Csíkszereda http://www.szereda.ro/ Mon, 04 Jul 2022 02:45:33 EEST . Csíkszereda http://www.szereda.ro/ http://www.szereda.ro/images/favicon.ico 16 16 . A VÁROS JÖVŐJÉT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOKAT FOGADTAK EL http://www.szereda.ro/hu/h/2/3612/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Strat&eacute;giai k&eacute;rd&eacute;sekről hat&aacute;roztak Cs&iacute;kszereda &Ouml;nkorm&aacute;nyzat&aacute;nak j&uacute;niusi soros &uuml;l&eacute;s&eacute;n: a test&uuml;let elfogadta a v&aacute;ros hat&aacute;rain is t&uacute;lmutat&oacute; mobilit&aacute;si tervet &eacute;s v&aacute;rosfejleszt&eacute;si strat&eacute;gi&aacute;t, fontos l&eacute;p&eacute;st tett a sportl&eacute;tes&iacute;tm&eacute;nyek &ouml;sszehangolt műk&ouml;dtet&eacute;se &eacute;rdek&eacute;ben, tov&aacute;bb&aacute; j&oacute;v&aacute;hagyott t&ouml;bb olyan tervezetet, amely fontos fejleszt&eacute;sek kivitelez&eacute;s&eacute;t k&eacute;sz&iacute;ti elő.</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> IT/Tech Thu, 30 Jun 2022 00:00:00 +0200 TUDNIVALÓK AZ ELEKTRONIKUS SZOCIÁLIS UTALVÁNYOKRÓL http://www.szereda.ro/hu/h/2/3610/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">A 2022/63-as sz&aacute;m&uacute; korm&aacute;nyhat&aacute;rozat rendelkez&eacute;sei szerint a kiszolg&aacute;ltatott szem&eacute;lyek j&uacute;nius 1. &eacute;s december 31. k&ouml;z&ouml;tt elektronikus szoci&aacute;lis utalv&aacute;nyokat kaphatnak a Rom&aacute;n Posta szolg&aacute;ltat&aacute;s&aacute;n kereszt&uuml;l. Az elektronikus szoci&aacute;lis utalv&aacute;ny n&eacute;v&eacute;rt&eacute;ke 250 lej, k&eacute;thavonta egyszer ker&uuml;l oda&iacute;t&eacute;l&eacute;sre, &eacute;s az egyes p&eacute;nzfelt&ouml;lt&eacute;sek időpontj&aacute;t&oacute;l sz&aacute;m&iacute;tott 12 h&oacute;napon bel&uuml;l haszn&aacute;lhat&oacute; alapvető &eacute;lelmiszerek v&aacute;s&aacute;rl&aacute;s&aacute;ra vagy &eacute;tkez&eacute;s biztos&iacute;t&aacute;s&aacute;ra. Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatala a szoci&aacute;lis igazgat&oacute;s&aacute;g &aacute;ltal fogadja a kiszolg&aacute;ltatott szoci&aacute;lis helyzetű szem&eacute;lyeknek az elektronikus szoci&aacute;lis utalv&aacute;ny ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;s&aacute;ra ir&aacute;nyul&oacute; k&eacute;r&eacute;seit.</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> IT/Tech Wed, 29 Jun 2022 00:00:00 +0200 EZER SZÍN, EZER SZÍV – NÉPVISELETÜNK ÜNNEPÉRE KÉSZÜLÜNK http://www.szereda.ro/hu/h/2/3609/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">K&eacute;t &eacute;v ut&aacute;n &uacute;jra korl&aacute;toz&aacute;sok n&eacute;lk&uuml;l tal&aacute;lkozhatnak a viseletbe &ouml;lt&ouml;z&ouml;tt le&aacute;nyok, asszonyok, leg&eacute;nyek &eacute;s f&eacute;rfiak a n&eacute;pt&aacute;nc, a n&eacute;pzene, a n&eacute;pviselet &eacute;s az im&aacute;ds&aacute;g legnagyobb sz&eacute;kelyf&ouml;ldi &uuml;nnep&eacute;n, az Ezer Sz&eacute;kely Le&aacute;ny Napj&aacute;n. A kor&aacute;bbi &eacute;vek j&uacute;lius első szombatj&aacute;nak megszokott forgat&oacute;k&ouml;nyv&eacute;ből kimarad a Szabads&aacute;g t&eacute;ri gy&uuml;lekező &eacute;s a lovasszekeres felvonul&aacute;s, valamennyi szombati programnak a somly&oacute;i hegynyereg a helysz&iacute;ne.</span></p> IT/Tech Tue, 28 Jun 2022 00:00:00 +0200 NÉPSZÁMLÁLÁS: CSÍKSZEREDÁNAK FEL KELL PÖRÖGNIE! http://www.szereda.ro/hu/h/2/3607/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">A n&eacute;psz&aacute;ml&aacute;l&aacute;s &ouml;nkit&ouml;lt&eacute;ses szakasz&aacute;t k&ouml;vetően k&ouml;zel 13,5 ezer cs&iacute;kszeredai maradt, akinek a n&eacute;psz&aacute;ml&aacute;l&aacute;si k&eacute;rdő&iacute;ve m&eacute;g nincs lez&aacute;rva. K&ouml;z&uuml;l&uuml;k mind&ouml;ssze 1428 szem&eacute;lynek az adatait siker&uuml;l r&ouml;gz&iacute;teni a m&aacute;jus 27-&eacute;n kezdőd&ouml;tt &eacute;s j&uacute;lius 15-ig tart&oacute; időszakban. Amennyiben a k&ouml;vetkező napok nem hoznak &aacute;tt&ouml;r&eacute;st, a h&aacute;tra levő h&aacute;rom h&eacute;t nem lesz el&eacute;gs&eacute;ges a sz&aacute;ml&aacute;l&oacute;biztosoknak, mindez pedig torz adatokhoz, ebből k&ouml;vetkezően pedig val&oacute;tlan adatokra &eacute;p&uuml;lő strat&eacute;gi&aacute;khoz vezethet.</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> IT/Tech Mon, 27 Jun 2022 00:00:00 +0200 A BEOLTOTT SZEMÉLYEK IGÉNYELHETIK A SZÁZ LEJES ÉTKEZÉSI UTALVÁNYT http://www.szereda.ro/hu/h/2/3605/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">A v&aacute;rosh&aacute;z&aacute;hoz beny&uacute;jtott k&eacute;r&eacute;s alapj&aacute;n ig&eacute;nyelhetik a sz&aacute;z lej &eacute;rt&eacute;kű &eacute;lelmiszer-utalv&aacute;nyokat a koronav&iacute;rus elleni vakcina teljes adagj&aacute;val beoltott szem&eacute;lyek. Az olt&oacute;k&ouml;zpontok bez&aacute;r&aacute;sa ut&aacute;n ugyanis sok beoltott szem&eacute;ly nem tudta &aacute;tvenni a k&eacute;sve &eacute;rkezett utalv&aacute;nyokat.</span></p> IT/Tech Thu, 23 Jun 2022 00:00:00 +0200 ÚJ TÖLTŐSORRAL NÖVELI TERMELÉSI KAPACITÁSÁT A HEINEKEN ROMANIA http://www.szereda.ro/hu/h/2/3603/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">&Uacute;jabb, a v&aacute;ros gazdas&aacute;gfejleszt&eacute;s&eacute;t c&eacute;lz&oacute; egy&uuml;ttműk&ouml;d&eacute;si meg&aacute;llapod&aacute;s al&aacute;&iacute;r&aacute;s&aacute;nak helysz&iacute;ne volt Cs&iacute;kszereda V&aacute;rosh&aacute;za. A felek k&eacute;zjegy&eacute;vel ell&aacute;tott egyezm&eacute;ny t&aacute;rgya a <span style="font-size: 12px;">HEINEKEN </span>Romania cs&iacute;kszeredai telephelye termel&eacute;si kapacit&aacute;s&aacute;nak n&ouml;vel&eacute;se.&nbsp;</span></p> IT/Tech Wed, 22 Jun 2022 00:00:00 +0200 SZURKOLÓBARÁT HEGYIVERSENY HÁZIGAZDÁJA LESZ CSÍKSZEREDA http://www.szereda.ro/hu/h/2/3601/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Az elv&aacute;r&aacute;soknak megfelelően szintet l&eacute;pett a tavaly sikerrel bemutatkozott Hargita Hill Climb Challenge (HHCC): a hegyiverseny id&eacute;n is az orsz&aacute;gos bajnoks&aacute;g futamak&eacute;nt ker&uuml;lt a versenynapt&aacute;rba, &aacute;m van k&uuml;lf&ouml;ldi nevező is. P&eacute;nteken l&aacute;tv&aacute;nyos megnyit&oacute; lesz a v&aacute;ros főter&eacute;n, szombaton pedig &uacute;tlez&aacute;r&aacute;sokkal kell sz&aacute;molni a Hargitaf&uuml;rdőre vezető megyei &uacute;ton.</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> IT/Tech Wed, 22 Jun 2022 00:00:00 +0200 IFJÚSÁGI LAKÁSOK, BICIKLIUTAK FINANSZÍROZÁSÁRA PÁLYÁZIK CSÍKSZEREDA http://www.szereda.ro/hu/h/2/3599/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda &Ouml;nkorm&aacute;nyzata soron k&iacute;v&uuml;li &uuml;l&eacute;sen hat&aacute;rozott ifj&uacute;s&aacute;gi b&eacute;rlak&aacute;sok &eacute;s ker&eacute;kp&aacute;rutak l&eacute;tes&iacute;t&eacute;s&eacute;nek finansz&iacute;roz&aacute;si k&eacute;relm&eacute;ről. A k&eacute;t projektre k&ouml;zel 11 milli&oacute; lejt p&aacute;ly&aacute;zik a v&aacute;ros az Orsz&aacute;gos Helyre&aacute;ll&iacute;t&aacute;si Alapb&oacute;l (PNRR).</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> IT/Tech Mon, 20 Jun 2022 00:00:00 +0200 NÉPSZÁMLÁLÁS – FOGADJUK BIZALOMMAL A SZÁMLÁLÓBIZTOST! http://www.szereda.ro/hu/h/2/3597/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">A n&eacute;psz&aacute;ml&aacute;l&aacute;s &ouml;nkit&ouml;lt&eacute;ses szakasz&aacute;nak lez&aacute;r&aacute;s&aacute;t k&ouml;vetően elkezdőd&ouml;tt a szem&eacute;lyes lek&eacute;rdez&eacute;s szakasza. A cs&iacute;kszeredaiak 66 sz&aacute;zal&eacute;ka t&ouml;lt&ouml;tte ki &eacute;rv&eacute;nyesen az online k&eacute;rdő&iacute;vet, a lakoss&aacute;g fennmarad&oacute; 34 sz&aacute;zal&eacute;k&aacute;t otthonukban keresik fel a sz&aacute;ml&aacute;l&oacute;biztosok.</span></p> IT/Tech Thu, 16 Jun 2022 00:00:00 +0200 CSÜTÖRTÖKÖN KEZDŐDIK A CSALÁDI FILMSZEREDA http://www.szereda.ro/hu/h/2/3595/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Ha m&aacute;r pezseg a cs&iacute;kszeredai ny&aacute;ri kultur&aacute;lis &eacute;let, &eacute;s hivatalosan is megny&iacute;lt a fesztiv&aacute;lszezon, nem maradhat ki a sorb&oacute;l a n&eacute;pszerű &eacute;s a minős&eacute;gi filmek kedvelői &aacute;ltal minden &eacute;vben v&aacute;rt Filmszereda Sz&eacute;kelyf&ouml;ldi mozg&oacute;k&eacute;pfesztiv&aacute;l sem, amelyet j&uacute;nius 16&ndash;19. k&ouml;z&ouml;tt szervez&uuml;nk meg a v&aacute;ros t&ouml;bb helysz&iacute;n&eacute;n.</span></p> IT/Tech Tue, 14 Jun 2022 00:00:00 +0200 A BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSI KÉRÉSEK ÚJRAÉRTÉKELÉSÉNEK EREDMÉNYE 2022 http://www.szereda.ro/hu/h/2/3591/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Egy technikai probl&eacute;ma miatt sz&uuml;ks&eacute;gess&eacute; v&aacute;lt a m&aacute;jus 25-&eacute;n k&ouml;zz&eacute;tett elb&iacute;r&aacute;l&aacute;si eredem&eacute;nyek &uacute;jra&eacute;rt&eacute;kel&eacute;se.</span></p> <p><span style="font-size: 12px;">Az &uacute;jra&eacute;rt&eacute;kel&eacute;s eredm&eacute;nye megtekinthető <a href="https://www.dropbox.com/s/ohqsuvlomgqln3g/Situatia_cererilor_de%20inscriere_cresa_2022_2.pdf?dl=0">ITT</a>.</span></p> <p><span style="font-size: 12px;">A v&eacute;geredm&eacute;ny megtekinthető <a href="https://www.dropbox.com/s/f2r6febgr0ic87z/Situatia_cererilor_de%20inscriere_cresa_2022_cont.pdf?dl=0">ITT</a>.<br /></span></p> IT/Tech Wed, 08 Jun 2022 00:00:00 +0200 ÚTLEZÁRÁSOK, PARKOLÓHELYEK A CSÍKSOMLYÓI BÚCSÚ IDEJÉN http://www.szereda.ro/hu/h/2/3581/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">A zar&aacute;ndokok biztons&aacute;ga &eacute;rdek&eacute;ben Cs&iacute;kszereda &Ouml;nkorm&aacute;nyzata a 2022/163-as sz&aacute;m&uacute; hat&aacute;rozat&aacute;val forgalomkorl&aacute;toz&aacute;st, a b&uacute;cs&uacute; napj&aacute;n pedig &ndash; a m&aacute;r megszokott helysz&iacute;neken &ndash; teljes &uacute;tlez&aacute;r&aacute;st rendelt el.</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> IT/Tech Tue, 31 May 2022 00:00:00 +0200 ÚJ OKTATÁSI PROGRAM INDUL CSÍKSZEREDÁBAN A VÁROSHÁZA TÁMOGATÁSÁVAL http://www.szereda.ro/hu/h/2/3579/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;"><strong>Az OTP Bank Rom&aacute;nia Alap&iacute;tv&aacute;ny a polg&aacute;rmesteri hivatallal egy&uuml;ttműk&ouml;d&eacute;sben &uacute;j oktat&aacute;si programot ind&iacute;tott el Cs&iacute;kszered&aacute;ban, amelynek keret&eacute;ben az alap&iacute;tv&aacute;ny t&aacute;rsadalmi felelőss&eacute;gv&aacute;llal&aacute;si c&eacute;ljainak megfelelően p&eacute;nz&uuml;gyi oktat&aacute;st fog biztos&iacute;tani a helyi di&aacute;kok sz&aacute;m&aacute;ra.</strong></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> IT/Tech Tue, 31 May 2022 00:00:00 +0200 FEJLESZTÉSEKRŐL AZ ÖNKORMÁNYZATI ÜLÉSEN http://www.szereda.ro/hu/h/2/3576/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Az Orsz&aacute;gos Helyre&aacute;ll&iacute;t&aacute;si Tervből (PNRR) rem&eacute;lt fejleszt&eacute;sek helyzet&eacute;ről sz&aacute;molt be Korodi Attila polg&aacute;rmester, a test&uuml;let pedig egyebek mellett t&ouml;mbh&aacute;z-hőszigetel&eacute;sről, utcabőv&iacute;t&eacute;sről, forgalmi korl&aacute;toz&aacute;sokr&oacute;l hat&aacute;rozott az &ouml;nkorm&aacute;nyzat mai, m&aacute;jusi soros &uuml;l&eacute;s&eacute;n.</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> IT/Tech Fri, 27 May 2022 00:00:00 +0200 PÜNKÖSDI ÁRUSÍTÁS SZIGORÚ KORLÁTOZÁSOKKAL, DE KISZOLGÁLÓBARÁT ENGEDÉLYEZTETÉSSEL http://www.szereda.ro/hu/h/2/3574/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">A cs&iacute;ksomly&oacute;i b&uacute;cs&uacute; m&eacute;lt&oacute;s&aacute;g&aacute;nak megőrz&eacute;se &eacute;rdek&eacute;ben a kereskedelmi tev&eacute;kenys&eacute;get id&eacute;n is szigor&uacute; elő&iacute;r&aacute;sok szab&aacute;lyozz&aacute;k. Az &aacute;rusok csup&aacute;n bizonyos term&eacute;keket &aacute;rus&iacute;thatnak, &eacute;s azokat is szinte kiz&aacute;r&oacute;lag mag&aacute;nter&uuml;letről.</span></p> IT/Tech Fri, 27 May 2022 00:00:00 +0200 KÖZVITÁN A VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA http://www.szereda.ro/hu/h/2/3573/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">T&aacute;rsadalmi konzult&aacute;ci&oacute;ra bocs&aacute;tj&aacute;k Cs&iacute;kszereda Integr&aacute;lt V&aacute;rosfejleszt&eacute;si Strat&eacute;gi&aacute;j&aacute;t (IVS) &eacute;s Fenntarthat&oacute; Mobilit&aacute;si Terv&eacute;t. A 2021&ndash;2030-as időszakra vonatkoz&oacute; dokumentumok kidolgoz&aacute;s&aacute;nak utols&oacute; f&aacute;zis&aacute;ban j&uacute;nius 10-ig v&aacute;rj&aacute;k a lakoss&aacute;g, az int&eacute;zm&eacute;nyek, a szervezetek r&eacute;sz&eacute;ről &eacute;rkező &eacute;szrev&eacute;teleket &eacute;s javaslatokat.</span></p> IT/Tech Fri, 27 May 2022 00:00:00 +0200 ÚJRAÉRTÉKELIK A BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSI KÉRÉSEKET http://www.szereda.ro/hu/h/2/3571/index &nbsp;<p class="Szveg"><span style="font-size: 12px;">A b&ouml;lcsődei beiratkoz&aacute;si &uuml;gycsom&oacute;k elb&iacute;r&aacute;l&aacute;si eredm&eacute;nyeinek m&aacute;jus 25-i k&ouml;zz&eacute;t&eacute;tele ut&aacute;n der&uuml;lt f&eacute;ny arra, hogy a v&aacute;rosh&aacute;zi levelezőrendszer szigor&uacute;bb szűr&eacute;se miatt n&eacute;h&aacute;ny k&eacute;r&eacute;s a lev&eacute;lszem&eacute;t (spam) mapp&aacute;ba &eacute;rkezett, &iacute;gy ezek sajn&aacute;latos m&oacute;don nem ker&uuml;ltek ki&eacute;rt&eacute;kel&eacute;sre. A probl&eacute;ma megold&aacute;sa &eacute;rdek&eacute;ben a k&ouml;vetkező h&eacute;ten &uacute;jra&eacute;rt&eacute;kelik a be&eacute;rkezett dokument&aacute;ci&oacute;kat.</span></p> <p class="Szveg"><span style="font-size: 12px;"><br /></span></p> IT/Tech Thu, 26 May 2022 00:00:00 +0200 A BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSI KÉRÉSEK ELBÍRÁLÁSÁNAK EREDMÉNYE 2022 http://www.szereda.ro/hu/h/2/3568/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">M&aacute;jus <span lang="hu-HU">16</span>&ndash;20<span lang="hu-HU">. </span>k&ouml;z&ouml;tt zajlott a beiratkoz&aacute;s a cs&iacute;kszeredai b&ouml;lcsőd&eacute;be. A 2022/20<span lang="hu-HU">23</span>-a<span lang="hu-HU">&nbsp;</span>s tan&eacute;vben rendelkez&eacute;sre &aacute;ll&oacute; 39 helyre 59 k&eacute;rv&eacute;nyező ny&uacute;jtotta be a sz&uuml;ks&eacute;ges dokument&aacute;ci&oacute;t.</span></p> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td style="text-align: left;" valign="top"><br /></td> </tr> </tbody> </table> IT/Tech Wed, 25 May 2022 00:00:00 +0200 BELAKJUK AZ ÜGYFÉLKÖZPONTOT – KÖLTÖZIK A PÉNZTÁR ÉS A LAKOSSÁG-NYILVÁNTARTÓ http://www.szereda.ro/hu/h/2/3567/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">A k&ouml;vetkező h&oacute;napt&oacute;l m&aacute;r a Mihail Sadoveanu utca 4. sz&aacute;m alatti &uuml;gyf&eacute;lk&ouml;zpontban &aacute;ll a lakoss&aacute;g rendelkez&eacute;s&eacute;re a p&eacute;nzt&aacute;r &eacute;s a lakoss&aacute;gnyilv&aacute;ntart&oacute; k&ouml;zszolg&aacute;lat is. A kassza j&ouml;vő h&eacute;tfőn m&aacute;r az egykori Postabank &eacute;p&uuml;let&eacute;ben fogadja az &uuml;gyfeleket, a szem&eacute;lyi igazolv&aacute;nyokkal kapcsolatos &uuml;gyint&eacute;z&eacute;s, valamint az anyak&ouml;nyvez&eacute;s pedig j&ouml;vő cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;ktől műk&ouml;dik az &uuml;gyf&eacute;lk&ouml;zpontban.</span></p> IT/Tech Wed, 25 May 2022 00:00:00 +0200 KEZDŐDHET KILENC TÖMBHÁZ HŐSZIGETELÉSE http://www.szereda.ro/hu/h/2/3564/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda &Ouml;nkorm&aacute;nyzata &uacute;jabb kilenc t&ouml;mbh&aacute;z hőszigetel&eacute;se kivitelez&eacute;s&eacute;nek szerződ&eacute;s&eacute;t &iacute;rta al&aacute; m&aacute;jus 20-&aacute;n. A bukaresti Niliten Construcţii Kft.-vel megk&ouml;t&ouml;tt szerződ&eacute;s &eacute;rt&eacute;ke 16 192 704,40 lej, a kivitelez&eacute;si idő hat h&oacute;nap.</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> IT/Tech Fri, 20 May 2022 00:00:00 +0200