Csíkszereda http://www.szereda.ro/ Tue, 28 Feb 2017 03:02:47 EET . Csíkszereda http://www.szereda.ro/ http://www.szereda.ro/images/favicon.ico 16 16 . ÁLLÁSFOGLALÁS http://www.szereda.ro/hu/h/2/2072/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Megyei Jog&uacute; V&aacute;ros &Ouml;nkorm&aacute;nyzata felh&aacute;borodva &aacute;ll Klaus Johannis &aacute;llameln&ouml;k strasbourgi kijelent&eacute;se előtt, amely szerint,&nbsp; ha ő n&eacute;metk&eacute;nt eln&ouml;k tudott lenni Rom&aacute;ni&aacute;ban, az azt jelenti, hogy a dolgok rendben vannak az orsz&aacute;gban a kisebbs&eacute;gv&eacute;delem ter&eacute;n.</span></p> IT/Tech Fri, 24 Feb 2017 00:00:00 +0200 DÍJAZTÁK A KIEMELKEDŐ EREDMÉNYEKET http://www.szereda.ro/hu/h/2/2071/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">H&eacute;tfőn ker&uuml;lt sor az FK Cs&iacute;kszereda &aacute;ltal műk&ouml;dtetett M&aacute;rton &Aacute;ron Tehets&eacute;ggondoz&oacute; K&ouml;zpont f&eacute;l&eacute;vi ki&eacute;rt&eacute;kelőj&eacute;re. Az &uuml;nneps&eacute;gen jelen volt Szondy Zolt&aacute;n az FK Cs&iacute;kszereda eln&ouml;ke, Juh&aacute;sz Andr&aacute;s R&eacute;ka a M&aacute;rton &Aacute;ron Tehets&eacute;ggondoz&oacute;k&ouml;zpont tanulm&aacute;nyi igazgat&oacute;ja, valamint Cs&iacute;kszereda polg&aacute;rmestere, R&aacute;duly R&oacute;bert K&aacute;lm&aacute;n. A koll&eacute;gium bizotts&aacute;g&aacute;nak d&ouml;nt&eacute;se &eacute;rtelm&eacute;ben &ouml;sszesen 19 tanul&oacute; mentes&uuml;lt a II. f&eacute;l&eacute;vben fizetendő havi b&eacute;rk&ouml;telezetts&eacute;g al&oacute;l, k&ouml;z&uuml;l&uuml;k &ouml;t &eacute;vfolyamelső koll&eacute;gista pedig &ouml;szt&ouml;nd&iacute;jban r&eacute;szes&uuml;lt.</span></p> IT/Tech Wed, 22 Feb 2017 00:00:00 +0200 PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ FÓRUMOT TARTOTTAK http://www.szereda.ro/hu/h/2/2070/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Eddig nem tapasztalt &eacute;rdeklőd&eacute;s mellett tartottak p&aacute;ly&aacute;zati t&aacute;j&eacute;koztat&oacute; f&oacute;rumot febru&aacute;r 16-&aacute;n, cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;k&ouml;n a cs&iacute;kszeredai V&aacute;rosh&aacute;z&aacute;n. Az esem&eacute;nyen huszonnyolc civil szervezet &eacute;s sportegyes&uuml;let mintegy 40 k&eacute;pviselője vett r&eacute;szt.</span></p> IT/Tech Fri, 17 Feb 2017 00:00:00 +0200 VÁRÓLISTA KÉSZÜL A MEGÜRESEDETT ANL-S LAKÁSOKRA http://www.szereda.ro/hu/h/2/2068/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Megyei Jog&uacute; V&aacute;ros &eacute;rtes&iacute;ti az &eacute;rintetteket, hogy az Orsz&aacute;gos Lak&aacute;s&uuml;gyn&ouml;ks&eacute;g (ANL) &aacute;ltal &eacute;p&iacute;tett lak&aacute;sok b&eacute;rbead&aacute;s&aacute;hoz v&aacute;r&oacute;list&aacute;t &aacute;ll&iacute;t &ouml;ssze.</span></p> <p><span style="font-size: 12px;">A jelentkez&eacute;si iratcsom&oacute;t foly&oacute; &eacute;v febru&aacute;r 20. &eacute;s m&aacute;rcius 10. k&ouml;z&ouml;tt kell letenni a Vagyonnyilv&aacute;ntart&oacute; (103-as) irod&aacute;ban h&eacute;tfőtől p&eacute;ntekig 9.00 &eacute;s 13.00 &oacute;ra k&ouml;z&ouml;tt.</span></p> IT/Tech Wed, 15 Feb 2017 00:00:00 +0200 PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ FÓRUM http://www.szereda.ro/hu/h/2/2066/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">A v&aacute;rosban műk&ouml;dő civil szervezetek, illetve a Cs&iacute;kszered&aacute;ban bejegyzett jogi szem&eacute;lyis&eacute;ggel rendelkező sportegyes&uuml;letek, nonprofit sportklubok &eacute;s a Cs&iacute;kszereda ter&uuml;let&eacute;n sporttev&eacute;kenys&eacute;get folytat&oacute; vagy a p&aacute;ly&aacute;zati ki&iacute;r&aacute;s szerinti, cs&iacute;kszeredai lakhellyel rendelkező kedvezm&eacute;nyezettek 2017-ben is p&aacute;ly&aacute;zati rendszerben ig&eacute;nyelhetik a <em>kultur&aacute;lis, ifj&uacute;s&aacute;gi, iskolanapi &eacute;s sporttev&eacute;kenys&eacute;gek</em> k&ouml;lts&eacute;geihez val&oacute; &ouml;nkorm&aacute;nyzati hozz&aacute;j&aacute;rul&aacute;st.</span></p> IT/Tech Tue, 14 Feb 2017 00:00:00 +0200 ÖTLET- ÉS PANASZLÁDA A VÁROSHÁZÁN http://www.szereda.ro/hu/h/2/2063/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">A V&aacute;rosh&aacute;z&aacute;n kihelyezt&uuml;nk egy &ndash; az &Ouml;n&ouml;k &ouml;tletei, &eacute;szrev&eacute;telei &eacute;s esetleges panaszai elhelyez&eacute;s&eacute;t szolg&aacute;l&oacute; &ndash; gyűjtől&aacute;d&aacute;t. A panaszl&aacute;da a d&eacute;li bej&aacute;ratn&aacute;l, az &uuml;gyf&eacute;lszolg&aacute;lati iroda melletti r&eacute;szen tal&aacute;lhat&oacute;.</span></p> IT/Tech Mon, 30 Jan 2017 00:00:00 +0200 ISKOLÁK KÖZÖTTI ÚSZÓVERSENY http://www.szereda.ro/hu/h/2/2062/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">A Cs&iacute;kszereda &Ouml;nkorm&aacute;nyzata &aacute;ltal &eacute;letre h&iacute;vott &bdquo;Kori&amp;&Uacute;sz&aacute;s&rdquo; program keret&eacute;ben hetedik alkalommal szerveztek iskol&aacute;k k&ouml;z&ouml;tti f&eacute;l&eacute;v v&eacute;gi &uacute;sz&oacute;versenyt a &nbsp;Cs&iacute;ki Csobban&oacute;ban. A szombati, janu&aacute;r 29-i versenyen a cs&iacute;kszeredai iskol&aacute;k 3&ndash;4. oszt&aacute;lyos tanul&oacute;i &aacute;llhattak startkőre.</span></p> IT/Tech Mon, 30 Jan 2017 00:00:00 +0200 PRO URBE-DÍJ ZSIGMOND BARNA PÁLNAK http://www.szereda.ro/hu/h/2/2061/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">A Cs&iacute;kszered&aacute;ban kifejtett kitart&oacute; k&ouml;z&ouml;ss&eacute;g&eacute;p&iacute;tő munk&aacute;ja, valamint a Sz&eacute;kelyf&ouml;ld kultur&aacute;lis, gazdas&aacute;gi, oktat&aacute;si &eacute;s sport&eacute;let&eacute;ben val&oacute; akt&iacute;v r&eacute;szv&eacute;tele elismer&eacute;sek&eacute;nt, tov&aacute;bb&aacute; a sz&eacute;kely &eacute;s magyar j&eacute;gkorong-kapcsolatok eredm&eacute;nyess&eacute; t&eacute;tel&eacute;ben tan&uacute;s&iacute;tott el&eacute;v&uuml;lhetetlen &eacute;rdemei&eacute;rt, &eacute;s a honos&iacute;t&aacute;si tev&eacute;kenys&eacute;g lebonyol&iacute;t&aacute;sa elismer&eacute;sek&eacute;nt Pro Urbe-kit&uuml;ntet&eacute;st adom&aacute;nyozott dr. Zsigmond Barna P&aacute;l lek&ouml;sz&ouml;nő cs&iacute;kszeredai főkonzulnak R&aacute;duly R&oacute;bert K&aacute;lm&aacute;n. Cs&iacute;kszereda polg&aacute;rmestere a főkonzul &uuml;nnep&eacute;lyes b&uacute;cs&uacute;fogad&aacute;s&aacute;n nemcsak Cs&iacute;kszereda, hanem eg&eacute;sz Sz&eacute;kelyf&ouml;ld nev&eacute;ben lepte meg a d&iacute;jjal a diplomat&aacute;t.</span></p> IT/Tech Thu, 26 Jan 2017 00:00:00 +0200 ÚJRA EGY ASZTALHOZ ÜLTEK A SZÉKELYFÖLDI POLGÁRMESTEREK http://www.szereda.ro/hu/h/2/2060/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">M&aacute;sodik alkalommal tal&aacute;lkoztak janu&aacute;r 12-&eacute;n, cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;k&ouml;n d&eacute;lut&aacute;n a sz&eacute;kelyf&ouml;ldi magyar v&aacute;rosok polg&aacute;rmesterei. Ez&uacute;ttal Cs&iacute;kszereda volt a h&aacute;zigazd&aacute;ja az egy&uuml;ttgondolkod&aacute;s, az egy&uuml;ttműk&ouml;d&eacute;s, a k&ouml;z&ouml;s megold&aacute;skeres&eacute;s jegy&eacute;ben l&eacute;trej&ouml;tt eszmecser&eacute;nek.</span></p> IT/Tech Fri, 13 Jan 2017 00:00:00 +0200 JANUÁR 9-TŐL LEHET BEFIZETNI AZ IDEI ADÓKAT http://www.szereda.ro/hu/h/2/2058/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Megyei Jog&uacute; V&aacute;ros Polg&aacute;rmesteri Hivatala az ad&oacute;fizetők tudom&aacute;s&aacute;ra hozza, hogy a 2017-es &eacute;vre vonatkoz&oacute; helyi ad&oacute;k &eacute;s illet&eacute;kek befizet&eacute;se 2017. janu&aacute;r 9-i kezdettel l&eacute;p &eacute;rv&eacute;nybe.</span></p> IT/Tech Thu, 05 Jan 2017 00:00:00 +0200 PÉNZTÁRNYITVATARTÁSI PROGRAM http://www.szereda.ro/hu/h/2/2050/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatal&aacute;nak Ad&oacute;- &eacute;s Illet&eacute;koszt&aacute;lya ez&uacute;ton is t&aacute;j&eacute;koztatja a lakoss&aacute;got, hogy <strong>2016. december 30-&aacute;n, p&eacute;nteken</strong> <strong>a polg&aacute;rmesteri hivatal p&eacute;nzt&aacute;ra</strong> <strong>9.00 &oacute;r&aacute;ig</strong> tart nyitva.</span></p> <p>&nbsp;</p> IT/Tech Thu, 29 Dec 2016 00:00:00 +0200 ÖNKORMÁNYZATI JÓVÁHAGYÁS ELŐTT CSÍKSZEREDA INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA http://www.szereda.ro/hu/h/2/2048/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Hosszas konzult&aacute;ci&oacute;-sorozatot k&ouml;vetően, a tervek szerint Cs&iacute;kszereda &ouml;nkorm&aacute;nyzati test&uuml;lete a janu&aacute;ri soros havi &uuml;l&eacute;s&eacute;n vitatja meg &eacute;s fogadja el a v&aacute;rosfejleszt&eacute;si strat&eacute;gi&aacute;t &eacute;s a mobilit&aacute;si tervet.</span></p> IT/Tech Thu, 29 Dec 2016 00:00:00 +0200 MÜLLER LÁSZLÓRA EMLÉKEZVE http://www.szereda.ro/hu/h/2/2047/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Megyei Jog&uacute; V&aacute;ros Polg&aacute;rmesteri Hivatala ebben az &eacute;vben is megeml&eacute;kezett az 1989 december&eacute;ben, Brass&oacute;ban hősi hal&aacute;lt halt M&uuml;ller L&aacute;szl&oacute;r&oacute;l. A forradalom kit&ouml;r&eacute;se előtt, 1989 ősz&eacute;n bevonult sorkatona december 22&ndash;23. &eacute;jszak&aacute;j&aacute;n esett el: a rom&aacute;niai forradalom &eacute;s Cs&iacute;kszereda halottja.</span></p> IT/Tech Thu, 22 Dec 2016 00:00:00 +0200 FONTOS ADÓÜGYI TUDNIVALÓK http://www.szereda.ro/hu/h/2/2045/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatal&aacute;nak Ad&oacute;- &eacute;s illet&eacute;koszt&aacute;lya az al&aacute;bbi fontos tudnival&oacute;kat hozza az ad&oacute;fizetők tudom&aacute;s&aacute;ra bizonyos ad&oacute;k&ouml;telezetts&eacute;gekkel &eacute;s a 2017-es &eacute;vre vonatkoz&oacute; hat&aacute;ridőkkel kapcsolatosan:</span></p> IT/Tech Thu, 22 Dec 2016 00:00:00 +0200 A JÓVÁHAGYOTT FŰTÉSTÁMOGATÁSI KÉRELMEK LISTÁJA - 2016-2017 http://www.szereda.ro/hu/h/2/2043/index &nbsp;&nbsp; IT/Tech Thu, 22 Dec 2016 00:00:00 +0200 KARÁCSONYI ÚSZÓVERSENY A CSÍKI CSOBBANÓBAN http://www.szereda.ro/hu/h/2/2037/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Szombaton, december 17-&eacute;n &uacute;jra ben&eacute;pes&uuml;lt a Cs&iacute;ki Csobban&oacute; versenyző gyerekekkel &eacute;s az őket biztat&oacute; sz&uuml;lői, hozz&aacute;tartoz&oacute;i szurkol&oacute;t&aacute;borral. Reggel 8 &oacute;r&aacute;t&oacute;l rajtolt ugyanis a kar&aacute;csonyi &uacute;sz&oacute;verseny, melyre előzetesen 125 gyermek nevezett be.</span></p> IT/Tech Mon, 19 Dec 2016 00:00:00 +0200 A VISZONYULÁS: PARTNERI http://www.szereda.ro/hu/h/2/2036/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;" lang="HU">December 12-&eacute;n ker&uuml;lt sor arra a sajt&oacute;t&aacute;j&eacute;koztat&oacute;ra, amelyet Cs&iacute;kszereda polg&aacute;rmestere &eacute;s F&uuml;leki Zolt&aacute;n alpolg&aacute;rmester h&iacute;vtak &ouml;ssze a V&aacute;rosh&aacute;za gyűl&eacute;sterm&eacute;be. A sajt&oacute;t&aacute;j&eacute;koztat&oacute; fő t&eacute;m&aacute;ja a p&aacute;r &oacute;r&aacute;val azelőtt v&eacute;get &eacute;rt parlamenti v&aacute;laszt&aacute;sok gyors- &eacute;s ink&aacute;bb a cs&iacute;kszeredai, a sz&eacute;kelyf&ouml;ldi k&ouml;z&ouml;ss&eacute;get &eacute;rdeklő ki&eacute;rt&eacute;kel&eacute;se volt. Mind a polg&aacute;rmester, mind az alpolg&aacute;rmester k&ouml;sz&ouml;net&uuml;ket fejezt&eacute;k ki a v&aacute;ros minden polg&aacute;r&aacute;nak, aki &eacute;lt a szavazati jog&aacute;val, a sokak ir&aacute;nt, akik komolyan vett&eacute;k ezt a lehetős&eacute;get.&nbsp;</span></p> <p>&nbsp;</p> IT/Tech Tue, 13 Dec 2016 00:00:00 +0200 FONTOS TUDNIVALÓK A PARLAMENTI VÁLASZTÁSOKKAL KAPCSOLATOSAN http://www.szereda.ro/hu/h/2/2034/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;"><strong>A szem&eacute;lynyilv&aacute;ntart&oacute; k&ouml;zszolg&aacute;lat &uuml;gyf&eacute;lszolg&aacute;lati programja <br /></strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 12px;">Tekintettel a december 11-i parlamenti v&aacute;laszt&aacute;sokra, Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatal&aacute;nak Szem&eacute;lynyilv&aacute;ntart&oacute; k&ouml;zszolg&aacute;lata t&aacute;j&eacute;koztatja a lakoss&aacute;got, hogy <strong>december 10-&eacute;n, szombaton 8.00&ndash;16.00 &oacute;ra </strong>k&ouml;z&ouml;tt, m&iacute;g <strong>december 11-&eacute;n, vas&aacute;rnap 7.00&ndash;21.00 &oacute;ra </strong>k&ouml;z&ouml;tt &aacute;ll a lakoss&aacute;g rendelkez&eacute;s&eacute;re, amennyiben a szavaz&aacute;shoz &eacute;rv&eacute;nyes szem&eacute;lyazonoss&aacute;gi igazolv&aacute;ny k&eacute;sz&iacute;t&eacute;sre van sz&uuml;ks&eacute;g.</span></p> IT/Tech Thu, 08 Dec 2016 00:00:00 +0200 NEM KÉNYSZERÍTHETIK FÉLÁRBOCRA KISEBBSÉGI JOGAINKAT http://www.szereda.ro/hu/h/2/2033/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">&Uacute;jabb z&aacute;szl&oacute;per t&aacute;rgyal&aacute;s&aacute;t tűzt&eacute;k ki a Hargita Megyei T&ouml;rv&eacute;nysz&eacute;ken ma d&eacute;lelőtt, amelyet v&eacute;g&uuml;l elnapoltak janu&aacute;r 10-re. A Cs&iacute;kszereda polg&aacute;rmestere ellen ind&iacute;tott perben a helyi &ouml;nkorm&aacute;nyzat v&aacute;llalja a per felv&eacute;tel&eacute;t, mert csak a jogi szem&eacute;lyis&eacute;ggel rendelkező polg&aacute;rmesteri hivatal &aacute;llhat perben. A felperes iratcsom&oacute;ja azonban t&ouml;bb sebből is v&eacute;rzik, t&ouml;bbek k&ouml;z&ouml;tt ez&eacute;rt halasztott&aacute;k el a t&aacute;rgyal&aacute;st. A pert a Cs&iacute;ki J&aacute;t&eacute;ksz&iacute;n &eacute;p&uuml;lete előtt tal&aacute;lhat&oacute; sz&eacute;kely z&aacute;szl&oacute;, valamint a v&aacute;rosz&aacute;szl&oacute; miatt ind&iacute;totta a z&aacute;szl&oacute;pereiről m&aacute;r j&oacute;l ismert Dan Tanasă &aacute;ltal vezetett M&eacute;lt&oacute;s&aacute;g&eacute;rt Eur&oacute;p&aacute;ban Polg&aacute;ri Egyes&uuml;let.</span></p> IT/Tech Tue, 06 Dec 2016 00:00:00 +0200 VÉGE A SZÉLMALOMHARCNAK: INDULNAK A TIPEGŐ CSOPORTOK http://www.szereda.ro/hu/h/2/2032/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Minden akad&aacute;ly elh&aacute;rult annak &uacute;tj&aacute;b&oacute;l, hogy december 5-től elinduljon k&eacute;t tipegő csoport a Cimbora Napk&ouml;zi Otthonban. Ezzel az int&eacute;zked&eacute;ssel minden olyan csal&aacute;dnak megold&oacute;dott a probl&eacute;m&aacute;ja, amely ig&eacute;nyt tartott a h&aacute;rom &eacute;v alatti gyermek&eacute;nek int&eacute;zm&eacute;nyi ell&aacute;t&aacute;s&aacute;ra.</span></p> IT/Tech Mon, 05 Dec 2016 00:00:00 +0200