda.ro/hu/h/2/2199/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">T&ouml;bb mint hatezren v&aacute;ltottak jegyet a szeptember 21. &eacute;s okt&oacute;ber 1. k&ouml;z&ouml;tt a Filmszereda &ndash; Sz&eacute;kelyf&ouml;ldi Mozg&oacute;k&eacute;p Fesztiv&aacute;l valamelyik filmj&eacute;re, hat alkot&aacute;s vet&iacute;t&eacute;s&eacute;n&eacute;l pedig teljesen megtelt a rendezv&eacute;ny helysz&iacute;n&eacute;&uuml;l szolg&aacute;l&oacute; cs&iacute;kszeredai moziterem &ndash; sz&aacute;molt be szervezők&eacute;nt R&aacute;duly R&oacute;bert K&aacute;lm&aacute;n, Cs&iacute;kszereda polg&aacute;rmestere az esem&eacute;nyről. Bejelentette: a nagy &eacute;rdeklőd&eacute;sre val&oacute; tekintettel m&eacute;g n&eacute;gyszer fogj&aacute;k vet&iacute;teni a Kincsem c&iacute;mű magyar filmet a Cs&iacute;ki Moziban.</span></p> IT/Tech Tue, 03 Oct 2017 00:00:00 +0200 KÖZRIADÓZTATÁSI GYAKORLAT MINDEN HÓNAP ELSŐ SZERDÁJÁN http://www.szereda.ro/hu/h/2/2197/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">A S&uuml;rgőss&eacute;gi Esetek Fel&uuml;gyelős&eacute;ge főfel&uuml;gyelőj&eacute;nek a 21856 / 2017-es sz&aacute;m&uacute; rendelete &eacute;rtelm&eacute;ben <strong>minden h&oacute;nap első szerdai napj&aacute;n k&eacute;szenl&eacute;ti gyakorlatoz&aacute;st tartanak</strong> a k&ouml;zriad&oacute;ztat&aacute;si hangjelz&eacute;sek (szir&eacute;n&aacute;k) megsz&oacute;laltat&aacute;s&aacute;val.</span></p> IT/Tech Tue, 03 Oct 2017 00:00:00 +0200 ERDÉLYI PREMIER ELŐTT VETÍTIK A KINCSEMET A FILMSZEREDÁN http://www.szereda.ro/hu/h/2/2195/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">A Kincsem c&iacute;mű 2017-es szuperprodukci&oacute;val, valamint a Testről &eacute;s l&eacute;lekről &eacute;s t&ouml;bb m&aacute;s, kor&aacute;bban vet&iacute;tett film &uacute;jravet&iacute;t&eacute;s&eacute;vel v&aacute;rj&aacute;k a moziz&aacute;s ir&aacute;nt &eacute;rdeklődőket a Filmszereda &ndash; Sz&eacute;kelyf&ouml;ldi Mozg&oacute;k&eacute;p Fesztiv&aacute;l z&aacute;r&oacute;napjain a h&eacute;tv&eacute;g&eacute;n. Ezen fel&uuml;l &uacute;gynevezett ut&oacute;fesztiv&aacute;lt is tartanak h&eacute;tfőn &eacute;s kedden, amin a fesztiv&aacute;lprogram n&eacute;h&aacute;ny filmj&eacute;t vet&iacute;tik &uacute;jra a nagy &eacute;rdeklőd&eacute;sre val&oacute; tekintettel. A fesztiv&aacute;lon eddig t&ouml;bb mint h&aacute;romezren moziztak.</span></p> IT/Tech Thu, 28 Sep 2017 00:00:00 +0200 IGÉNYELHETŐ A FŰTÉSTÁMOGATÁS A 2017–2018-AS IDÉNYRE http://www.szereda.ro/hu/h/2/2191/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatal&aacute;nak Szoci&aacute;lis irod&aacute;ja m&aacute;r fogadja a 2017. november 1. &eacute;s 2018. m&aacute;rcius 31. k&ouml;z&ouml;tti id&eacute;nyre a fűt&eacute;st&aacute;mogat&aacute;si k&eacute;relmeket. Azon csal&aacute;doknak &eacute;s egyed&uuml;l&aacute;ll&oacute; szem&eacute;lyeknek, akik lak&aacute;sfűt&eacute;sre t&aacute;vhőt, f&ouml;ldg&aacute;zt, tűzif&aacute;t, szenet vagy fűtőolajat, illetve villamos energi&aacute;t haszn&aacute;lnak, az al&aacute;bbiakban ismertetett felt&eacute;teleknek kell eleget tenni&uuml;k a t&aacute;mogat&aacute;s ig&eacute;nyl&eacute;s&eacute;hez:</span></p> IT/Tech Mon, 25 Sep 2017 00:00:00 +0200 TÖBB, MINT EZREN VOLTAK KÍVÁNCSIAK A FILMSZEREDÁN VETÍTETT ALKOTÁSOKRA http://www.szereda.ro/hu/h/2/2196/index &nbsp;<p class="Default"><span style="font-size: 12px;">Van ig&eacute;ny a moziz&aacute;sra Cs&iacute;kszered&aacute;ban, hiszen t&ouml;bb mint ezer n&eacute;ző volt k&iacute;v&aacute;ncsi a Filmszereda &ndash; Sz&eacute;kelyf&ouml;ldi Mozg&oacute;k&eacute;p Fesztiv&aacute;lon vet&iacute;tett alkot&aacute;sokra a h&eacute;tv&eacute;g&eacute;n.</span></p> IT/Tech Sun, 24 Sep 2017 00:00:00 +0200 MÁR KAPHATÓK JEGYEK A FILMSZEREDA – SZÉKELYFÖLDI MOZGÓKÉP FESZTIVÁLRA http://www.szereda.ro/hu/h/2/2189/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">&Ouml;ssze&aacute;llt a Filmszereda &ndash; Sz&eacute;kelyf&ouml;ldi Mozg&oacute;k&eacute;p Fesztiv&aacute;l programja, illetve elkezdőd&ouml;tt az online jegy&eacute;rt&eacute;kes&iacute;t&eacute;s a 2017. szeptember 21&ndash;30. k&ouml;z&ouml;tt Cs&iacute;kszered&aacute;ban zajl&oacute; filmes esem&eacute;nyre. Az elők&eacute;sz&uuml;letek m&aacute;r jav&aacute;ban zajlanak, a rendezv&eacute;nynek otthont ad&oacute; Majl&aacute;th Guszt&aacute;v K&aacute;roly t&eacute;r nemsok&aacute;ra ig&eacute;nyes fesztiv&aacute;lt&eacute;rr&eacute; alakul.</span></p> IT/Tech Tue, 19 Sep 2017 00:00:00 +0200 METEOROLÓGIAI ERŐJELZÉS http://www.szereda.ro/hu/h/2/2188/index Viharos időjárás<p><span style="font-size: 12px;">A Hargita Megyei S&uuml;rgőss&eacute;gi Fel&uuml;gyelős&eacute;g (ISU) jelz&eacute;se szerint az elk&ouml;vetkezendő napokban Hargita megy&eacute;ben is hatv&aacute;nyozott l&eacute;gk&ouml;ri instabilit&aacute;s, viharos időj&aacute;r&aacute;s v&aacute;rhat&oacute;. A szeptember 19-e 17.00 &oacute;r&aacute;t&oacute;l szeptember 21-e 23.00 &oacute;r&aacute;ig &eacute;rv&eacute;nyes előrejelz&eacute;s szerint erős sz&eacute;lre, gyakori vill&aacute;ml&aacute;sokra, kiad&oacute;s esőz&eacute;sre, sőt helyenk&eacute;nt ak&aacute;r j&eacute;gesőre is sz&aacute;m&iacute;tani lehet.</span></p> IT/Tech Tue, 19 Sep 2017 00:00:00 +0200 FESZTIVÁLTÉRRÉ ALAKUL A MAJLÁTH GUSZTÁV KÁROLY TÉR http://www.szereda.ro/hu/h/2/2186/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">A mai napon elkezdődtek a szeptember 21-&eacute;n rajtol&oacute; Filmszereda &ndash; Sz&eacute;kely&ouml;ldi Mozg&oacute;k&eacute;p Fesztiv&aacute;l elők&eacute;sz&uuml;letei. A Majl&aacute;th Guszt&aacute;v K&aacute;roly t&eacute;r nemsok&aacute;ra ig&eacute;nyes fesztiv&aacute;lt&eacute;rr&eacute; alakul. Ma m&aacute;r hely&uuml;kre ker&uuml;ltek a teret hat&aacute;rol&oacute; ker&iacute;t&eacute;s-elemek, a holnapi nap folyam&aacute;n pedig megt&ouml;rt&eacute;nik ezek bor&iacute;t&aacute;sa is. A fesztiv&aacute;l k&iacute;s&eacute;rőprogramjaik&eacute;nt szervezett koncerteknek &eacute;s gyermekprogramoknak helyet ad&oacute; sz&iacute;npadot ugyancsak holnap &aacute;ll&iacute;tj&aacute;k fel, szerd&aacute;n pedig elk&eacute;sz&uuml;l a n&eacute;zőt&eacute;r fed&eacute;se is.</span></p> IT/Tech Mon, 18 Sep 2017 00:00:00 +0200