Csíkszereda http://www.szereda.ro/ Thu, 09 Jul 2020 17:13:16 EEST . Csíkszereda http://www.szereda.ro/ http://www.szereda.ro/images/favicon.ico 16 16 . ÉPÜLHET A PETŐFI TORNATERME http://www.szereda.ro/hu/h/2/2931/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatala al&aacute;&iacute;rta ma, j&uacute;lius 8-&aacute;n a kivitelez&eacute;si szerződ&eacute;st a Petőfi S&aacute;ndor &Aacute;ltal&aacute;nos Iskola tornaterm&eacute;nek &eacute;p&iacute;t&eacute;s&eacute;re. Az egyik legl&aacute;tv&aacute;nyosabb cs&iacute;kszeredai iskolafejleszt&eacute;s 8,91 milli&oacute; lejbe ker&uuml;l.</span></p> IT/Tech Wed, 08 Jul 2020 00:00:00 +0200 KÖZVILÁGÍTÁSI HIÁNYOSSÁGOK A TUDOR NEGYEDBEN http://www.szereda.ro/hu/h/2/2929/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">A vezet&eacute;k meghib&aacute;sod&aacute;sa miatt nem műk&ouml;dik a k&ouml;zvil&aacute;g&iacute;t&aacute;si h&aacute;l&oacute;zat a Pacsirta s&eacute;t&aacute;nyon &eacute;s mell&eacute;kutc&aacute;iban, illetve a Fenyő utca egy r&eacute;sz&eacute;n. A hiba azonos&iacute;t&aacute;sa megt&ouml;rt&eacute;nt, jelenleg is dolgoznak a kijav&iacute;t&aacute;s&aacute;n, &eacute;s v&aacute;rhat&oacute;an a h&eacute;t v&eacute;g&eacute;re siker&uuml;l megoldani.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">K&eacute;rj&uuml;k a lak&oacute;k t&uuml;relm&eacute;t, meg&eacute;rt&eacute;s&eacute;t!</span></p> IT/Tech Wed, 08 Jul 2020 00:00:00 +0200 SZOCIÁLIS ÜGYFÉLFOGADÁS http://www.szereda.ro/hu/h/2/2927/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda polg&aacute;rmester&eacute;nek 2020. j&uacute;nius 29-i 431-es sz&aacute;m&uacute; rendelete &eacute;rtelm&eacute;ben Cs&iacute;kszereda Megyei Jog&uacute; V&aacute;ros Szoci&aacute;lis Igazgat&oacute;s&aacute;ga a keddi &eacute;s cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;ki napokon fogad&oacute;&oacute;r&aacute;kkal &aacute;ll az &uuml;gyfelek rendelkez&eacute;s&eacute;re a K&ouml;z&uuml;zemek Rt. egykori, Ak&aacute;c utca 1. sz&aacute;m alatti sz&eacute;khely&eacute;n. </span></p> IT/Tech Tue, 07 Jul 2020 00:00:00 +0200 BEIRATKOZÁS A CSÍKSZEREDAI BÖLCSŐDÉBEN SZABADON MARADT HELYEKRE http://www.szereda.ro/hu/h/2/2921/index 2020-2021-es tanév<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Tekintettel arra, hogy a beiratkoz&aacute;si folyamat első fordul&oacute;ja alatt nem teltek be a fenntartott helyek a cs&iacute;kszeredai b&ouml;lcsőd&eacute;ben, felk&eacute;rj&uuml;k azokat a sz&uuml;lőket, akik 2021. j&uacute;lius 31-ig jogosultak a gyermeknevel&eacute;si t&aacute;mogat&aacute;sra, hogy 2020. j&uacute;lius 20&ndash;22. k&ouml;z&ouml;tt online ny&uacute;jts&aacute;k be a beiratkoz&aacute;si &uuml;gycsom&oacute;t, amelynek tartalmaznia kell a t&iacute;pusk&eacute;r&eacute;st &eacute;s a gyermek be&iacute;rat&aacute;s&aacute;hoz sz&uuml;ks&eacute;ges iratokat.</span></p> IT/Tech Tue, 07 Jul 2020 00:00:00 +0200 GAZDASÁG- ÉS SPORTTÁMOGATÁSI CSOMAGGAL KÉSZÜL A VÁROSHÁZA http://www.szereda.ro/hu/h/2/2919/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Ad&oacute;- &eacute;s illet&eacute;kkedvezm&eacute;nnyel k&eacute;sz&uuml;l Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatala azon mag&aacute;n- &eacute;s jogi szem&eacute;lyek megseg&iacute;t&eacute;s&eacute;re, akiknek a j&aacute;rv&aacute;nyhelyzet miatti korl&aacute;toz&aacute;sok ok&aacute;n fel kellett f&uuml;ggeszteni&uuml;k tev&eacute;kenys&eacute;g&uuml;ket a sz&uuml;ks&eacute;g&aacute;llapot &eacute;s a v&eacute;szhelyzet idej&eacute;n. Emellett a helyi j&eacute;gkorongot, a labdar&uacute;g&aacute;st &eacute;s a teremlabdar&uacute;g&aacute;st is t&aacute;mogatn&aacute;k. Ennek &eacute;rdek&eacute;ben hat&aacute;rozattervezetet ny&uacute;jtanak be az &ouml;nkorm&aacute;nyzatnak, amely d&ouml;ntő f&oacute;ruma ezen int&eacute;zked&eacute;seknek.</span></p> IT/Tech Mon, 06 Jul 2020 00:00:00 +0200 ÚJABB SÉTÁNY VÁLIK RENDEZETTÉ http://www.szereda.ro/hu/h/2/2917/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">&Uacute;j j&aacute;r&oacute;fel&uuml;let &eacute;p&uuml;l &eacute;s mintegy harminc&ouml;t rendezett parkol&oacute;hely l&eacute;tes&uuml;l a Pacsirta s&eacute;t&aacute;ny egyik zs&aacute;kutc&aacute;j&aacute;ban. A kivitelez&eacute;s jav&iacute;t&aacute;si alapokb&oacute;l val&oacute;sul meg, a munk&aacute;val v&aacute;rhat&oacute;an k&eacute;t h&eacute;ten bel&uuml;l v&eacute;geznek.</span></p> IT/Tech Fri, 03 Jul 2020 00:00:00 +0200 MEGNYITJA KAPUIT A CSÍKI SZÉKELY MÚZEUM http://www.szereda.ro/hu/h/2/2915/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Bő h&aacute;rom &eacute;s f&eacute;l h&oacute;nap ut&aacute;n ism&eacute;t l&aacute;togat&oacute;kat fogad a Cs&iacute;ki Sz&eacute;kely M&uacute;zeum. A Sz&eacute;kely N&eacute;pviselet Napja &eacute;s az Ezer Sz&eacute;kely Le&aacute;ny Napja alkalm&aacute;b&oacute;l j&uacute;lius 3-&aacute;n &eacute;s 4-&eacute;n&nbsp; ingyen tekinthetik meg a t&aacute;rlatokat a n&eacute;pviseletben &eacute;rkezők. A m&uacute;zeum minden &oacute;vint&eacute;zked&eacute;st megtesz a l&aacute;togat&oacute;k biztons&aacute;ga &eacute;rdek&eacute;ben.</span></p> IT/Tech Thu, 02 Jul 2020 00:00:00 +0200 A BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSI KÉRÉSEK ELBÍRÁLÁSÁNAK EREDMÉNYE 2020 http://www.szereda.ro/hu/h/2/2910/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">J&uacute;nius 22&ndash;26. k&ouml;z&ouml;tt zajlott a beiratkoz&aacute;s a cs&iacute;kszeredai b&ouml;lcsőd&eacute;be. A 2020/2021-es tan&eacute;vben rendelkez&eacute;sre &aacute;ll&oacute; 43 helyre 43 k&eacute;rv&eacute;nyező ny&uacute;jtotta be a sz&uuml;ks&eacute;ges dokument&aacute;ci&oacute;t.</span></p> IT/Tech Wed, 01 Jul 2020 00:00:00 +0200 KEVESEBBEN, DE SZÉKELYEK SZÁZEZREINEK KÉPVISELETÉBEN http://www.szereda.ro/hu/h/2/2907/index Ezer Székely Leány Napja<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">K&uuml;l&ouml;nleges, egyedi időszakban k&uuml;l&ouml;nleges &eacute;s egyedi &uuml;nneps&eacute;gre ker&uuml;l sor az Ezer Sz&eacute;kely Le&aacute;ny Napja idei alkalm&aacute;val. A szombati esem&eacute;nyt ez&uacute;ttal is a Sz&eacute;kely N&eacute;pviselet Napja vezeti fel. &Ouml;sszetartoz&aacute;sunk hagyom&aacute;nyos viseletben val&oacute; kimutat&aacute;s&aacute;ra nagyobb sz&uuml;ks&eacute;g van, mint az ut&oacute;bbi &eacute;vekben b&aacute;rmikor.</span></p> IT/Tech Tue, 30 Jun 2020 00:00:00 +0200 KULTÚRA, SPORT ÉS FORGALOMÁTSZERVEZÉS http://www.szereda.ro/hu/h/2/2909/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">&Uacute;jraindul a kultur&aacute;lis &eacute;s a sport&eacute;let Cs&iacute;kszered&aacute;ban is; ad&oacute;kedvezm&eacute;nyben r&eacute;szes&uuml;lnek azon gazdas&aacute;gi szereplők nem lak&aacute;srendeltet&eacute;sű ingatlanjaik eset&eacute;ben, ahol a gazdas&aacute;gi tev&eacute;kenys&eacute;g&uuml;ket felf&uuml;ggesztett&eacute;k a sz&uuml;ks&eacute;g&aacute;llapot idej&eacute;n; tov&aacute;bb&aacute; k&eacute;t forgalom&aacute;tszervez&eacute;si t&ouml;rekv&eacute;st is bejelentett R&aacute;duly R&oacute;bert K&aacute;lm&aacute;n polg&aacute;rmester a Cs&iacute;kszeredai Katasztr&oacute;fav&eacute;delmi Bizotts&aacute;g j&uacute;nius 29-i &uuml;l&eacute;s&eacute;t k&ouml;vetően.</span></p> IT/Tech Mon, 29 Jun 2020 00:00:00 +0200 ZÖLD ÚT A RENDEZVÉNYEKNEK http://www.szereda.ro/hu/h/2/2903/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Megyei Jog&uacute; V&aacute;ros &Ouml;nkorm&aacute;nyzata a j&uacute;nius 26-i soros havi &uuml;l&eacute;s&eacute;n m&oacute;dos&iacute;totta kor&aacute;bbi hat&aacute;rozat&aacute;t, &iacute;gy m&aacute;r j&uacute;nius 30. ut&aacute;n helyet adnak a kor&aacute;bban augusztus 31-ig felf&uuml;ggesztett szabadidős &eacute;s kultur&aacute;lis programoknak.</span></p> IT/Tech Mon, 29 Jun 2020 00:00:00 +0200 MÁSODIK ALKALOMMAL ADJÁK ÁT A HIGIÉNIAI SEGÉLYCSOMAGOKAT http://www.szereda.ro/hu/h/2/2901/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatal&aacute;nak Szoci&aacute;lis Igazgat&oacute;s&aacute;ga t&aacute;j&eacute;koztatja a szoci&aacute;lis t&aacute;mogat&aacute;sban, valamint a csal&aacute;di p&oacute;tl&eacute;kban r&eacute;szes&uuml;lőket, hogy <strong>h&eacute;tfőn, j&uacute;nius 29-&eacute;n </strong>kezdődik az Eur&oacute;pai Uni&oacute; &aacute;ltal biztos&iacute;tott higi&eacute;niai seg&eacute;lycsomagok &aacute;tad&aacute;sa. A csomag fogkef&eacute;t, fogkr&eacute;met, foly&eacute;kony szappant, gyermek- &eacute;s felnőttsampont, valamint mos&oacute;szert tartalmaz, &eacute;s &aacute;tvehető a Multiidea Kft. Hargita &uacute;t 60/bis sz&aacute;m alatti rakt&aacute;r&aacute;ban <strong>h&eacute;tfőn, kedden &eacute;s szerd&aacute;n 11.00&ndash;14.00 &oacute;ra k&ouml;z&ouml;tt</strong>.</span></p> IT/Tech Mon, 29 Jun 2020 00:00:00 +0200 HA SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYT IGÉNYEL http://www.szereda.ro/hu/h/2/2899/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">A Szem&eacute;lynyilv&aacute;ntart&oacute; K&ouml;zszolg&aacute;lat munkanapokon 8.00&ndash;13.00 &eacute;s 14.00&ndash;18.00 &oacute;ra k&ouml;z&ouml;tt szolg&aacute;lja ki az &uuml;gyfeleket (17.00&ndash;18.00 &oacute;ra k&ouml;z&ouml;tt csak okm&aacute;nykibocs&aacute;t&aacute;s t&ouml;rt&eacute;nik).</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">A szem&eacute;lyi igazolv&aacute;nyt ig&eacute;nylő cs&iacute;kszeredaiak a <a href="mailto:szem@szereda.ro" target="_blank">szem@szereda.ro</a> e-mail c&iacute;men folyamodhatnak időpont-egyeztet&eacute;s&eacute;rt a n&eacute;v, a lakc&iacute;m, az &uuml;gyt&iacute;pus &eacute;s a telefonsz&aacute;m k&ouml;zl&eacute;s&eacute;vel.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">A Cs&iacute;kszeredai Lakoss&aacute;gnyilv&aacute;ntart&oacute; K&ouml;zszolg&aacute;lathoz tartoz&oacute; k&ouml;zs&eacute;gek &eacute;s Tusn&aacute;df&uuml;rdő v&aacute;ros lak&oacute;i a helyi polg&aacute;rmesteri hivatalon kereszt&uuml;l ig&eacute;nyelhetnek időpontfoglal&aacute;st.</span></p> IT/Tech Fri, 26 Jun 2020 00:00:00 +0200 ISKOFELÚJÍTÁSOK: KÖVETKEZIK A KÓS KÁROLY SZAKKÖZÉPISKOLA http://www.szereda.ro/hu/h/2/2897/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">A K&oacute;s K&aacute;roly Szakk&ouml;z&eacute;piskola a k&ouml;vetkező a sorban, amelynek al&aacute;&iacute;rt&aacute;k az &aacute;tfog&oacute; fel&uacute;j&iacute;t&aacute;sra vonatkoz&oacute; kivitelez&eacute;si szerződ&eacute;s&eacute;t. A kivitelez&eacute;s j&uacute;lius elej&eacute;n kezdődhet.</span></p> IT/Tech Wed, 24 Jun 2020 00:00:00 +0200 ÚJRANYÍLNAK A JÁTSZÓTEREK, DE A NAPKÖZIK NEM http://www.szereda.ro/hu/h/2/2891/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">A Cs&iacute;kszeredai Katasztr&oacute;fav&eacute;delmi Bizotts&aacute;g j&uacute;nius 22-i hat&aacute;rozata &eacute;rtelm&eacute;ben &uacute;jra haszn&aacute;lhat&oacute;k lesznek a j&aacute;tsz&oacute;terek &eacute;s a sportp&aacute;ly&aacute;k. A b&ouml;lcsőde, az &oacute;vod&aacute;k &eacute;s a napk&ouml;zik viszont csak akkor fogadhatj&aacute;k a gyermekeket, ha eltelik legkevesebb &ouml;t egym&aacute;st k&ouml;vető olyan nap, amikor a Cs&iacute;ki-medenc&eacute;ben nem regisztr&aacute;lnak &uacute;jabb koronav&iacute;rus-fertőz&eacute;st.</span></p> IT/Tech Mon, 22 Jun 2020 00:00:00 +0200 KÖZELEG A KEDVEZMÉNYES ADÓTÖRLESZTÉS HATÁRIDEJE http://www.szereda.ro/hu/h/2/2889/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatala t&aacute;j&eacute;koztatja az ad&oacute;fizetőket, hogy j&uacute;nius 30-&aacute;n lej&aacute;r a helyi ad&oacute;k &eacute;s illet&eacute;kek kedvezm&eacute;nnyel val&oacute; t&ouml;rleszt&eacute;s&eacute;nek hat&aacute;rideje. Ugyaneddig fogadj&aacute;k el a nem lak&oacute;&eacute;p&uuml;letnek minős&uuml;lő, valamint a vegyes rendeltet&eacute;sű &eacute;p&uuml;letek fel&eacute;rt&eacute;kel&eacute;si jelent&eacute;s&eacute;t is.</span></p> IT/Tech Wed, 17 Jun 2020 00:00:00 +0200 OKTÓBERBEN PÓTOLJÁK AZ OPERAHETET http://www.szereda.ro/hu/h/2/2886/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatala &eacute;s a Kolozsv&aacute;ri Magyar Opera <strong>2020. okt&oacute;ber 20&ndash;25.</strong> k&ouml;z&ouml;tt szervezi meg a II. Sz&eacute;kelyf&ouml;ldi Operahetet. A kor&aacute;bban megv&aacute;ltott jegyek &eacute;rv&eacute;nyesek maradnak.</span></p> IT/Tech Thu, 11 Jun 2020 00:00:00 +0200 ÁTADTÁK AZ ISKOLÁKNAK AZ ÓZONGENERÁTOROKAT http://www.szereda.ro/hu/h/2/2884/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">A megyesz&eacute;khely iskol&aacute;inak k&eacute;pviselői &aacute;tvehett&eacute;k ma a Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatala &aacute;ltal a tanint&eacute;zm&eacute;nyek sz&aacute;m&aacute;ra 54&nbsp;192 lej &eacute;rt&eacute;kben v&aacute;s&aacute;rolt 33 &oacute;zongener&aacute;tort. A hordozhat&oacute; k&eacute;sz&uuml;l&eacute;keket első k&ouml;rben azokban a tantermekben alkalmazz&aacute;k, amelyeket a v&eacute;gzős &eacute;vfolyamok haszn&aacute;lnak a mostani felk&eacute;sz&iacute;tő időszakban. A gener&aacute;torok megtiszt&iacute;tj&aacute;k, fertőtlen&iacute;tik a levegőt &ndash; a v&aacute;s&aacute;rl&aacute;st a koronav&iacute;rus terjed&eacute;s&eacute;nek visszafog&aacute;sa indokolja, j&oacute;v&aacute;hagyta a Cs&iacute;kszeredai Katasztr&oacute;fav&eacute;delmi Bizotts&aacute;g is.</span></p> IT/Tech Thu, 04 Jun 2020 00:00:00 +0200 FELLÉLEGEZHET A JÓZSEF ATTILA ISKOLA IS: ALÁÍRTÁK A SZERZŐDÉST! http://www.szereda.ro/hu/h/2/2882/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatala al&aacute;&iacute;rta a kivitelez&eacute;si szerződ&eacute;st az egyik legink&aacute;bb fel&uacute;j&iacute;t&aacute;sra szorul&oacute; cs&iacute;kszeredai iskola&eacute;p&uuml;let korszerűs&iacute;t&eacute;s&eacute;re. A J&oacute;zsef Attila &Aacute;ltal&aacute;nos Iskola Tudor negyedi &eacute;p&uuml;let&eacute;t 8,33 milli&oacute; lejből &uacute;j&iacute;tja fel egy kolozsv&aacute;ri c&eacute;g.</span></p> IT/Tech Thu, 04 Jun 2020 00:00:00 +0200 MEGÚJUL A REBREANU ISKOLA IS http://www.szereda.ro/hu/h/2/2880/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatala &eacute;s a helyi Tectum Company Rt. k&eacute;pviselői ma, j&uacute;nius 3-&aacute;n al&aacute;&iacute;rt&aacute;k a Liviu Rebreanu &Aacute;ltal&aacute;nos Iskola fel&uacute;j&iacute;t&aacute;s&aacute;ra vonatkoz&oacute; kivitelez&eacute;si szerződ&eacute;st. A munk&aacute;lat v&aacute;rhat&oacute;an m&eacute;g ebben a h&oacute;napban elkezdődik.</span></p> IT/Tech Wed, 03 Jun 2020 00:00:00 +0200