Csíkszereda http://www.szereda.ro/ Thu, 25 May 2017 02:37:43 EEST . Csíkszereda http://www.szereda.ro/ http://www.szereda.ro/images/favicon.ico 16 16 . CSÍKSOMLYÓI PÜNKÖSDI BÚCSÚ 2017 http://www.szereda.ro/hu/h/2/2109/index Hasznos információk<p><span style="font-size: 12px;">Az elm&uacute;lt &eacute;vekhez hasonl&oacute;an polg&aacute;rmesteri rendelet szab&aacute;lyozza a p&uuml;nk&ouml;sdi b&uacute;cs&uacute; idej&eacute;re &eacute;rv&eacute;nyes, elsősorban a k&ouml;zleked&eacute;sre &eacute;s a kereskedelmi tev&eacute;kenys&eacute;gre vonatkoz&oacute; int&eacute;zked&eacute;seket.</span></p> IT/Tech Tue, 09 May 2017 00:00:00 +0200 BEIRATKOZÁS A CSÍKSZEREDAI BÖLCSŐDÉBE http://www.szereda.ro/hu/h/2/2105/index 2017–2018-as tanév <p class="Textbody"><span style="font-size: 12px;">A cs&iacute;kszeredai b&ouml;lcsőd&eacute;be a beiratkoz&aacute;s 2017. j&uacute;nius 7&ndash;16. k&ouml;z&ouml;tt zajlik. K&eacute;rj&uuml;k a sz&uuml;lőket, hogy a beiratkoz&aacute;shoz sz&uuml;ks&eacute;ges iratcsom&oacute;t adj&aacute;k le a fent jelzett időszakban a b&ouml;lcsőde Mihail Sadoveanu utca 1. sz&aacute;m alatt tal&aacute;lhat&oacute; sz&eacute;khely&eacute;n munkanapokon 8.00&ndash;14.00 &oacute;ra k&ouml;z&ouml;tt. </span></p> IT/Tech Mon, 08 May 2017 00:00:00 +0200 ÜVEGSZÜRET http://www.szereda.ro/hu/h/2/2103/index Üveggyűjtő kampány<p><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Megyei Jog&uacute; V&aacute;ros Polg&aacute;rmesteri Hivatala &eacute;s az Eco-Cs&iacute;k region&aacute;lis hullad&eacute;kgazd&aacute;lkod&oacute; c&eacute;g folyamatosan arra t&ouml;rekszik, a v&aacute;rosban a hullad&eacute;kgyűjt&eacute;s &eacute;s az &uacute;jrahasznos&iacute;t&aacute;s jobb eredm&eacute;nnyel műk&ouml;dj&ouml;n &eacute;s ez&aacute;ltal cs&ouml;kkenjen a v&eacute;gleges lerak&aacute;sra sz&aacute;nt szem&eacute;t. Szeretn&eacute;nk, ha erre vonatkoz&oacute; t&ouml;rekv&eacute;seinkben min&eacute;l t&ouml;bb v&aacute;roslak&oacute; t&aacute;mogatna, ugyanis amennyiben tov&aacute;bb n&ouml;vekszik a hullad&eacute;kmennyis&eacute;g &eacute;s ez&aacute;ltal a lerak&aacute;si d&iacute;j, a szem&eacute;tsz&aacute;ll&iacute;t&aacute;si d&iacute;jak is n&ouml;vekedhetnek.</span></p> <p><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatala ennek &eacute;rdek&eacute;ben minden olyan kezdem&eacute;nyez&eacute;st felkarol, amely a szelekt&iacute;v gyűjt&eacute;st, az abb&oacute;l sz&aacute;rmaz&oacute; hullad&eacute;k &uacute;jrahasznos&iacute;t&aacute;s&aacute;t seg&iacute;ti elő, &eacute;s ez&aacute;ltal hozz&aacute;j&aacute;rul a lerakott hullad&eacute;k mennyis&eacute;g&eacute;nek cs&ouml;kkent&eacute;s&eacute;hez.</span></p> IT/Tech Fri, 05 May 2017 00:00:00 +0200 SZÉKELYFÖLDI NEMZETKÖZI KÖNYVVÁSÁR MÁSODSZORRA http://www.szereda.ro/hu/h/2/2100/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Ha Kerstin Gier n&eacute;met &iacute;r&oacute;nő gondolat&aacute;b&oacute;l indulunk ki, miszerint &bdquo;Az otthon ott van, ahol a k&ouml;nyveid vannak&rdquo;, akkor m&aacute;jus első h&eacute;tv&eacute;g&eacute;j&eacute;n a sok-sok cs&iacute;kszeredai &eacute;s a k&ouml;rny&eacute;kbeli k&ouml;nyvbar&aacute;tnak az Erőss Zsolt Ar&eacute;na lesz az otthona. Itt szervezi ugyanis az Expo-Har Kft. Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatal&aacute;val partners&eacute;gben &ndash; id&eacute;n imm&aacute;r m&aacute;sodik alkalommal &ndash; a Sz&eacute;kelyf&ouml;ldi Nemzetk&ouml;zi K&ouml;nyvv&aacute;s&aacute;rt.</span></p> IT/Tech Wed, 03 May 2017 00:00:00 +0200 VÁROSHÁZI KÖLTÉSZETNAP http://www.szereda.ro/hu/h/2/2097/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">&Aacute;prilis 11., szűkebb, t&aacute;gabb p&aacute;tri&aacute;nkban ak&aacute;rhov&aacute; n&eacute;z&uuml;nk, mintha mindenkinek esz&eacute;be jutna a Magyar K&ouml;lt&eacute;szet Napja, vagy J&oacute;zsef Attila, vagy a legjobb, ha mindkettő: egyszerre. A cs&iacute;kszeredai k&ouml;nyvt&aacute;r &iacute;gy &eacute;s ezt az alkalmat &uuml;nnepeli, a megyesz&eacute;khelyi sz&iacute;nh&aacute;z szint&iacute;gy &eacute;s szint-ezt, ha az ember az &iacute;rott m&eacute;di&aacute;t kedveli, ott is lapokban lapul a nap, ha szoci&aacute;lis m&eacute;di&aacute;t b&ouml;ng&eacute;ssz&uuml;k, ott is ott a K&ouml;lt&eacute;szet. &Iacute;gy, nagybetűvel. Ha csak, vagy t&ouml;bbnyire egy napra is. Mondj&aacute;k, hogy a polg&aacute;rmesteri hivatal lenne az utols&oacute; hely, ahov&aacute; a k&ouml;lt&eacute;szet beveszi mag&aacute;t, hogy oda &uuml;gyint&eacute;zni j&aacute;r az ember &eacute;s nem m&aacute;s&eacute;rt: nos, a cs&iacute;kszeredai v&aacute;rosh&aacute;z&aacute;ra nem csak bevette mag&aacute;t a k&ouml;lt&eacute;szet, de fel is ker&uuml;lt. </span></p> IT/Tech Tue, 11 Apr 2017 00:00:00 +0200 CSÍKSZEREDA ÚJ JEGYZŐJE http://www.szereda.ro/hu/h/2/2096/index &nbsp;<p style="margin-bottom: 0cm;" lang="hu-HU"><span style="font-size: 12px;">&Aacute;prilis 11-&eacute;n tette le hivatali esk&uuml;j&eacute;t Cs&iacute;kszereda Megyei Jog&uacute; V&aacute;ros &uacute;j jegyzője, Wohlfart Rudolf, aki foly&oacute; &eacute;v m&aacute;rcius&aacute;ban p&aacute;ly&aacute;zta meg ezt az &aacute;ll&aacute;st &eacute;s sikeresen vizsg&aacute;zott. Az &ouml;nkorm&aacute;nyzat jegyzői &aacute;ll&aacute;sa t&ouml;bb mint k&eacute;t &eacute;s f&eacute;l &eacute;ve &uuml;resedett meg, majd idők&ouml;zben </span><span style="font-size: 12px;">a jegyzői teendőket az </span><span style="font-size: 12px;"> &ouml;nkorm&aacute;nyzat jogi irod&aacute;j</span><span style="font-size: 12px;">&aacute;nak </span><span style="font-size: 12px;">munkat&aacute;rsa, Hippach C</span><span style="font-size: 12px;">h</span><span style="font-size: 12px;">ristian jogtan&aacute;csos </span><span style="font-size: 12px;">l&aacute;tta el. </span></p> IT/Tech Tue, 11 Apr 2017 00:00:00 +0200 TAVASZ KUPA – AMATŐR ÚSZÓVERSENY http://www.szereda.ro/hu/h/2/2094/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatala a 4 Seasons Sportegyes&uuml;let k&ouml;zreműk&ouml;d&eacute;s&eacute;vel amatőr &uacute;sz&oacute;versenyt szervez gyerekek sz&aacute;m&aacute;ra &aacute;prilis 9-&eacute;n, vas&aacute;rnap 10.00 &oacute;r&aacute;t&oacute;l a Cs&iacute;ki Csobban&oacute;ban.</span></p> IT/Tech Mon, 03 Apr 2017 00:00:00 +0200 TÖBB MINT HÚSZ KÖBMÉTERREL KEVESEBB SZEMÉT AZ OLT PARTJÁN http://www.szereda.ro/hu/h/2/2093/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Az Olt foly&oacute; k&ouml;zel 10 km-es szakasz&aacute;t tiszt&iacute;tott&aacute;k meg m&aacute;rcius 24-&eacute;n a V&aacute;rosh&aacute;za &aacute;ltal szervezett z&ouml;ld nap keret&eacute;ben. A polg&aacute;rmesteri hivatal 48 munkat&aacute;rs&aacute;hoz az Eco-Cs&iacute;k Kft. 12 alkalmazottja is csatlakozott, &eacute;s n&eacute;gy csoportra osztva a foly&oacute; zs&ouml;g&ouml;di strand &eacute;s a csibai r&eacute;sz k&ouml;z&ouml;tti partszakasz&aacute;n gyűjt&ouml;tt&eacute;k &ouml;ssze a szemetet.</span></p> IT/Tech Mon, 27 Mar 2017 00:00:00 +0200 A cSÍk KUPÁVAL ZÁRULT ALPESI SÍVERSENYEK SZEZONJA http://www.szereda.ro/hu/h/2/2090/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Igazi csal&aacute;dias hangulat &ouml;vezte a Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatala &eacute;s a &bdquo;4 Seasons&rdquo; Sportegyes&uuml;let &aacute;ltal első alkalommal szervezett amatőr alpesi s&iacute;versenyt. M&aacute;rcius 18-&aacute;n k&ouml;zel hatvan versenyző &aacute;llt rajthoz a cS&Iacute;k kup&aacute;val d&iacute;jazott megm&eacute;rettet&eacute;sen.</span></p> IT/Tech Tue, 21 Mar 2017 00:00:00 +0200 INDUL A KÖZKORCSOLYÁZÁS A MOLNÁR LAJOS MŰJÉGPÁLYÁN http://www.szereda.ro/hu/h/2/2089/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Siker&uuml;lt beszerezni a bel&eacute;p&eacute;shez sz&uuml;ks&eacute;ges karszalagokat, &iacute;gy m&aacute;r minden felt&eacute;tel adott ahhoz, hogy ma d&eacute;lut&aacute;n 18.00 &eacute;s 19.00 &oacute;ra k&ouml;z&ouml;tt k&ouml;zkorcsoly&aacute;zni lehessen a Sz&iacute;v utcai s&aacute;tortetős mobil j&eacute;gp&aacute;ly&aacute;n. A p&aacute;lya szombaton is v&aacute;rja a korcsoly&aacute;zni &oacute;hajt&oacute;kat 18.00 &eacute;s 20.20 k&ouml;z&ouml;tt.</span></p> IT/Tech Fri, 17 Mar 2017 00:00:00 +0200 „cSÍk KUPA” – AMATŐR ALPESI SÍVERSENY http://www.szereda.ro/hu/h/2/2087/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatala a &bdquo;4 Seasons&rdquo; Sportegyes&uuml;let k&ouml;zreműk&ouml;d&eacute;s&eacute;vel első alkalommal szervez amatőr alpesi s&iacute;versenyt. A hagyom&aacute;nyteremtő sz&aacute;nd&eacute;kkal &eacute;letre h&iacute;vott sportesem&eacute;nynek a Piricskei s&iacute;p&aacute;lya ad otthont m&aacute;rcius 18-&aacute;n, szombaton 10.00 &oacute;r&aacute;t&oacute;l. &nbsp;</span></p> IT/Tech Thu, 16 Mar 2017 00:00:00 +0200 MÁRCIUS15. MUNKASZÜNETI NAP http://www.szereda.ro/hu/h/2/2084/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatala ez&uacute;ton is t&aacute;j&eacute;koztatja a lakoss&aacute;got, hogy <strong>2017. m&aacute;rcius 15.</strong>, szerda, nemzeti &uuml;nnep&uuml;nk munkasz&uuml;neti nap, ez&eacute;rt <strong>sz&uuml;netel az &uuml;gyf&eacute;lszolg&aacute;lat</strong>.</span></p> IT/Tech Tue, 14 Mar 2017 00:00:00 +0200 ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS MÁRCIUS 15-ÉN http://www.szereda.ro/hu/h/2/2083/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Az 1848&ndash;1849-es-os magyar forradalom &eacute;s szabads&aacute;gharc eml&eacute;k&eacute;nek tisztelet&eacute;re Cs&iacute;kszereda Megyei Jog&uacute; V&aacute;ros &Ouml;nkorm&aacute;nyzata k&eacute;tnapos &uuml;nneps&eacute;gsorozatot szervez Cs&iacute;kszered&aacute;ban. A k&ouml;zt&eacute;ri megeml&eacute;kez&eacute;sek mellett komolyzenei koncert &eacute;s n&eacute;pt&aacute;ncelőad&aacute;s is sz&iacute;nes&iacute;ti a programot.</span></p> <p>&nbsp;</p> IT/Tech Mon, 13 Mar 2017 00:00:00 +0200 „HAZATÉR” A VITÉZ LÉLEK http://www.szereda.ro/hu/h/2/2082/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">N&eacute;gy&aacute;llom&aacute;sos erd&eacute;lyi turn&eacute;n mutatja be a budapesti Nemzeti Sz&iacute;nh&aacute;z Tam&aacute;si &Aacute;ron <em>Vit&eacute;z l&eacute;lek</em> c&iacute;mű p&eacute;ld&aacute;zat&aacute;b&oacute;l k&eacute;sz&uuml;lt előad&aacute;s&aacute;t. Tam&aacute;si sz&uuml;lőfaluja, Farkaslaka mellett Marosv&aacute;s&aacute;rhely, Sz&eacute;kelyudvarhely &eacute;s Cs&iacute;kszereda k&ouml;z&ouml;ns&eacute;ge is l&aacute;thatja a darabot. </span></p> IT/Tech Wed, 08 Mar 2017 00:00:00 +0200 ÚJ SPORTLÉTESÍTMÉNY A JÉGKORONG-UTÁNPÓTLÁS SZOLGÁLATÁBAN http://www.szereda.ro/hu/h/2/2081/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">P&eacute;nteken, m&aacute;rcius 3-&aacute;n tartott&aacute;k Cs&iacute;kszered&aacute;ban a Sz&eacute;kelyf&ouml;ldi J&eacute;gkorong Akad&eacute;mia első s&aacute;tortetős mobil műj&eacute;gp&aacute;ly&aacute;j&aacute;nak megnyit&oacute;&uuml;nneps&eacute;g&eacute;t. A Dendrol&oacute;giai parkban fel&aacute;ll&iacute;tott l&eacute;tes&iacute;tm&eacute;ny Moln&aacute;r Lajos nev&eacute;t viseli.</span></p> IT/Tech Mon, 06 Mar 2017 00:00:00 +0200 ÁLLÁSFOGLALÁS http://www.szereda.ro/hu/h/2/2072/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Megyei Jog&uacute; V&aacute;ros &Ouml;nkorm&aacute;nyzata felh&aacute;borodva &aacute;ll Klaus Johannis &aacute;llameln&ouml;k strasbourgi kijelent&eacute;se előtt, amely szerint,&nbsp; ha ő n&eacute;metk&eacute;nt eln&ouml;k tudott lenni Rom&aacute;ni&aacute;ban, az azt jelenti, hogy a dolgok rendben vannak az orsz&aacute;gban a kisebbs&eacute;gv&eacute;delem ter&eacute;n.</span></p> IT/Tech Fri, 24 Feb 2017 00:00:00 +0200 DÍJAZTÁK A KIEMELKEDŐ EREDMÉNYEKET http://www.szereda.ro/hu/h/2/2071/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">H&eacute;tfőn ker&uuml;lt sor az FK Cs&iacute;kszereda &aacute;ltal műk&ouml;dtetett M&aacute;rton &Aacute;ron Tehets&eacute;ggondoz&oacute; K&ouml;zpont f&eacute;l&eacute;vi ki&eacute;rt&eacute;kelőj&eacute;re. Az &uuml;nneps&eacute;gen jelen volt Szondy Zolt&aacute;n az FK Cs&iacute;kszereda eln&ouml;ke, Juh&aacute;sz Andr&aacute;s R&eacute;ka a M&aacute;rton &Aacute;ron Tehets&eacute;ggondoz&oacute;k&ouml;zpont tanulm&aacute;nyi igazgat&oacute;ja, valamint Cs&iacute;kszereda polg&aacute;rmestere, R&aacute;duly R&oacute;bert K&aacute;lm&aacute;n. A koll&eacute;gium bizotts&aacute;g&aacute;nak d&ouml;nt&eacute;se &eacute;rtelm&eacute;ben &ouml;sszesen 19 tanul&oacute; mentes&uuml;lt a II. f&eacute;l&eacute;vben fizetendő havi b&eacute;rk&ouml;telezetts&eacute;g al&oacute;l, k&ouml;z&uuml;l&uuml;k &ouml;t &eacute;vfolyamelső koll&eacute;gista pedig &ouml;szt&ouml;nd&iacute;jban r&eacute;szes&uuml;lt.</span></p> IT/Tech Wed, 22 Feb 2017 00:00:00 +0200 PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ FÓRUMOT TARTOTTAK http://www.szereda.ro/hu/h/2/2070/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Eddig nem tapasztalt &eacute;rdeklőd&eacute;s mellett tartottak p&aacute;ly&aacute;zati t&aacute;j&eacute;koztat&oacute; f&oacute;rumot febru&aacute;r 16-&aacute;n, cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;k&ouml;n a cs&iacute;kszeredai V&aacute;rosh&aacute;z&aacute;n. Az esem&eacute;nyen huszonnyolc civil szervezet &eacute;s sportegyes&uuml;let mintegy 40 k&eacute;pviselője vett r&eacute;szt.</span></p> IT/Tech Fri, 17 Feb 2017 00:00:00 +0200 VÁRÓLISTA KÉSZÜL A MEGÜRESEDETT ANL-S LAKÁSOKRA http://www.szereda.ro/hu/h/2/2068/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Megyei Jog&uacute; V&aacute;ros &eacute;rtes&iacute;ti az &eacute;rintetteket, hogy az Orsz&aacute;gos Lak&aacute;s&uuml;gyn&ouml;ks&eacute;g (ANL) &aacute;ltal &eacute;p&iacute;tett lak&aacute;sok b&eacute;rbead&aacute;s&aacute;hoz v&aacute;r&oacute;list&aacute;t &aacute;ll&iacute;t &ouml;ssze.</span></p> <p><span style="font-size: 12px;">A jelentkez&eacute;si iratcsom&oacute;t foly&oacute; &eacute;v febru&aacute;r 20. &eacute;s m&aacute;rcius 10. k&ouml;z&ouml;tt kell letenni a Vagyonnyilv&aacute;ntart&oacute; (103-as) irod&aacute;ban h&eacute;tfőtől p&eacute;ntekig 9.00 &eacute;s 13.00 &oacute;ra k&ouml;z&ouml;tt.</span></p> IT/Tech Wed, 15 Feb 2017 00:00:00 +0200 PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ FÓRUM http://www.szereda.ro/hu/h/2/2066/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">A v&aacute;rosban műk&ouml;dő civil szervezetek, illetve a Cs&iacute;kszered&aacute;ban bejegyzett jogi szem&eacute;lyis&eacute;ggel rendelkező sportegyes&uuml;letek, nonprofit sportklubok &eacute;s a Cs&iacute;kszereda ter&uuml;let&eacute;n sporttev&eacute;kenys&eacute;get folytat&oacute; vagy a p&aacute;ly&aacute;zati ki&iacute;r&aacute;s szerinti, cs&iacute;kszeredai lakhellyel rendelkező kedvezm&eacute;nyezettek 2017-ben is p&aacute;ly&aacute;zati rendszerben ig&eacute;nyelhetik a <em>kultur&aacute;lis, ifj&uacute;s&aacute;gi, iskolanapi &eacute;s sporttev&eacute;kenys&eacute;gek</em> k&ouml;lts&eacute;geihez val&oacute; &ouml;nkorm&aacute;nyzati hozz&aacute;j&aacute;rul&aacute;st.</span></p> IT/Tech Tue, 14 Feb 2017 00:00:00 +0200