Csíkszereda http://www.szereda.ro/ Sat, 24 Jun 2017 13:21:23 EEST . Csíkszereda http://www.szereda.ro/ http://www.szereda.ro/images/favicon.ico 16 16 . A BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSI KÉRÉSEK ELBÍRÁLÁSÁNAK EREDMÉNYE 2017 http://www.szereda.ro/hu/h/2/2133/index &nbsp;<p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 12px;"><a href="uploaded/tiny/files/bolcsode_jun16.pdf">A 2017. j&uacute;nius 16-ig beiratkozottak n&eacute;vsora</a></span></p> IT/Tech Tue, 20 Jun 2017 00:00:00 +0200 BEIRATKOZÁS A CSÍKSZEREDAI BÖLCSŐDÉBEN SZABADON MARADT HELYEKRE http://www.szereda.ro/hu/h/2/2131/index 2017–2018-as tanév<p><span style="font-size: 12px;">Tekintettel arra, hogy a beiratkoz&aacute;si folyamat első fordul&oacute;ja alatt nem teltek be a fenntartott helyek a cs&iacute;kszeredai b&ouml;lcsőd&eacute;ben, felk&eacute;rj&uuml;k azokat a sz&uuml;lőket, akik 2018. j&uacute;lius 31-ig jogosultak a gyermeknevel&eacute;si t&aacute;mogat&aacute;sra, hogy ny&uacute;jts&aacute;k be a beiratkoz&aacute;si &uuml;gycsom&oacute;t.</span></p> IT/Tech Fri, 16 Jun 2017 00:00:00 +0200 KÖZVITA http://www.szereda.ro/hu/h/2/2127/index a Csíki Csobbanó uszoda szabályzatának elfogadására vonatkozó határozattervezet kapcsán<p><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatala &ndash; Cs&iacute;kszereda, V&aacute;r t&eacute;r 1. sz&aacute;m &ndash; &eacute;rtes&iacute;ti az &eacute;rintett nyilv&aacute;noss&aacute;got, hogy az &Aacute;brah&aacute;m Előd Lajos &ouml;nkorm&aacute;nyzati k&eacute;pviselő &aacute;ltal ind&iacute;tv&aacute;nyozott Cs&iacute;ki Csobban&oacute; uszoda szab&aacute;lyzat&aacute;nak hat&aacute;rozattervezet&eacute;t k&ouml;zvit&aacute;ra bocs&aacute;tja.</span></p> <p><span style="font-size: 12px;">A k&ouml;zvit&aacute;ra 2017. j&uacute;nius 8-&aacute;n 11.00 &oacute;r&aacute;t&oacute;l ker&uuml;l sor Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatala gyűl&eacute;sterm&eacute;ben: első emelet, 101-es terem.</span></p> IT/Tech Wed, 07 Jun 2017 00:00:00 +0200 FELHÍVÁS http://www.szereda.ro/hu/h/2/2129/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Ez&uacute;ton &eacute;rtes&iacute;tj&uuml;k az &eacute;rdeklődőket, hogy a 2017. j&uacute;nius 8., cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;k&ouml;n 10.00 &oacute;r&aacute;ra, az Erőss Zsolt Ar&eacute;na melletti fut&oacute;p&aacute;lya szab&aacute;lyzat&aacute;nak elfogad&aacute;s&aacute;ra vonatkoz&oacute; hat&aacute;rozattervezet kapcs&aacute;n meghirdetett k&ouml;zvita <strong>elmarad. </strong></span></p> IT/Tech Wed, 07 Jun 2017 00:00:00 +0200 KÖZVITA http://www.szereda.ro/hu/h/2/2128/index az Erőss Zsolt Aréna melletti futópálya szabályzatának elfogadására vonatkozó határozattervezet kapcsán<p><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatala &ndash; Cs&iacute;kszereda, V&aacute;r t&eacute;r 1. sz&aacute;m &ndash; &eacute;rtes&iacute;ti az &eacute;rintett nyilv&aacute;noss&aacute;got, hogy az &Aacute;brah&aacute;m Előd Lajos &ouml;nkorm&aacute;nyzati k&eacute;pviselő &aacute;ltal ind&iacute;tv&aacute;nyozott Erőss Zsolt Ar&eacute;na melletti fut&oacute;p&aacute;lya szab&aacute;lyzat&aacute;nak hat&aacute;rozattervezet&eacute;t k&ouml;zvit&aacute;ra bocs&aacute;tja.</span></p> <p><span style="font-size: 12px;">A k&ouml;zvit&aacute;ra 2017. j&uacute;nius 8-&aacute;n 10.00 &oacute;r&aacute;t&oacute;l ker&uuml;l sor Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatala gyűl&eacute;sterm&eacute;ben: első emelet, 101-es terem.</span></p> IT/Tech Wed, 07 Jun 2017 00:00:00 +0200 A POLGÁRMESTERI HIVATAL PÜNKÖSDI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI PROGRAMJA http://www.szereda.ro/hu/h/2/2120/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">A korm&aacute;ny d&ouml;nt&eacute;se &eacute;rtelm&eacute;ben a hivatalos munkasz&uuml;neti napp&aacute; nyilv&aacute;n&iacute;tott gyermeknap (j&uacute;nius 1.) &eacute;s a p&uuml;nk&ouml;sd k&ouml;z&eacute; &eacute;kelődő p&eacute;ntek (j&uacute;nius 2-&aacute;t) is munkasz&uuml;neti nap. &Iacute;gy j&uacute;nius 1&ndash;5. k&ouml;z&ouml;tt sz&uuml;netel az &uuml;gyf&eacute;lszolg&aacute;lat a hivatal legt&ouml;bb irod&aacute;j&aacute;ban.</span></p> IT/Tech Wed, 31 May 2017 00:00:00 +0200 ÚTLEZÁRÁSOK, FORGALOMKORLÁTOZÁSOK ÉS KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG PÜNKÖSDKOR http://www.szereda.ro/hu/h/2/2119/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Az elm&uacute;lt &eacute;vekhez hasonl&oacute;an polg&aacute;rmesteri rendelet szab&aacute;lyozza a p&uuml;nk&ouml;sdi b&uacute;cs&uacute; idej&eacute;re &eacute;rv&eacute;nyes, elsősorban a k&ouml;zleked&eacute;sre &eacute;s a kereskedelmi tev&eacute;kenys&eacute;gre vonatkoz&oacute; int&eacute;zked&eacute;seket.</span></p> IT/Tech Wed, 31 May 2017 00:00:00 +0200 HA HIBÁT ÉSZLELNEK A KÖZVILÁGÍTÁSI RENDSZERBEN: INGYENES SZÁMON BEJELENTHETŐ http://www.szereda.ro/hu/h/2/2115/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Megyei Jog&uacute; V&aacute;ros Polg&aacute;rmesteri Hivatala felh&iacute;vja a lakoss&aacute;g figyelm&eacute;t, hogy az esetleges k&ouml;zvil&aacute;g&iacute;t&aacute;si probl&eacute;m&aacute;k hat&eacute;konyabb kezel&eacute;se &eacute;rdek&eacute;be egy &uacute;jabb szolg&aacute;ltat&aacute;s ker&uuml;l be&uuml;zemel&eacute;sre.</span></p> IT/Tech Fri, 26 May 2017 00:00:00 +0200 MEGNYITOTTA KAPUIT A 27. CSIK-EXPO http://www.szereda.ro/hu/h/2/2113/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">&Uacute;j helysz&iacute;nen, az Erőss Zsolt Ar&eacute;n&aacute;ban &eacute;s k&ouml;rny&eacute;k&eacute;n v&aacute;rj&aacute;k id&eacute;n a Cs&iacute;k-Expo ki&aacute;ll&iacute;t&oacute;i a l&aacute;togat&oacute;kat &eacute;s v&aacute;s&aacute;rl&oacute;kat. A m&aacute;jus 25&ndash;28. k&ouml;z&ouml;tt zajl&oacute; fogyaszt&aacute;si cikkek nemzetk&ouml;zi v&aacute;s&aacute;ra naponta 10.00 &eacute;s 19.00 &oacute;ra k&ouml;z&ouml;tt tart nyitva.&nbsp;</span></p> IT/Tech Thu, 25 May 2017 00:00:00 +0200 BÖJTE CSABA ELŐADÁSA http://www.szereda.ro/hu/h/2/2114/index A Honfoglalás előttől az Európai Unió utánig című előadássorozat keretében<div id="js_d" class="_5pbx userContent"> <p><span style="font-size: 12px;">B&ouml;jte Csaba: Szent&nbsp; L&aacute;szl&oacute;val a Boldogs&aacute;gra&nbsp; vezető parancsolatok &uacute;tj&aacute;n a szereda.Origo programmagazinban kor&aacute;bban meghirdetett előad&aacute;sa a t&eacute;ma &eacute;s a helysz&iacute;n tekintet&eacute;ben is&nbsp; m&oacute;dosul.</span></p> <p>&nbsp;</p> </div> IT/Tech Wed, 24 May 2017 00:00:00 +0200 CSÍKSOMLYÓI PÜNKÖSDI BÚCSÚ 2017 http://www.szereda.ro/hu/h/2/2109/index Hasznos információk<p><span style="font-size: 12px;">Az elm&uacute;lt &eacute;vekhez hasonl&oacute;an polg&aacute;rmesteri rendelet szab&aacute;lyozza a p&uuml;nk&ouml;sdi b&uacute;cs&uacute; idej&eacute;re &eacute;rv&eacute;nyes, elsősorban a k&ouml;zleked&eacute;sre &eacute;s a kereskedelmi tev&eacute;kenys&eacute;gre vonatkoz&oacute; int&eacute;zked&eacute;seket.</span></p> IT/Tech Tue, 09 May 2017 00:00:00 +0200 BEIRATKOZÁS A CSÍKSZEREDAI BÖLCSŐDÉBE http://www.szereda.ro/hu/h/2/2105/index 2017–2018-as tanév <p class="Textbody"><span style="font-size: 12px;">A cs&iacute;kszeredai b&ouml;lcsőd&eacute;be a beiratkoz&aacute;s 2017. j&uacute;nius 7&ndash;16. k&ouml;z&ouml;tt zajlik. K&eacute;rj&uuml;k a sz&uuml;lőket, hogy a beiratkoz&aacute;shoz sz&uuml;ks&eacute;ges iratcsom&oacute;t adj&aacute;k le a fent jelzett időszakban a b&ouml;lcsőde Mihail Sadoveanu utca 1. sz&aacute;m alatt tal&aacute;lhat&oacute; sz&eacute;khely&eacute;n munkanapokon 8.00&ndash;14.00 &oacute;ra k&ouml;z&ouml;tt. </span></p> IT/Tech Mon, 08 May 2017 00:00:00 +0200 ÜVEGSZÜRET http://www.szereda.ro/hu/h/2/2103/index Üveggyűjtő kampány<p><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Megyei Jog&uacute; V&aacute;ros Polg&aacute;rmesteri Hivatala &eacute;s az Eco-Cs&iacute;k region&aacute;lis hullad&eacute;kgazd&aacute;lkod&oacute; c&eacute;g folyamatosan arra t&ouml;rekszik, a v&aacute;rosban a hullad&eacute;kgyűjt&eacute;s &eacute;s az &uacute;jrahasznos&iacute;t&aacute;s jobb eredm&eacute;nnyel műk&ouml;dj&ouml;n &eacute;s ez&aacute;ltal cs&ouml;kkenjen a v&eacute;gleges lerak&aacute;sra sz&aacute;nt szem&eacute;t. Szeretn&eacute;nk, ha erre vonatkoz&oacute; t&ouml;rekv&eacute;seinkben min&eacute;l t&ouml;bb v&aacute;roslak&oacute; t&aacute;mogatna, ugyanis amennyiben tov&aacute;bb n&ouml;vekszik a hullad&eacute;kmennyis&eacute;g &eacute;s ez&aacute;ltal a lerak&aacute;si d&iacute;j, a szem&eacute;tsz&aacute;ll&iacute;t&aacute;si d&iacute;jak is n&ouml;vekedhetnek.</span></p> <p><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatala ennek &eacute;rdek&eacute;ben minden olyan kezdem&eacute;nyez&eacute;st felkarol, amely a szelekt&iacute;v gyűjt&eacute;st, az abb&oacute;l sz&aacute;rmaz&oacute; hullad&eacute;k &uacute;jrahasznos&iacute;t&aacute;s&aacute;t seg&iacute;ti elő, &eacute;s ez&aacute;ltal hozz&aacute;j&aacute;rul a lerakott hullad&eacute;k mennyis&eacute;g&eacute;nek cs&ouml;kkent&eacute;s&eacute;hez.</span></p> IT/Tech Fri, 05 May 2017 00:00:00 +0200 SZÉKELYFÖLDI NEMZETKÖZI KÖNYVVÁSÁR MÁSODSZORRA http://www.szereda.ro/hu/h/2/2100/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Ha Kerstin Gier n&eacute;met &iacute;r&oacute;nő gondolat&aacute;b&oacute;l indulunk ki, miszerint &bdquo;Az otthon ott van, ahol a k&ouml;nyveid vannak&rdquo;, akkor m&aacute;jus első h&eacute;tv&eacute;g&eacute;j&eacute;n a sok-sok cs&iacute;kszeredai &eacute;s a k&ouml;rny&eacute;kbeli k&ouml;nyvbar&aacute;tnak az Erőss Zsolt Ar&eacute;na lesz az otthona. Itt szervezi ugyanis az Expo-Har Kft. Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatal&aacute;val partners&eacute;gben &ndash; id&eacute;n imm&aacute;r m&aacute;sodik alkalommal &ndash; a Sz&eacute;kelyf&ouml;ldi Nemzetk&ouml;zi K&ouml;nyvv&aacute;s&aacute;rt.</span></p> IT/Tech Wed, 03 May 2017 00:00:00 +0200 VÁROSHÁZI KÖLTÉSZETNAP http://www.szereda.ro/hu/h/2/2097/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">&Aacute;prilis 11., szűkebb, t&aacute;gabb p&aacute;tri&aacute;nkban ak&aacute;rhov&aacute; n&eacute;z&uuml;nk, mintha mindenkinek esz&eacute;be jutna a Magyar K&ouml;lt&eacute;szet Napja, vagy J&oacute;zsef Attila, vagy a legjobb, ha mindkettő: egyszerre. A cs&iacute;kszeredai k&ouml;nyvt&aacute;r &iacute;gy &eacute;s ezt az alkalmat &uuml;nnepeli, a megyesz&eacute;khelyi sz&iacute;nh&aacute;z szint&iacute;gy &eacute;s szint-ezt, ha az ember az &iacute;rott m&eacute;di&aacute;t kedveli, ott is lapokban lapul a nap, ha szoci&aacute;lis m&eacute;di&aacute;t b&ouml;ng&eacute;ssz&uuml;k, ott is ott a K&ouml;lt&eacute;szet. &Iacute;gy, nagybetűvel. Ha csak, vagy t&ouml;bbnyire egy napra is. Mondj&aacute;k, hogy a polg&aacute;rmesteri hivatal lenne az utols&oacute; hely, ahov&aacute; a k&ouml;lt&eacute;szet beveszi mag&aacute;t, hogy oda &uuml;gyint&eacute;zni j&aacute;r az ember &eacute;s nem m&aacute;s&eacute;rt: nos, a cs&iacute;kszeredai v&aacute;rosh&aacute;z&aacute;ra nem csak bevette mag&aacute;t a k&ouml;lt&eacute;szet, de fel is ker&uuml;lt. </span></p> IT/Tech Tue, 11 Apr 2017 00:00:00 +0200 CSÍKSZEREDA ÚJ JEGYZŐJE http://www.szereda.ro/hu/h/2/2096/index &nbsp;<p style="margin-bottom: 0cm;" lang="hu-HU"><span style="font-size: 12px;">&Aacute;prilis 11-&eacute;n tette le hivatali esk&uuml;j&eacute;t Cs&iacute;kszereda Megyei Jog&uacute; V&aacute;ros &uacute;j jegyzője, Wohlfart Rudolf, aki foly&oacute; &eacute;v m&aacute;rcius&aacute;ban p&aacute;ly&aacute;zta meg ezt az &aacute;ll&aacute;st &eacute;s sikeresen vizsg&aacute;zott. Az &ouml;nkorm&aacute;nyzat jegyzői &aacute;ll&aacute;sa t&ouml;bb mint k&eacute;t &eacute;s f&eacute;l &eacute;ve &uuml;resedett meg, majd idők&ouml;zben </span><span style="font-size: 12px;">a jegyzői teendőket az </span><span style="font-size: 12px;"> &ouml;nkorm&aacute;nyzat jogi irod&aacute;j</span><span style="font-size: 12px;">&aacute;nak </span><span style="font-size: 12px;">munkat&aacute;rsa, Hippach C</span><span style="font-size: 12px;">h</span><span style="font-size: 12px;">ristian jogtan&aacute;csos </span><span style="font-size: 12px;">l&aacute;tta el. </span></p> IT/Tech Tue, 11 Apr 2017 00:00:00 +0200 TAVASZ KUPA – AMATŐR ÚSZÓVERSENY http://www.szereda.ro/hu/h/2/2094/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatala a 4 Seasons Sportegyes&uuml;let k&ouml;zreműk&ouml;d&eacute;s&eacute;vel amatőr &uacute;sz&oacute;versenyt szervez gyerekek sz&aacute;m&aacute;ra &aacute;prilis 9-&eacute;n, vas&aacute;rnap 10.00 &oacute;r&aacute;t&oacute;l a Cs&iacute;ki Csobban&oacute;ban.</span></p> IT/Tech Mon, 03 Apr 2017 00:00:00 +0200 TÖBB MINT HÚSZ KÖBMÉTERREL KEVESEBB SZEMÉT AZ OLT PARTJÁN http://www.szereda.ro/hu/h/2/2093/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Az Olt foly&oacute; k&ouml;zel 10 km-es szakasz&aacute;t tiszt&iacute;tott&aacute;k meg m&aacute;rcius 24-&eacute;n a V&aacute;rosh&aacute;za &aacute;ltal szervezett z&ouml;ld nap keret&eacute;ben. A polg&aacute;rmesteri hivatal 48 munkat&aacute;rs&aacute;hoz az Eco-Cs&iacute;k Kft. 12 alkalmazottja is csatlakozott, &eacute;s n&eacute;gy csoportra osztva a foly&oacute; zs&ouml;g&ouml;di strand &eacute;s a csibai r&eacute;sz k&ouml;z&ouml;tti partszakasz&aacute;n gyűjt&ouml;tt&eacute;k &ouml;ssze a szemetet.</span></p> IT/Tech Mon, 27 Mar 2017 00:00:00 +0200 A cSÍk KUPÁVAL ZÁRULT ALPESI SÍVERSENYEK SZEZONJA http://www.szereda.ro/hu/h/2/2090/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Igazi csal&aacute;dias hangulat &ouml;vezte a Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatala &eacute;s a &bdquo;4 Seasons&rdquo; Sportegyes&uuml;let &aacute;ltal első alkalommal szervezett amatőr alpesi s&iacute;versenyt. M&aacute;rcius 18-&aacute;n k&ouml;zel hatvan versenyző &aacute;llt rajthoz a cS&Iacute;k kup&aacute;val d&iacute;jazott megm&eacute;rettet&eacute;sen.</span></p> IT/Tech Tue, 21 Mar 2017 00:00:00 +0200 INDUL A KÖZKORCSOLYÁZÁS A MOLNÁR LAJOS MŰJÉGPÁLYÁN http://www.szereda.ro/hu/h/2/2089/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Siker&uuml;lt beszerezni a bel&eacute;p&eacute;shez sz&uuml;ks&eacute;ges karszalagokat, &iacute;gy m&aacute;r minden felt&eacute;tel adott ahhoz, hogy ma d&eacute;lut&aacute;n 18.00 &eacute;s 19.00 &oacute;ra k&ouml;z&ouml;tt k&ouml;zkorcsoly&aacute;zni lehessen a Sz&iacute;v utcai s&aacute;tortetős mobil j&eacute;gp&aacute;ly&aacute;n. A p&aacute;lya szombaton is v&aacute;rja a korcsoly&aacute;zni &oacute;hajt&oacute;kat 18.00 &eacute;s 20.20 k&ouml;z&ouml;tt.</span></p> IT/Tech Fri, 17 Mar 2017 00:00:00 +0200