Csíkszereda http://www.szereda.ro/ Fri, 21 Jan 2022 22:22:16 EET . Csíkszereda http://www.szereda.ro/ http://www.szereda.ro/images/favicon.ico 16 16 . MI INDÍTJUK A NYÁRI FESZTIVÁLSZEZONT! http://www.szereda.ro/hu/h/2/3464/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszered&aacute;ban kezdődik id&eacute;n az erd&eacute;lyi fesztiv&aacute;lszezon: Cs&iacute;kszereda V&aacute;rosh&aacute;za ny&aacute;rind&iacute;t&oacute; magyar zenei fesztiv&aacute;lt szervez 2022. j&uacute;nius 9&ndash;12. k&ouml;z&ouml;tt szabadt&eacute;ri &eacute;s belt&eacute;ri helysz&iacute;neken, olyan neves fell&eacute;pőkkel, mint &Aacute;kos vagy a Kiscsillag. A #ny&aacute;rONszereda fesztiv&aacute;l r&eacute;sz&eacute;v&eacute; v&aacute;lik a Sz&eacute;kelyf&ouml;ldi Operah&eacute;t &eacute;s a Csűrd&ouml;ng&ouml;lő n&eacute;pt&aacute;nctal&aacute;lkoz&oacute; is, &iacute;gy a k&ouml;nnyűzen&eacute;től a magaskult&uacute;r&aacute;ig sz&aacute;mos műfaj megjelenik.</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> IT/Tech Fri, 21 Jan 2022 00:00:00 +0200 CSÍKSZEREDA TERELŐÚTJA: ELŐKÉSZÍTIK A BERUHÁZÁST http://www.szereda.ro/hu/h/2/3462/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Hossz&uacute; t&aacute;von a majdani A8-as aut&oacute;p&aacute;ly&aacute;hoz val&oacute; gyorsforgalmi csatlakoz&aacute;st seg&iacute;ti elő az a 19,1 kilom&eacute;teres, Cs&iacute;kszered&aacute;t &eacute;s a szomsz&eacute;dos felcs&iacute;ki falvakat megker&uuml;lő &uacute;t, amelynek tervez&eacute;s&eacute;re partners&eacute;gi meg&aacute;llapod&aacute;st k&ouml;t&ouml;tt ma Bukarestben Korodi Attila polg&aacute;rmester &eacute;s Cristian Pistol, a K&ouml;z&uacute;ti Infrastrukt&uacute;r&aacute;&eacute;rt Felelős Orsz&aacute;gos T&aacute;rsas&aacute;g (Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere &ndash; CNAIR) vez&eacute;rigazgat&oacute;ja. Az 578-as eur&oacute;pai &uacute;tb&oacute;l Zs&ouml;g&ouml;d előtt le&aacute;gaz&oacute; &eacute;s Cs&iacute;kr&aacute;kos előtt visszacsatlakoz&oacute; terelő&uacute;t tervez&eacute;se &eacute;s kivitelez&eacute;se legkor&aacute;bban 2024-ben kezdődhet.</span></p> IT/Tech Wed, 12 Jan 2022 00:00:00 +0200 FEBRUÁR 1-JÉTŐL CSAK ENGEDÉLLYEL RENDELKEZŐK HAJTHATNAK BE A SÉTÁLÓÖVEZETBE http://www.szereda.ro/hu/h/2/3460/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda &Ouml;nkorm&aacute;nyzat&aacute;nak a 2021/302-es sz&aacute;m&uacute; hat&aacute;rozata &eacute;rtelm&eacute;ben a Petőfi S&aacute;ndor utca als&oacute; szakasz&aacute;ra (a Szentl&eacute;lek utc&aacute;t&oacute;l a G&aacute;l S&aacute;ndor utc&aacute;ig tart&oacute; szakasz) &eacute;s a Lejtő utc&aacute;ba csak a legfeljebb 3,5 tonn&aacute;s, &eacute;s Cs&iacute;kszereda V&aacute;rosh&aacute;za &aacute;ltal kibocs&aacute;tott enged&eacute;llyel rendelkező j&aacute;rművek hajthatnak be. A s&eacute;t&aacute;l&oacute;&ouml;vezetet g&eacute;pj&aacute;rművel csak a Lejtő utca ir&aacute;ny&aacute;b&oacute;l lehet megk&ouml;zel&iacute;teni, az illet&eacute;ktelen behajt&aacute;st soromp&oacute; g&aacute;tolja.</span></p> IT/Tech Wed, 12 Jan 2022 00:00:00 +0200 CSÍKSZEREDA LEGJOBB SPORTOLÓIT, CSAPATAIT ÉS EDZŐIT DÍJAZZUK http://www.szereda.ro/hu/h/2/3458/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Fontos, hogy a sportol&oacute;ink &eacute;rezz&eacute;k a v&aacute;ros megbecs&uuml;l&eacute;s&eacute;t, ez&eacute;rt Cs&iacute;kszereda V&aacute;rosh&aacute;za janu&aacute;r 28-&aacute;n &aacute;tadja az &Eacute;v sportol&oacute;ja, csapata &eacute;s edzője d&iacute;jat tizenn&eacute;gy k&uuml;l&ouml;nb&ouml;ző kateg&oacute;ri&aacute;ban. Ezen fel&uuml;l k&eacute;t k&ouml;z&ouml;ns&eacute;gd&iacute;jast is kit&uuml;ntet&uuml;nk. A k&ouml;z&ouml;ns&eacute;gszavaz&aacute;s ma indult el.</span></p> IT/Tech Tue, 11 Jan 2022 00:00:00 +0200 EGYÜTTMŰKÖDÉS A CSÍKI HEGYIMENTŐKKEL http://www.szereda.ro/hu/h/2/3454/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">A hegyimentő tev&eacute;kenys&eacute;g elengedhetetlen r&eacute;sze a turizmus fejleszt&eacute;s&eacute;nek. Ez&eacute;rt is &eacute;rzik fontosnak Cs&iacute;kszereda el&ouml;lj&aacute;r&oacute;i, hogy egy hossz&uacute; folyamat eredm&eacute;nyek&eacute;nt siker&uuml;lt szorosabb&aacute; fűzni az egy&uuml;ttműk&ouml;d&eacute;st a Cs&iacute;ki Salvamont Egyes&uuml;lettel, &eacute;s december k&ouml;zep&eacute;n szolg&aacute;ltat&aacute;si szerződ&eacute;ssel is megpecs&eacute;telni azt. &nbsp;</span></p> IT/Tech Thu, 30 Dec 2021 00:00:00 +0200 ÚJ ÉV, ÚJ VÁROSHÁZI ARCULAT http://www.szereda.ro/hu/h/2/3452/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">&Uacute;j arculattal v&aacute;g neki 2022-nek Cs&iacute;kszereda V&aacute;rosh&aacute;za: egyre nagyobb ig&eacute;ny mutatkozott a kor&aacute;bbi, m&aacute;ra elavult arculat lecser&eacute;l&eacute;s&eacute;re, &eacute;s a friss arculat elemei sz&aacute;mos alkalmaz&aacute;si ter&uuml;leten k&ouml;sz&ouml;nnek vissza ezut&aacute;n a v&aacute;rosh&aacute;za &eacute;p&uuml;let&eacute;ben, az int&eacute;zm&eacute;ny k&uuml;lső &eacute;s belső kommunik&aacute;ci&oacute;j&aacute;ban &ndash; a k&eacute;sőbbiekben pedig a meg&uacute;jul&oacute; honlapon is.</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> IT/Tech Wed, 29 Dec 2021 00:00:00 +0200 JÁTSZÓTEREK LÉTESÜLTEK A VÁROSSZÉLEKEN http://www.szereda.ro/hu/h/2/3450/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda h&aacute;rom v&aacute;rossz&eacute;li &ouml;vezet&eacute;ben l&eacute;tes&uuml;lt j&aacute;tsz&oacute;t&eacute;r egyh&aacute;zi ter&uuml;leten, &ouml;nkorm&aacute;nyzati finansz&iacute;roz&aacute;sb&oacute;l az ut&oacute;bbi k&eacute;t h&eacute;t folyam&aacute;n. A hi&aacute;nyp&oacute;tl&oacute; k&ouml;z&ouml;ss&eacute;gi terek l&eacute;trehoz&aacute;s&aacute;val a megyesz&eacute;khely vezet&eacute;se nyomat&eacute;kos&iacute;tja: minden v&aacute;rosr&eacute;sz fontos.</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> IT/Tech Tue, 28 Dec 2021 00:00:00 +0200 ELŐREMUTATÓ DÖNTÉSEK AZ IDEI UTOLSÓ TANÁCSÜLÉSEN http://www.szereda.ro/hu/h/2/3447/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Felelős &eacute;s előremutat&oacute; d&ouml;nt&eacute;sek sz&uuml;lettek Cs&iacute;kszereda &ouml;nkorm&aacute;nyzati test&uuml;let&eacute;nek ez&eacute;vi utols&oacute;, &uuml;nnepi hangulatban tartott tan&aacute;cs&uuml;l&eacute;s&eacute;n. A tan&aacute;cskoz&aacute;st k&ouml;vetően pedig al&aacute;&iacute;rt&aacute;k a vas&uacute;ti fel&uuml;lj&aacute;r&oacute; h&iacute;d &aacute;t&eacute;p&iacute;t&eacute;s&eacute;re vonatkoz&oacute; kivitelez&eacute;si szerződ&eacute;st is.</span></p> IT/Tech Thu, 23 Dec 2021 00:00:00 +0200 OTTHON ÉREZHETIK MAGUKAT A LAKÓK AZ OCTAVIAN GOGA NEGYEDBEN http://www.szereda.ro/hu/h/2/3445/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">A műszaki &aacute;tv&eacute;telez&eacute;s m&eacute;g nem t&ouml;rt&eacute;nt meg, de az &eacute;p&iacute;tőtelep megszűnt, &iacute;gy a lakoss&aacute;g v&eacute;gre haszn&aacute;latba veheti az &aacute;tfog&oacute; fel&uacute;j&iacute;t&aacute;son &aacute;tesett Octavian Goga s&eacute;t&aacute;nyt. A nagyr&eacute;szt saj&aacute;t k&ouml;lts&eacute;gvet&eacute;sből megval&oacute;s&iacute;tott projekt &ouml;ssz&eacute;rt&eacute;ke 13,5 milli&oacute; lej. A v&aacute;rosvezetők helysz&iacute;ni sajt&oacute;t&aacute;j&eacute;koztat&oacute;ja a Festő Nagy Istv&aacute;n s&eacute;t&aacute;nyon z&aacute;rult, ahol k&ouml;zvit&aacute;val folytat&oacute;dik a fel&uacute;j&iacute;t&aacute;s kivitelez&eacute;s&eacute;nek elők&eacute;sz&iacute;t&eacute;se.</span></p> IT/Tech Wed, 22 Dec 2021 00:00:00 +0200 ÖNKORMÁNYZATI MENTŐÖV A VÁROS KÉT EMBLEMATIKUS SPORTKLUBJÁNAK http://www.szereda.ro/hu/h/2/3443/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Fell&eacute;legz&eacute;st jelent a Sportklub Cs&iacute;kszereda &eacute;s az FK Cs&iacute;kszereda sz&aacute;m&aacute;ra is, hogy a j&aacute;rv&aacute;nyhelyzet miatti s&uacute;lyos bev&eacute;telkies&eacute;sek orvosl&aacute;s&aacute;ra 1,8 milli&oacute; lejes &ouml;nkorm&aacute;nyzati t&aacute;mogat&aacute;son osztozhatnak. A k&eacute;t klub eln&ouml;ke &eacute;s a v&aacute;rosvezet&eacute;s ma reggel &iacute;rta al&aacute; a p&aacute;ly&aacute;zaton kereszt&uuml;l leh&iacute;vott &ouml;sszeg t&aacute;mogat&aacute;si szerződ&eacute;s&eacute;t. A cs&iacute;kszeredai profi sport ilyen m&eacute;rt&eacute;kű &ouml;nkorm&aacute;nyzati t&aacute;mogat&aacute;s&aacute;ra egyik klub t&ouml;rt&eacute;net&eacute;ben sem volt p&eacute;lda.</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> IT/Tech Mon, 20 Dec 2021 00:00:00 +0200 EZUTÁN MÁR MEGÚSZHATJUK SZÁRAZON... http://www.szereda.ro/hu/h/2/3441/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda V&aacute;rosh&aacute;za t&ouml;bb mint 700 ezer lej &eacute;rt&eacute;kben fejlesztette a Brass&oacute;i &uacute;ti esőv&iacute;z-&aacute;temelő &aacute;llom&aacute;st. A cs&uacute;cstechnol&oacute;gi&aacute;s berendez&eacute;seknek k&ouml;sz&ouml;nhetően ezut&aacute;n m&aacute;r csak nagyon sz&eacute;lsős&eacute;ges esőz&eacute;sek ut&aacute;n t&ouml;rt&eacute;nhet meg, hogy a Brass&oacute;i &uacute;ton &aacute;ll&oacute;v&iacute;z alakuljon ki, &eacute;s a v&aacute;rosk&ouml;zpontban a csatornarendszer ne nyelje el az esővizet.</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> IT/Tech Fri, 17 Dec 2021 00:00:00 +0200 CSÍKSZEREDA PÁLYÁZATOT NYERT A VÁROST ÉRINTŐ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS HATÁSAIT MÉRSÉKLŐ TERV KIDOLGOZÁSÁRA http://www.szereda.ro/hu/h/2/3439/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda &Ouml;nkorm&aacute;nyzata 115.855 eur&oacute; (573 ezer lej) &eacute;rt&eacute;kben nyert p&aacute;ly&aacute;zatot a Norv&eacute;g Alapn&aacute;l. Az elnyert &ouml;sszeget az &ouml;nkorm&aacute;nyzat az &eacute;ghajlatv&aacute;ltoz&aacute;s v&aacute;rosunkat &eacute;rintő hat&aacute;sainak m&eacute;rs&eacute;kel&eacute;s&eacute;re ir&aacute;nyul&oacute; strat&eacute;gi&aacute;ra ford&iacute;thatja. Korodi Attila polg&aacute;rmester december 16-&aacute;n &iacute;rta al&aacute; a p&aacute;ly&aacute;zat finansz&iacute;roz&aacute;si szerződ&eacute;s&eacute;t Bukarestben.</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> IT/Tech Thu, 16 Dec 2021 00:00:00 +0200 ÚSZÁS: 32 ÉVES RÖVIDPÁLYÁS REKORD DŐLT MEG CSÍKSZEREDÁBAN http://www.szereda.ro/hu/h/2/3431/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">T&ouml;bb mint 350 sportol&oacute; vett r&eacute;szt a Cs&iacute;ki Csobban&oacute;ban ma z&aacute;rul&oacute; orsz&aacute;gos r&ouml;vidp&aacute;ly&aacute;s &uacute;sz&oacute;bajnoks&aacute;gon, amelyen egy 1989-ben be&aacute;ll&iacute;tott cs&uacute;csot is &aacute;tadtak a m&uacute;ltnak. Nemsok&aacute;ra, a szaksz&ouml;vets&eacute;g &aacute;ltal &iacute;g&eacute;rt homolog&aacute;l&aacute;st k&ouml;vetően a nemzetk&ouml;zi szabv&aacute;nyoknak is megfelel majd az uszoda p&aacute;ly&aacute;ja, &iacute;gy nemzetk&ouml;zi torn&aacute;kat is vend&eacute;g&uuml;l l&aacute;that Cs&iacute;kszereda.</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> IT/Tech Fri, 10 Dec 2021 00:00:00 +0200 ÁTVETTÉK A BENTLAKÁS FELÚJÍTÁSÁNAK MUNKÁLATAIT http://www.szereda.ro/hu/h/2/3429/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Megt&ouml;rt&eacute;nt a műszaki &aacute;tv&eacute;telez&eacute;se a Sz&eacute;kely K&aacute;roly Szakk&ouml;z&eacute;piskola bentlak&aacute;s&aacute;nak, &iacute;gy m&aacute;r csak k&eacute;t &eacute;p&uuml;let maradt h&aacute;tra a tizenegy tan&uuml;gyi &eacute;p&uuml;let teljes fel&uacute;jt&aacute;s&aacute;t c&eacute;lz&oacute; beruh&aacute;z&aacute;scsomagb&oacute;l. A friss megval&oacute;s&iacute;t&aacute;s t&ouml;bb mint 4,53 milli&oacute; lejbe ker&uuml;lt.</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> IT/Tech Tue, 07 Dec 2021 00:00:00 +0200 ELŐ A KORCSOLYÁVAL! http://www.szereda.ro/hu/h/2/3427/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Szombatt&oacute;l a korcsoly&aacute;z&aacute;s &eacute;s a t&eacute;li hangulat szerelmesei&eacute; lesz a Szabads&aacute;g t&eacute;r. D&eacute;lut&aacute;n 3 &oacute;rakor ugyanis megnyitja kapuit Cs&iacute;kszereda első olyan szabadt&eacute;ri &eacute;s v&aacute;rosk&ouml;zponti korcsolyap&aacute;ly&aacute;ja, amelynek műk&ouml;d&eacute;s&eacute;t nem befoly&aacute;solja a szesz&eacute;lyes időj&aacute;r&aacute;s.</span></p> IT/Tech Fri, 03 Dec 2021 00:00:00 +0200 KORÁBBAN SOSEM LÁTOTT MÉRTÉKBEN TÁMOGATJÁK A CSÍKSZEREDAI SPORTOT http://www.szereda.ro/hu/h/2/3425/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">A cs&iacute;kszeredai sport&eacute;let sz&aacute;m&aacute;ra kiemelten fontos hat&aacute;rozatok sz&uuml;lettek a v&aacute;rosi &ouml;nkorm&aacute;nyzat mai &uuml;l&eacute;s&eacute;n: j&oacute;v&aacute;hagyt&aacute;k a versenysportok t&aacute;mogathat&oacute;s&aacute;g&aacute;nak felt&eacute;telrendszer&eacute;t, &eacute;s j&oacute;v&aacute;hagyt&aacute;k a Cs&iacute;ki Sport &eacute;s Rekreat&iacute;v Kft. l&eacute;trehoz&aacute;s&aacute;t is. Az &ouml;nkorm&aacute;nyzati c&eacute;g a v&aacute;rosi sportinfrastrukt&uacute;r&aacute;t &eacute;s a szabadidős tev&eacute;kenys&eacute;geknek helyet ad&oacute; ingatlanokat &uuml;gykezeli a j&ouml;vőben.</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> IT/Tech Fri, 03 Dec 2021 00:00:00 +0200 A TÁVFŰTÉST HASZNÁLÓKNAK NEM LESZ DRÁGÁBB AZ IDEI TÉL http://www.szereda.ro/hu/h/2/3420/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Kiemelten fontos k&eacute;rd&eacute;sekben hat&aacute;rozott Cs&iacute;kszereda Megyei Jog&uacute; V&aacute;ros &Ouml;nkorm&aacute;nyzata a mai, november 26-i soros &uuml;l&eacute;s&eacute;n. A t&aacute;vhőszolg&aacute;ltat&oacute; d&iacute;jainak j&oacute;v&aacute;hagy&aacute;s&aacute;val &eacute;s a v&aacute;ros k&ouml;lts&eacute;gvet&eacute;s&eacute;nek m&oacute;dos&iacute;t&aacute;s&aacute;val tulajdonk&eacute;ppen arr&oacute;l biztos&iacute;tott&aacute;k a t&aacute;vhőt haszn&aacute;l&oacute;kat, hogy id&eacute;n is a tavalyi d&iacute;jszab&aacute;ssal sz&aacute;ml&aacute;zik fel&eacute;j&uuml;k a szolg&aacute;ltat&oacute;. Elfogadt&aacute;k a majdani kr&iacute;zisk&ouml;zpontnak helyet ad&oacute; ter&uuml;let megv&aacute;s&aacute;rl&aacute;s&aacute;t is, z&ouml;ld utat kapott a kiemelkedő csapatsportok t&aacute;mogat&aacute;sa, &eacute;s azt is j&oacute;v&aacute;hagyt&aacute;k, hogy a helyi ad&oacute;k csak az infl&aacute;ci&oacute;val ar&aacute;nyosan emelkedjenek 2022-ben.</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> IT/Tech Fri, 26 Nov 2021 00:00:00 +0200 CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS INGATLANVÁSÁRLÁSI SZÁNDÉKA http://www.szereda.ro/hu/h/2/3419/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda V&aacute;rosh&aacute;za ipari inkub&aacute;ci&oacute;s k&ouml;zpont l&eacute;trehoz&aacute;s&aacute;hoz keres legkevesebb 2.000 n&eacute;gyzetm&eacute;ter alapter&uuml;letű&nbsp; ipari &eacute;p&uuml;letet.</span></p> IT/Tech Fri, 26 Nov 2021 00:00:00 +0200 TÁVOLSÁGTARTÁSSAL, DE EGYMÁS KÖZELÉBEN – ADVENTRE KÉSZÜL CSÍKSZEREDA http://www.szereda.ro/hu/h/2/3418/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Advent első vas&aacute;rnapj&aacute;ra hangol&oacute;dva Korodi Attila polg&aacute;rmester &eacute;s S&oacute;gor Enikő alpolg&aacute;rmester sajt&oacute;t&aacute;j&eacute;koztat&oacute;n foglalta &ouml;ssze, hogy mi minden teszi &uuml;nnep&eacute;lyess&eacute;, meghitt&eacute;, bar&aacute;ts&aacute;goss&aacute; Cs&iacute;kszered&aacute;ban a kar&aacute;csonyv&aacute;r&aacute;st. &Uacute;jdons&aacute;gk&eacute;nt id&eacute;n korcsolyap&aacute;lya, kar&aacute;csonyi k&ouml;nyvv&aacute;s&aacute;r, mesev&aacute;ros is gazdag&iacute;tja a programot.</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> IT/Tech Thu, 25 Nov 2021 00:00:00 +0200 CSÍKSZEREDA VÁLASZT AD A HASZNÁLT ÉTOLAJ KÉRDÉSÉRE http://www.szereda.ro/hu/h/2/3416/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Haszn&aacute;lt &eacute;tolaj gyűjt&eacute;s&eacute;re alkalmas kont&eacute;nereket helyeznek ki Cs&iacute;kszereda szerte, első k&ouml;rben tizen&ouml;t gyűjtőed&eacute;nyt. A h&aacute;romsz&eacute;ki Gastrofilter Kft. kont&eacute;nerei n&eacute;h&aacute;ny helysz&iacute;nen m&aacute;r megtal&aacute;lhat&oacute;k, r&ouml;vid tesztel&eacute;si időszak ut&aacute;n pedig eldől, hogy hov&aacute; helyeznek ki &uacute;jabbakat.</span></p> IT/Tech Fri, 19 Nov 2021 00:00:00 +0200