Csíkszereda http://www.szereda.ro/ Mon, 20 Aug 2018 04:29:36 EEST . Csíkszereda http://www.szereda.ro/ http://www.szereda.ro/images/favicon.ico 16 16 . PREVAR NYERT, TANOVITCHII AZ ÉLEN http://www.szereda.ro/hu/h/2/2326/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">&Oacute;ri&aacute;si meleg, rengeteg t&aacute;mad&aacute;s &eacute;s k&eacute;t es&eacute;s, v&eacute;g&uuml;l pedig cs&iacute;kszeredai siker &ndash; nagyj&aacute;b&oacute;l &iacute;gy lehetne egy mondatban &ouml;sszefoglalni a 12. Sz&eacute;kelyf&ouml;ld Ker&eacute;kp&aacute;ros K&ouml;rverseny m&aacute;sodik szakasz&aacute;t, amelyet tegnap tartottak. A mezőny Sepsiszentgy&ouml;rgyről indult d&eacute;lelőtt 11 &oacute;rakor, a rajtot k&ouml;vetően m&aacute;r megkezdődtek a t&aacute;mad&aacute;sok is, sőt egy h&uacute;sz fős csoportnak siker&uuml;lt is megsz&ouml;knie, igaz, őket hamar bedar&aacute;lta a mezőny.</span></p> IT/Tech Fri, 10 Aug 2018 00:00:00 +0200 ROMÁNIAI CSAPATOK VERSENYZŐI ZÁRTAK AZ ÉLEN http://www.szereda.ro/hu/h/2/2324/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">K&eacute;t ukr&aacute;n &eacute;s egy olasz sportol&oacute; &aacute;llhatott fel a dobog&oacute;ra tegnap a 12. Sz&eacute;kelyf&ouml;ld Ker&eacute;kp&aacute;ros K&ouml;rversenye első szakasz&aacute;t k&ouml;vetően, egy&eacute;bk&eacute;nt mindh&aacute;rman rom&aacute;niai kontinent&aacute;lis csapatn&aacute;l versenyeznek. Sepsiszentgy&ouml;rgről tegnap reggel elrajtol&oacute; kis mezőny nagyon akt&iacute;v volt, hiszen hamar t&aacute;mad&aacute;sok alakultak ki, a m&aacute;sodik k&iacute;s&eacute;rletből a k&eacute;sőbbi győztes haza is &eacute;rt.</span></p> IT/Tech Thu, 09 Aug 2018 00:00:00 +0200 MOZIKARAVÁN A CSÍKI MOZIBAN http://www.szereda.ro/hu/h/2/2323/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">A nemzetk&ouml;zi &ouml;sszefog&aacute;sb&oacute;l sz&uuml;letett Cinecaravan, a 2017-es portug&aacute;liai első megrendez&eacute;se ut&aacute;n id&eacute;n Mozikarav&aacute;nk&eacute;nt Magyarorsz&aacute;g &eacute;szak-keleti r&eacute;sz&eacute;n &eacute;s Erd&eacute;lyen vonul v&eacute;gig, t&ouml;bb &aacute;llom&aacute;son. A cs&iacute;kszeredai &aacute;llom&aacute;s helysz&iacute;ne a Cs&iacute;ki Mozi lesz augusztus 8-&aacute;n, szerd&aacute;n este 8 &oacute;r&aacute;t&oacute;l. Az est sor&aacute;n az &eacute;rdeklődők 4&ndash;6 r&ouml;vid (egyenk&eacute;nt 7&ndash;23 perces) filmet n&eacute;zhetnek meg, majd k&ouml;zvetlen besz&eacute;lget&eacute;sen vehetnek r&eacute;szt alkot&oacute;kkal &eacute;s szervezőkkel. A filmek eredeti magyar hangon ker&uuml;lnek bemutat&aacute;sra, angol felirattal.</span></p> IT/Tech Wed, 08 Aug 2018 00:00:00 +0200 TIZENKETTEDIK ALKALOMMAL KEREKEZIK KÖRBE SZÉKELYFÖLDET http://www.szereda.ro/hu/h/2/2322/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Sz&aacute;mos &uacute;j&iacute;t&aacute;s jellemzi az idei, imm&aacute;ron 12. ki&iacute;r&aacute;s&aacute;hoz &eacute;rkezett Sz&eacute;kelyf&ouml;ld Ker&eacute;kp&aacute;ros K&ouml;rverseny&eacute;t. T&ouml;bbs&eacute;g&uuml;k a szervezői akarat, n&eacute;h&aacute;ny pedig a k&eacute;nyszer sz&uuml;lem&eacute;nye. A v&aacute;ltoz&aacute;sok nemcsak sz&aacute;mosak, de gy&ouml;keresek is, hiszen a rendezv&eacute;ny a kor&aacute;bban megszokott h&aacute;rom nap helyett id&eacute;n n&eacute;gy napos lesz, elősz&ouml;r indul &eacute;s &eacute;rkezik mezőnyszakasz Sepsiszentgy&ouml;rgyre, sőt a K&eacute;zdiv&aacute;s&aacute;rhely &eacute;s Kozm&aacute;s k&ouml;z&ouml;tti orsz&aacute;g&uacute;t &aacute;rv&iacute;zk&aacute;rosod&aacute;s okozta k&eacute;nyszerlez&aacute;r&aacute;sa miatt elősz&ouml;r ker&uuml;l sor kiz&aacute;r&oacute;lag H&aacute;romsz&eacute;ket &eacute;rintő szakaszra.</span></p> IT/Tech Mon, 06 Aug 2018 00:00:00 +0200 CSÍKSZEREDAI VÁROSNAPOK 2018 http://www.szereda.ro/hu/h/2/2320/index Kikiáltásos versenytárgyalás <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Megyei Jog&uacute; V&aacute;ros Polg&aacute;rmesteri Hivatala kiki&aacute;lt&aacute;sos nyilv&aacute;nos versenyt&aacute;rgyal&aacute;st szervez k&ouml;z&eacute;lelmez&eacute;si tev&eacute;kenys&eacute;g folytat&aacute;s&aacute;ra &eacute;s sz&oacute;rakoztat&oacute; park l&eacute;tes&iacute;t&eacute;s&eacute;re.</span></p> IT/Tech Thu, 26 Jul 2018 00:00:00 +0200 CSÍKSZEREDAI VÁROSNAPOK 2018 http://www.szereda.ro/hu/h/2/2318/index polgármesteri rendelet<p><span style="font-size: 12px;">A Cs&iacute;kszeredai V&aacute;rosnapok rendezv&eacute;nysorozat lebonyol&iacute;t&aacute;s&aacute;t minden &eacute;vben polg&aacute;rmesteri rendelet szab&aacute;lyozza. A rendelet tartalmazza a k&uuml;l&ouml;nb&ouml;ző programpontok helysz<span>&iacute;n&eacute;t, ez időszak alatt a v&aacute;rosban bevezetett forgalomkorl&aacute;toz&aacute;sokat, illetve r&eacute;szletesen taglalja a kereskedelmi tev&eacute;kenys&eacute;gekhez kapcsol&oacute;d&oacute; elő<span>&iacute;r&aacute;sokat. A dokumentum szerves r&eacute;sz&eacute;t k&eacute;pezi ugyanakkor a k&ouml;zter&uuml;letek nyilv&aacute;nos versenyt&aacute;rgyal&aacute;s &uacute;tj&aacute;n t&ouml;rt&eacute;nő b&eacute;rbead&aacute;s&aacute;nak folyamat&aacute;t, r&eacute;szleteit.&nbsp;</span></span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 12px;">&nbsp;</span></p> IT/Tech Thu, 26 Jul 2018 00:00:00 +0200 JÓ TÁJFUTÓ EREDMÉNYEK KOLOZSVÁRON http://www.szereda.ro/hu/h/2/2317/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Tizenhetedik alkalommal ker&uuml;lt sor a Transylvania Open t&aacute;jfut&oacute; versenyre Kolozsv&aacute;ron. A nemzetk&ouml;zi h&iacute;rn&eacute;vnek is &ouml;rvendő megm&eacute;rettet&eacute;sre id&eacute;n is t&ouml;bb orsz&aacute;g r&eacute;sztvevői &eacute;rkeztek. A 4 napos rendezv&eacute;nyen k&uuml;l&ouml;nb&ouml;ző t&iacute;pus&uacute; t&aacute;jfut&oacute; versenyre ker&uuml;lt sor: r&ouml;vid&iacute;tett k&ouml;z&eacute;pt&aacute;v, hossz&uacute;t&aacute;v &eacute;s k&ouml;z&eacute;pt&aacute;v.</span></p> IT/Tech Tue, 24 Jul 2018 00:00:00 +0200 PITYÓKAFESZTIVÁL 2018 http://www.szereda.ro/hu/h/2/2316/index Benevezési határidő: 2018. július 27.<p><span style="font-size: 12px;">&Uacute;jra fakanalat ragadnak a bar&aacute;ti t&aacute;rsas&aacute;gok, munkak&ouml;z&ouml;ss&eacute;gek &eacute;s v&aacute;ltozatosabbn&aacute;l v&aacute;ltozatosabb &iacute;zvil&aacute;g&uacute; s&uuml;lt &eacute;s főtt &eacute;telekkel k&aacute;pr&aacute;ztatj&aacute;k el a zsűrit az id&eacute;n m&aacute;r &bdquo;nagykor&uacute;v&aacute;&rdquo; v&aacute;lt Pity&oacute;kafesztiv&aacute;lon. &nbsp;Az egykoron egyszerű főzőversenyk&eacute;nt &eacute;letre h&iacute;vott rendezv&eacute;ny az elm&uacute;lt 18 &eacute;v sor&aacute;n egyre kifinomultabb&aacute; v&aacute;lt minden tekintetben, csak egy valami maradt v&aacute;ltozatlan: az alapanyagk&eacute;nt felhaszn&aacute;lt pity&oacute;ka.</span></p> IT/Tech Mon, 23 Jul 2018 00:00:00 +0200 VENDÉGLÁTÓ EGYSÉGEK JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK A SZÉKELY ÍZEK GASZTRONÓMIAI FESZTIVÁLRA! http://www.szereda.ro/hu/h/2/2313/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">A Cs&iacute;kszeredai V&aacute;rosnapok keret&eacute;ben 2018. augusztus 3&ndash;5. k&ouml;z&ouml;tt a Sapientia egyetem m&ouml;g&ouml;tti parkol&oacute;, illetve a Mihail Sadoveanu utca lesz a helysz&iacute;ne a tavaly hagyom&aacute;nyteremtő sz&aacute;nd&eacute;kkal &eacute;letre h&iacute;vott 2. SZ&Eacute;KELY &Iacute;ZEK Gasztron&oacute;miai Fesztiv&aacute;lnak.</span></p> IT/Tech Thu, 19 Jul 2018 00:00:00 +0200 TAMÁS JÓZSEFRE EMLÉKEZTEK ESZTERGOMBAN http://www.szereda.ro/hu/h/2/2315/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Tam&aacute;s J&oacute;zsef, a mad&eacute;falvi Siculicidium-eml&eacute;kmű tervezője sz&uuml;let&eacute;s&eacute;nek 150. &eacute;vfordul&oacute;j&aacute;n avatt&aacute;k fel &uuml;nnep&eacute;lyes keretek k&ouml;z&ouml;tt az &eacute;p&iacute;t&eacute;sz arcm&aacute;s&aacute;t &aacute;br&aacute;zol&oacute; bronz domborművet Esztergomban. A belv&aacute;rosi temetőben levő csal&aacute;di s&iacute;rbolton a m&aacute;r febru&aacute;rban elhelyezett mű alkot&oacute;ja Bara Barnab&aacute;s cs&iacute;kszeredai szobr&aacute;szműv&eacute;sz.</span></p> IT/Tech Thu, 19 Jul 2018 00:00:00 +0200 V. VÁROSNAPI AMATŐR ÚSZÓVERSENY http://www.szereda.ro/hu/h/2/2311/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">J&uacute;lius 23-t&oacute;l m&aacute;r lehet iratkozni az &ouml;t&ouml;dik alkalommal megszervezett V&aacute;rosnapi Amatőr &Uacute;sz&oacute;versenyre. A Cs&iacute;ki Csobban&oacute;ban augusztus 3-&aacute;n 15.00 &oacute;r&aacute;t&oacute;l kezdődő megm&eacute;rettet&eacute;sen n&eacute;gy &uacute;sz&aacute;snemben &aacute;llnak majd rajthoz az amatőr &uacute;sz&oacute;k. </span></p> IT/Tech Tue, 17 Jul 2018 00:00:00 +0200 FELHÍVÁS http://www.szereda.ro/hu/h/2/2309/index A Csíkszeredai Városnapok programkínálatának színesítésére<p class="western" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 0.48cm;" lang="hu-HU"><span style="font-family: Arial Narrow, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">&Ouml;tnapos hasznos &eacute;s &eacute;rdekes, a mindennapokb&oacute;l igazi kikapcsol&oacute;d&aacute;st, ig&eacute;nyes sz&oacute;rakoz&aacute;st jelentő &eacute;lm&eacute;nysorozat v&aacute;r a cs&iacute;kszeredaiakra &eacute;s a k&ouml;rny&eacute;kbeliekre augusztus 1&ndash;5. k&ouml;z&ouml;tt. Az elm&uacute;lt &eacute;vek sor&aacute;n kialakult jelleg&eacute;t megtartva a Cs&iacute;kszeredai V&aacute;rosnapok 2018-ban is ink&aacute;bb k&ouml;z&ouml;ss&eacute;gi esem&eacute;ny, v&aacute;ros&uuml;nnep, mintsem fesztiv&aacute;l. Helyi &eacute;rt&eacute;kekre alapoz&oacute; rendezv&eacute;nysorozat, melyben a helyi k&ouml;z&ouml;ss&eacute;g megnyilv&aacute;nul&aacute;sait pr&oacute;b&aacute;lj&aacute;k a szervezők felvonultatni, nagy figyelmet ford&iacute;tva az &eacute;rt&eacute;kteremt&eacute;sre, az &eacute;rt&eacute;kk&ouml;zvet&iacute;t&eacute;sre.</span></span></p> IT/Tech Mon, 16 Jul 2018 00:00:00 +0200 TUSNÁD ÁSVÁNYVÍZ SZÉKELY MARATON http://www.szereda.ro/hu/h/2/2305/index Szabályzat<p><span style="font-size: 12px;">Tizenhetedik alkalommal szervezik meg a Cs&iacute;kszeredai V&aacute;rosnapok keret&eacute;ben a Tusn&aacute;d &Aacute;sv&aacute;nyv&iacute;z Sz&eacute;kely Maratont.</span></p> IT/Tech Thu, 05 Jul 2018 00:00:00 +0200 EZER SZÉKELY LEÁNY NAPJA http://www.szereda.ro/hu/h/2/2304/index Az elmúlt száz év emlékére<p><span style="font-size: 12px;">K&uuml;l&ouml;n&ouml;s nap virrad &uacute;jra j&uacute;lius első szombatj&aacute;n. Sz&eacute;kelyf&ouml;ld sz&aacute;mos port&aacute;j&aacute;n legszebb viselet&uuml;kbe &ouml;lt&ouml;znek a le&aacute;nyok &eacute;s leg&eacute;nyek, &eacute;s lelk&uuml;ket is &uuml;nneplőbe &ouml;lt&ouml;ztetve indulnak Cs&iacute;kszereda főter&eacute;re, hogy az Ezer Sz&eacute;kely Le&aacute;ny Napj&aacute;n megmutathass&aacute;k, milyen a sz&eacute;kelyek &ouml;sszetart&oacute; ereje, k&ouml;z&ouml;s &eacute;neke, im&aacute;ds&aacute;ga, t&aacute;ncol&oacute; j&oacute;kedve! K&uuml;l&ouml;n&ouml;s lesz az idei rendezv&eacute;ny az&eacute;rt is, mert mik&ouml;zben az elm&uacute;lt sz&aacute;z &eacute;v eml&eacute;k&eacute;re szentelj&uuml;k azt, hangs&uacute;lyosabb szerepet kap ebben az &eacute;vben a k&ouml;z&ouml;ss&eacute;gi &eacute;lm&eacute;ny a k&ouml;z&ouml;s t&aacute;nc &eacute;s a j&aacute;t&eacute;k r&eacute;v&eacute;n.</span></p> IT/Tech Sun, 01 Jul 2018 00:00:00 +0200 MINDEN CSÍKSZEREDAINAK LÁTNIA KELL EZT AZ ELŐADÁST http://www.szereda.ro/hu/h/2/2303/index A Bekecs Néptáncegyüttes táncszínházi produkciója a Csíki Játékszín műsorán<p><span style="font-size: 12px;">A 2018/19-es sz&iacute;nh&aacute;zi &eacute;vad egyik kiemelt vend&eacute;gelőad&aacute;sa lesz a Bekecs N&eacute;pt&aacute;ncegy&uuml;ttes Ember az embertelens&eacute;gben c&iacute;mű centen&aacute;riumi produkci&oacute;ja. A ny&aacute;r&aacute;dszeredai t&aacute;ncegy&uuml;ttes az elm&uacute;lt sz&aacute;z &eacute;v t&ouml;rt&eacute;nelmi esem&eacute;nyeit t&aacute;ncsz&iacute;nh&aacute;zi eszk&ouml;z&ouml;kkel feldolgoz&oacute; előad&aacute;sa az ősz folyam&aacute;n t&ouml;bb alkalommal is szerepel majd a Cs&iacute;ki J&aacute;t&eacute;ksz&iacute;n b&eacute;rleten k&iacute;v&uuml;li reperto&aacute;rj&aacute;n.&nbsp;</span></p> IT/Tech Thu, 21 Jun 2018 00:00:00 +0200 TÖBB MINT HUSZONHÁROM MILLIÓ LEJ ÉRTÉKŰ SZERZŐDÖTT PÁLYÁZAT http://www.szereda.ro/hu/h/2/2302/index Nagy Imre Általános Iskola – felújítás előtt<p><span style="font-size: 12px;">Az &ouml;t&ouml;dik &eacute;s egyben az eddigi legnagyobb &eacute;rt&eacute;kű finansz&iacute;roz&aacute;si szerződ&eacute;st &iacute;rt&aacute;k al&aacute; az &eacute;rtintett felek j&uacute;nius 20-&aacute;n a Region&aacute;lis Operat&iacute;v Program Keret&eacute;ben. A Nagy Imre &Aacute;ltal&aacute;nos Iskola fel&uacute;j&iacute;t&aacute;s&aacute;t c&eacute;lz&oacute; p&aacute;ly&aacute;zat &ouml;ssz&eacute;rt&eacute;ke 7.723.509,12 lej.</span></p> IT/Tech Thu, 21 Jun 2018 00:00:00 +0200 A BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSI KÉRÉSEK ELBÍRÁLÁSÁNAK EREDMÉNYE 2018 http://www.szereda.ro/hu/h/2/2298/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">J&uacute;nius 4&ndash;12. k&ouml;z&ouml;tt zajlott a beiratkoz&aacute;s a cs&iacute;kszeredai b&ouml;lcsőd&eacute;be. A 2018/2019-es tan&eacute;vben rendelkez&eacute;sre &aacute;ll&oacute; 36 helyre 69 k&eacute;rv&eacute;nyező ny&uacute;jtotta be a sz&uuml;ks&eacute;ges dokument&aacute;ci&oacute;t. <br /></span></p> IT/Tech Mon, 18 Jun 2018 00:00:00 +0200 A BUDAPESTI DUNA KARNEVÁLON „TOLMÁCSOLJA” AZ ERDÉLYI AUTENTIKUS NÉPTÁNCOT A HARGITA EGYÜTTES http://www.szereda.ro/hu/h/2/2297/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Magyarorsz&aacute;gi turn&eacute;ra indult szerda reggel Cs&iacute;kszered&aacute;b&oacute;l a Hargita Nemzeti Sz&eacute;kely N&eacute;pi Egy&uuml;ttes, amely a k&ouml;vetkező h&aacute;rom napban Budapesten, a Duna Karnev&aacute;l Nemzetk&ouml;zi Multikultur&aacute;lis Fesztiv&aacute;l k&uuml;lf&ouml;ldi, hivat&aacute;sos fell&eacute;pői k&ouml;z&ouml;tt egyed&uuml;lik&eacute;nt k&eacute;pviseli Erd&eacute;lyt. &Iacute;gy a Cs&iacute;kszereda V&aacute;ros &Ouml;nkorm&aacute;nyzata &aacute;ltal fenntartott egy&uuml;ttes k&eacute;t nagysikerű produkci&oacute;j&aacute;t is l&aacute;thatja a Duna Karnev&aacute;l k&ouml;z&ouml;ns&eacute;ge, valamint a t&iacute;znapos programsorozat cs&uacute;cspontj&aacute;t k&eacute;pező G&aacute;laműsoron is fell&eacute;p zenek&iacute;s&eacute;ret&eacute;vel a Hargita egy&uuml;ttes t&aacute;nccsapata.</span></p> IT/Tech Wed, 13 Jun 2018 00:00:00 +0200 A NAGY IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKJAI ÚSZTAK A LEGGYORSABBAN http://www.szereda.ro/hu/h/2/2296/index Félév végi úszóverseny<p><span style="font-size: 12px;">Tizedik alkalommal &aacute;lltak rajtkőre v&aacute;rosunk &aacute;ltal&aacute;nos iskol&aacute;inak harmadik &eacute;s negyedik oszt&aacute;lyos tanul&oacute;i a Cs&iacute;ki Csobban&oacute;ban szervezett f&eacute;l&eacute;v v&eacute;gi &uacute;sz&oacute;versenyen. A Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatala &aacute;ltal elind&iacute;tott &eacute;s t&aacute;mogatott "Kori&amp;&uacute;sz&aacute;s" program keret&eacute;ben hat iskola sz&aacute;ztizenh&aacute;rom di&aacute;kja m&eacute;rte &ouml;ssze a f&eacute;l&eacute;v sor&aacute;n elsaj&aacute;t&iacute;tott &eacute;s csiszolt tud&aacute;s&aacute;t t&iacute;z kateg&oacute;ri&aacute;ban.</span></p> IT/Tech Mon, 11 Jun 2018 00:00:00 +0200 NAGYON RÖVID FILMEK A CSÍKI MOZIBAN http://www.szereda.ro/hu/h/2/2288/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">4 perc. 4 perc egy pillanat vagy az &ouml;r&ouml;kk&eacute;val&oacute;s&aacute;g. 4 perc alatt &eacute;r el a f&eacute;ny a F&ouml;ldről a Marsra. 4 perc t&uacute;l r&ouml;vid egy j&oacute; dalnak &eacute;s t&uacute;l hossz&uacute; egy rossz zenedarabnak. 4 perc az egyetlen szab&aacute;ly a Tr&egrave;s Court Nagyon R&ouml;vid Filmek Nemzetk&ouml;zi Fesztiv&aacute;lj&aacute;n.</span></p> IT/Tech Mon, 04 Jun 2018 00:00:00 +0200