Csíkszereda http://www.szereda.ro/ Wed, 21 Feb 2018 05:24:13 EET . Csíkszereda http://www.szereda.ro/ http://www.szereda.ro/images/favicon.ico 16 16 . SÍTÁJFUTÓ EURÓPA BAJNOKSÁG http://www.szereda.ro/hu/h/2/2237/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Az elm&uacute;lt h&eacute;ten a bulg&aacute;riai Velingrad melletti Yundola adott otthont a s&iacute;t&aacute;jfut&oacute;k Eur&oacute;pa bajnoks&aacute;g&aacute;nak, amelyen h&uacute;sz orsz&aacute;g t&ouml;bb mint 100 sportol&oacute;ja &aacute;llt rajthoz. Az Eur&oacute;pa bajnoks&aacute;gon a rom&aacute;niai v&aacute;logatott tagjaik&eacute;nt jelen voltak a VSK Cs&iacute;kszereda s&iacute;t&aacute;jfut&oacute;i is: Suciu Simion, Cs&uacute;cs Klaus &eacute;s Sz&eacute;p Zolt&aacute;n, valamint magyar sz&iacute;nekben Sz&aacute;sz Botond is rajthoz &aacute;llt.</span></p> IT/Tech Mon, 12 Feb 2018 00:00:00 +0200 ISKOLÁK KÖZÖTTI FÉLÉV VÉGI ÚSZÓVERSENY http://www.szereda.ro/hu/h/2/2236/index &nbsp;<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td valign="top"> <p><span style="font-size: 12px;">A Cs&iacute;kszereda &Ouml;nkorm&aacute;nyzata &aacute;ltal &eacute;letre h&iacute;vott &bdquo;Kori&amp;&Uacute;sz&aacute;s&rdquo; program keret&eacute;ben kilencedik alkalommal szerveztek iskol&aacute;k k&ouml;z&ouml;tti f&eacute;l&eacute;v v&eacute;gi &uacute;sz&oacute;versenyt a &nbsp;Cs&iacute;ki Csobban&oacute;ban. A szombati, janu&aacute;r 27-i versenyen a cs&iacute;kszeredai iskol&aacute;k 3&ndash;4. oszt&aacute;lyos tanul&oacute;i &aacute;llhattak startkőre.</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> IT/Tech Mon, 29 Jan 2018 00:00:00 +0200 CSÍKSZEREDA IS FELKERÜLT ROMÁNIA 10 LEGHATÉKONYABB TELEPÜLÉSÉNEK LISTÁJÁRA http://www.szereda.ro/hu/h/2/2235/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Azon nem igaz&aacute;n lepődhet&uuml;nk meg, hogy Kolozsv&aacute;r, Temesv&aacute;r vagy az elm&uacute;lt időszakban egyre t&ouml;bbet emlegetett Gyulafeh&eacute;rv&aacute;r szerepel a Rom&aacute;nia leghat&eacute;konyabb &ouml;nkorm&aacute;nyzatait felsorakoztat&oacute; list&aacute;n. Azon viszont ann&aacute;l ink&aacute;bb, hogy egy sz&eacute;kely v&aacute;ros is felker&uuml;lt az UrbanizeHub list&aacute;j&aacute;ra, amelyen h&aacute;rom igencsak relev&aacute;ns szempont szerint m&eacute;rt&eacute;k fel, hogy melyik Rom&aacute;nia leghat&eacute;konyabb v&aacute;rosa?</span></p> IT/Tech Mon, 29 Jan 2018 00:00:00 +0200 KÉSZÜL A VÁRÓLISTA A MEGÜRESEDETT ANL-S LAKÁSOKRA http://www.szereda.ro/hu/h/2/2233/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Megyei Jog&uacute; V&aacute;ros &eacute;rtes&iacute;ti az &eacute;rintetteket, hogy az Orsz&aacute;gos Lak&aacute;s&uuml;gyn&ouml;ks&eacute;g (ANL) &aacute;ltal &eacute;p&iacute;tett lak&aacute;sok b&eacute;rbead&aacute;s&aacute;hoz v&aacute;r&oacute;list&aacute;t &aacute;ll&iacute;t &ouml;ssze.</span></p> <p><span style="font-size: 12px;">A jelentkez&eacute;si iratcsom&oacute;t foly&oacute; &eacute;v febru&aacute;r 1&ndash;28. k&ouml;z&ouml;tt lehet beny&uacute;jtani a Vagyonnyilv&aacute;ntart&oacute; irod&aacute;ba (103-as szoba) a k&ouml;vetkező program szerint: h&eacute;tfőn, kedden &eacute;s cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;k&ouml;n 9.00&ndash;16.00, m&iacute;g szerd&aacute;n &eacute;s p&eacute;nteken 9.00&ndash;13.00 &oacute;ra k&ouml;z&ouml;tt.</span></p> IT/Tech Fri, 26 Jan 2018 00:00:00 +0200 PRO URBE KAPOSVÁR-DÍJJAL TÜNTETTÉK KI CSÍKSZEREDA POLGÁRMERÉT http://www.szereda.ro/hu/h/2/2232/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;" lang="HU">Cs&iacute;kszereda &eacute;s Kaposv&aacute;r testv&eacute;rv&aacute;rosi kapcsolat&aacute;nak fejleszt&eacute;s&eacute;&eacute;rt, amellyel hozz&aacute;j&aacute;rul Kaposv&aacute;r h&iacute;rnev&eacute;nek &ouml;regb&iacute;t&eacute;s&eacute;hez, Kaposv&aacute;r Megyei Jog&uacute; V&aacute;ros K&ouml;zgyűl&eacute;se a &bdquo;Pro Urbe Kaposv&aacute;r&rdquo; kit&uuml;ntet&eacute;st adom&aacute;nyozott R&aacute;duly R&oacute;bert K&aacute;lm&aacute;n cs&iacute;kszeredai polg&aacute;rmesternek.&nbsp;</span></p> <p>&nbsp;</p> IT/Tech Wed, 24 Jan 2018 00:00:00 +0200 JANUÁR 24. MUNKASZÜNETI NAP http://www.szereda.ro/hu/h/2/2230/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatala t&aacute;j&eacute;koztatja a lakoss&aacute;got, hogy <strong>janu&aacute;r 24., szerda</strong>, Moldova &eacute;s Havasalf&ouml;ld 1859-es egyes&uuml;l&eacute;s&eacute;nek napja hivatalos munkasz&uuml;neti nap, ez&eacute;rt <strong>int&eacute;zm&eacute;ny&uuml;nk &uuml;gyf&eacute;lszolg&aacute;lata is sz&uuml;netel</strong>.</span></p> <p><span style="font-size: 12px;">Meg&eacute;rt&eacute;s&uuml;ket k&ouml;sz&ouml;nj&uuml;k!</span></p> IT/Tech Tue, 23 Jan 2018 00:00:00 +0200 ÉREMESŐ A SÍTÁJFUTÓ ORSZÁGOS BAJNOKSÁGON http://www.szereda.ro/hu/h/2/2229/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">A Bucsin-tető adott otthont az elm&uacute;lt n&eacute;gy napban a s&iacute;t&aacute;jfut&oacute;k orsz&aacute;gos bajnoks&aacute;g&aacute;nak, ahol az orsz&aacute;g minden fontosabb klubja jelen volt. A h&oacute;viszonyok kiv&aacute;l&oacute;ak voltak, helyenk&eacute;nt a t&uacute;l sok h&oacute; meg is nehez&iacute;tette &uacute;gy a szervezők, mint a r&eacute;sztvevők dolg&aacute;t is. A s&iacute;t&aacute;jfut&oacute;k n&eacute;gy nap alatt &ouml;t pr&oacute;b&aacute;n &aacute;lltak rajthoz, amelyből h&aacute;rom egy&eacute;ni, egy v&aacute;lt&oacute; &eacute;s egy vegyesv&aacute;lt&oacute; szerepelt a programban. A cs&iacute;kiak 7 arany, 7 ez&uuml;st &eacute;s 7 bronz&eacute;rmet szereztek &eacute;s &eacute;rdekess&eacute;g, hogy a felnőtt f&eacute;rfiakn&aacute;l a VSK Cs&iacute;kszereda v&aacute;lt&oacute;ja sorozatban hetedik alkalommal lett bajnok! Ez mostan&aacute;ig egyetlen klubnak sem siker&uuml;lt &eacute;s a v&aacute;lt&oacute; k&eacute;t tagja Suciu Simion &eacute;s Sz&eacute;p Zolt&aacute;n mind a h&eacute;t alkalommal tagja volt az arany&eacute;rmes csapatnak.</span></p> IT/Tech Mon, 22 Jan 2018 00:00:00 +0200 A TERELŐÚT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES TERÜLETEKRE VONATKOZÓ KISAJÁTÍTÁSI VÉGZÉSEK http://www.szereda.ro/hu/h/2/2227/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">A 255/2010-es t&ouml;rv&eacute;ny &eacute;rtelm&eacute;ben Cs&iacute;kszereda Megyei Jog&uacute; V&aacute;ros &Ouml;nkorm&aacute;nyzata a 264/2017-es sz&aacute;m&uacute; &ouml;nkorm&aacute;nyzati hat&aacute;rozattal j&oacute;v&aacute;hagyta a ,,Cs&iacute;kszereda Megyei Jog&uacute; V&aacute;ros &eacute;szak-d&eacute;li terelő&uacute;tja&rdquo; megnevez&eacute;sű beruh&aacute;z&aacute;s megval&oacute;s&iacute;t&aacute;s&aacute;hoz sz&uuml;ks&eacute;ges ingatlanok kisaj&aacute;t&iacute;t&aacute;s&aacute;t.</span></p> IT/Tech Tue, 09 Jan 2018 00:00:00 +0200 KÖSZÖNTSÜK EGYÜTT AZ ÚJ ESZTENDŐT! http://www.szereda.ro/hu/h/2/2223/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Megyei Jog&uacute; V&aacute;ros &Ouml;nkorm&aacute;nyzata szeretettel v&aacute;r minden v&aacute;roslak&oacute;t &eacute;s idel&aacute;togat&oacute;t a Szabads&aacute;g t&eacute;rre a 2017. december 31-&eacute;n &eacute;jf&eacute;lkor kezdődő tűzij&aacute;t&eacute;kra! Az elm&uacute;lt &eacute;vek szok&aacute;s&aacute;hoz h&iacute;ven &ndash; l&aacute;tv&aacute;nyos szilveszteri f&eacute;nyj&aacute;t&eacute;k k&iacute;s&eacute;ret&eacute;ben &ndash; b&uacute;cs&uacute;ztassuk az &oacute;v&eacute;vet &eacute;s k&ouml;sz&ouml;nts&uuml;k az &uacute;j esztendőt k&ouml;z&ouml;ss&eacute;gben, a v&aacute;ros k&ouml;zpontj&aacute;ban.</span></p> IT/Tech Thu, 28 Dec 2017 00:00:00 +0200 FONTOS ADÓFIZETÉSI TUDNIVALÓK http://www.szereda.ro/hu/h/2/2220/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatal&aacute;nak Ad&oacute;- &eacute;s illet&eacute;koszt&aacute;lya az al&aacute;bbi fontos tudnival&oacute;kat hozza az ad&oacute;fizetők tudom&aacute;s&aacute;ra:</span></p> <ul> <li><span style="font-size: 12px;">Az &eacute;v utols&oacute; munkanapj&aacute;n, p&eacute;nteken, <strong>december 29-&eacute;n</strong> a polg&aacute;rmesteri hivatal p&eacute;nzt&aacute;ra reggel <strong>8.00 </strong><strong>&eacute;s </strong><strong>9.00 &oacute;ra k&ouml;z&ouml;tt</strong> &aacute;ll az ad&oacute;fizetők rendelkez&eacute;s&eacute;re.</span></li> <li><span style="font-size: 12px;">A 2018-as &eacute;vre vonatkoz&oacute; helyi ad&oacute;k &eacute;s illet&eacute;kek befizet&eacute;se 2018. janu&aacute;r 8-i kezdettel lehets&eacute;ges. 2018. janu&aacute;r 3-t&oacute;l csak az előző &eacute;vek elmarad&aacute;sait, a b&uuml;ntet&eacute;seket, az igazs&aacute;g&uuml;gyi b&eacute;lyegillet&eacute;keket &eacute;s egy&eacute;b illet&eacute;keket lehet kifizetni. </span></li> </ul> IT/Tech Thu, 28 Dec 2017 00:00:00 +0200 CANNES-I FILMEK A CSÍKI MOZIBAN http://www.szereda.ro/hu/h/2/2219/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Ebben a h&oacute;napban egy sz&iacute;nes, izgalmas vet&iacute;t&eacute;s-sorozattal v&aacute;rja a filmrajong&oacute;kat a Cs&iacute;ki Mozi. December 10-től kezdődően az idei cannes-i fesztiv&aacute;l filmjeiből l&aacute;that v&aacute;logat&aacute;st a k&ouml;z&ouml;ns&eacute;g. A Festival de Cannes a vil&aacute;g legismertebb &eacute;s legnagyobb preszt&iacute;zs&eacute;rt&eacute;kkel b&iacute;r&oacute; filmfesztiv&aacute;lja, nagy &ouml;r&ouml;m&uuml;nkre szolg&aacute;l, hogy Cs&iacute;kszered&aacute;ban is bemutathatjuk az idei versenyprogram nagyj&aacute;t&eacute;kfilmjeinek sz&iacute;ne-jav&aacute;t.</span></p> IT/Tech Thu, 07 Dec 2017 00:00:00 +0200 NÉGY VASÁRNAP, NÉGY GYERTYALÁNG http://www.szereda.ro/hu/h/2/2218/index Adventi ünnepségsorozat<p><span style="font-size: 12px;">Az &uuml;nnepek, a hagyom&aacute;nyok az &ouml;sszetartoz&aacute;s &eacute;rz&eacute;s&eacute;t erős&iacute;tik, a k&ouml;z&ouml;ss&eacute;get &eacute;ltetik. Ez&eacute;rt is h&iacute;vtuk &eacute;letre &ndash; imm&aacute;r t&iacute;z &eacute;ve &ndash; a N&eacute;gy vas&aacute;rnap, n&eacute;gy gyertyal&aacute;ng elnevez&eacute;sű &uuml;nneps&eacute;gsorozatot. &Iacute;gy a v&aacute;rakoz&aacute;s időszak&aacute;ban, vas&aacute;rnapr&oacute;l vas&aacute;rnapra a v&aacute;ros lak&oacute;i egy&uuml;tt k&eacute;sz&uuml;lhetnek a szeretet &uuml;nnep&eacute;re.</span></p> IT/Tech Wed, 29 Nov 2017 00:00:00 +0200 TÖBB MILLIÓ LEJES ŰRT HAGY A VÁROS KÖLTSÉGVETÉSBEN AZ ADÓÜGYI REFORMCSOMAG http://www.szereda.ro/hu/h/2/2214/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">&bdquo;Az ad&oacute;reform legfrissebb csomagj&aacute;ba rejtve a korm&aacute;ny arra k&eacute;sz&uuml;l, hogy hatalmas &ouml;sszegeket vonjon el az &ouml;nkorm&aacute;nyzatokt&oacute;l. Ez Cs&iacute;kszereda j&ouml;vő &eacute;vi k&ouml;lts&eacute;gvet&eacute;s&eacute;ben nagys&aacute;grendileg 15 milli&oacute; lejes kies&eacute;st jelent.&rdquo; &ndash; foglalta &ouml;ssze a korm&aacute;ny szerdai (november 8-i) &uuml;l&eacute;s&eacute;n napirendre ker&uuml;lő, az ad&oacute;t&ouml;rv&eacute;nyk&ouml;nyvet m&oacute;dos&iacute;t&oacute; tervezet v&aacute;rhat&oacute; k&ouml;vetkezm&eacute;nyeit R&aacute;duly R&oacute;bert K&aacute;lm&aacute;n, Cs&iacute;kszereda polg&aacute;rmestere. Az el&ouml;lj&aacute;r&oacute; sajt&oacute;t&aacute;j&eacute;koztat&oacute; keret&eacute;ben v&aacute;zolta, hogy a korm&aacute;ny int&eacute;zked&eacute;sei milyen terheket r&oacute;nak 2018-t&oacute;l a helyi &ouml;nkorm&aacute;nyzatokra &eacute;s milyen l&eacute;p&eacute;sekre k&eacute;nyszer&iacute;tik azokat a k&ouml;lts&eacute;gvet&eacute;si egyens&uacute;ly helyre&aacute;ll&iacute;t&aacute;sa &eacute;rdek&eacute;ben.</span></p> IT/Tech Tue, 07 Nov 2017 00:00:00 +0200 ELŐKÉSZÜLETBEN A 2018. ÉVI CSÍKSZEREDAI ESEMÉNYNAPTÁR http://www.szereda.ro/hu/h/2/2215/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszeredaik&eacute;nt mindannyian tapasztalhatjuk v&aacute;rosunk kultur&aacute;lis, sport- &eacute;s szabadidős&nbsp; esem&eacute;nyk&iacute;n&aacute;lat&aacute;nak soksz&iacute;nűs&eacute;g&eacute;t, gazdags&aacute;g&aacute;t. &Aacute;m azzal a sajn&aacute;latos t&eacute;nnyel is sokszor szembes&uuml;l&uuml;nk, hogy a legnagyobb k&ouml;r&uuml;ltekint&eacute;s ellen&eacute;re egym&aacute;sra szerveződnek a k&uuml;l&ouml;nb&ouml;ző programok. Annak &eacute;rdek&eacute;ben, hogy a k&ouml;zelj&ouml;vőben megval&oacute;sulhasson a programtervez&eacute;sben, lebonyol&iacute;t&aacute;sban, ak&aacute;r az egys&eacute;ges n&eacute;pszerűs&iacute;t&eacute;sben megmutatkoz&oacute; koordin&aacute;lt, egym&aacute;sra &eacute;p&uuml;lő, egym&aacute;st seg&iacute;tő&nbsp; egy&uuml;ttműk&ouml;d&eacute;s, Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatala egy, a 2018-as &eacute;vre vonatkoz&oacute; program- &eacute;s esem&eacute;nynapt&aacute;r &ouml;ssze&aacute;ll&iacute;t&aacute;s&aacute;t tűzte ki c&eacute;lul.</span></p> IT/Tech Mon, 06 Nov 2017 00:00:00 +0200 NOVEMBER 1-JE MUNKASZÜNETI NAP http://www.szereda.ro/hu/h/2/2211/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatala ez&uacute;ton is t&aacute;j&eacute;koztatja a lakoss&aacute;got, hogy a kollekt&iacute;v munkaszerződ&eacute;s &eacute;rtelm&eacute;ben <strong>2017. november 1-je</strong>, szerda munkasz&uuml;neti nap, ez&eacute;rt <strong>sz&uuml;netel az &uuml;gyf&eacute;lszolg&aacute;lat</strong>.</span></p> IT/Tech Tue, 31 Oct 2017 00:00:00 +0200 ŐSZI ZONGORAESTEK A CSÍKI MOZIBAN http://www.szereda.ro/hu/h/2/2210/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">&bdquo;...a zongora szerintem az első helyet foglalja el a hangszerek rangsor&aacute;ban; a leg&aacute;ltal&aacute;nosabban művelt, legn&eacute;pszerűbb hangszer. Fontoss&aacute;g&aacute;t &eacute;s n&eacute;pszerűs&eacute;g&eacute;t r&eacute;szben annak a k&eacute;pess&eacute;g&eacute;nek k&ouml;sz&ouml;nheti, hogy (&hellip;) egybe tudja foglalni &eacute;s &ouml;ssze tudja sűr&iacute;teni mag&aacute;ban az eg&eacute;sz zeneműv&eacute;szetet. H&eacute;t okt&aacute;vnyi hangterjedelme egy eg&eacute;sz zenekar kiterjed&eacute;s&eacute;t &aacute;t&ouml;leli, s egyetlen ember t&iacute;z ujja el&eacute;g arra, hogy sz&aacute;zn&aacute;l t&ouml;bb versengő hangszer k&ouml;zreműk&ouml;d&eacute;s&eacute;vel teremtett harm&oacute;ni&aacute;kat fejezzen ki&hellip;&rdquo; &ndash; vallja Liszt Ferenc, 1839-ben, az Őszi zongoraestek hangverseny-sorozat &bdquo;főszereplőj&eacute;ről&rdquo;.</span></p> <p><span style="font-size: 12px;">V&aacute;rosunk kultur&aacute;lis &eacute;let&eacute;ben hossz&uacute; &eacute;vek &oacute;ta hi&aacute;nyt k&eacute;pez egy koncertzongora. 2017 okt&oacute;ber&eacute;ben Cs&iacute;kszereda V&aacute;ros Polg&aacute;rmesteri Hivatala &aacute;ldozott erre a c&eacute;lra &eacute;s beszerzett egy &uacute;j, Petrof m&aacute;rk&aacute;j&uacute; koncertzongor&aacute;t, amely a Cs&iacute;ki Moziban kapott helyet. Ezt a rendk&iacute;v&uuml;li fontoss&aacute;ggal b&iacute;r&oacute; előrel&eacute;p&eacute;st &ndash; november 3&ndash;24. k&ouml;z&ouml;tt &ndash; egy zongoraavat&oacute; koncertsorozattal k&iacute;v&aacute;njuk meg&uuml;nnepelni, amely t&ouml;bb koncertet foglal majd mag&aacute;ba, neves műv&eacute;szek k&ouml;zreműk&ouml;d&eacute;s&eacute;vel, nemcsak a komolyzene vil&aacute;g&aacute;b&oacute;l.</span></p> IT/Tech Tue, 31 Oct 2017 00:00:00 +0200 AZ ÖTÖDIK PECSÉTTEL ÉS AZ OCTAVVAL VÁRJA KÖZÖNSÉGÉT E HÉT VÉGÉN A CSÍKI MOZI http://www.szereda.ro/hu/h/2/2209/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Ezen a h&eacute;tv&eacute;g&eacute;n is &eacute;rdemes lesz mozijegyet v&aacute;ltani, hiszen szombaton este &ndash; F&aacute;bri Zolt&aacute;n Kossuth-d&iacute;jas rendező sz&uuml;let&eacute;s&eacute;nek 100. &eacute;vfordul&oacute;ja tisztelet&eacute;re &ndash; Az &ouml;t&ouml;dik pecs&eacute;t c&iacute;mű film, m&iacute;g vas&aacute;rnap az Octav c&iacute;mű rom&aacute;n dr&aacute;ma szerepel a Cs&iacute;ki Mozi műsor&aacute;n. A h&eacute;tv&eacute;gi vet&iacute;t&eacute;sekhez kapcsol&oacute;d&oacute; tudnival&oacute;kat, illetve a k&ouml;zelj&ouml;vő terveit &eacute;s a mozi műk&ouml;dtet&eacute;s&eacute;nek ir&aacute;nyvonal&aacute;t, jelleg&eacute;t is sajt&oacute;t&aacute;j&eacute;koztat&oacute; keret&eacute;ben ismertette R&aacute;duly R&oacute;bert K&aacute;lm&aacute;n polg&aacute;rmester.</span></p> IT/Tech Wed, 25 Oct 2017 00:00:00 +0200 HÉTVÉGI VETÍTÉSEK A CSÍKI MOZIBAN http://www.szereda.ro/hu/h/2/2208/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;"></span></p> IT/Tech Thu, 19 Oct 2017 00:00:00 +0200 KÖZTÉRI ÉS BELTÉRI MEGEMLÉKEZÉSEK A HATVANEGYEDIK ÉVFORDULÓN http://www.szereda.ro/hu/h/2/2204/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Az 1956-os magyar forradalom &eacute;s szabads&aacute;gharc eml&eacute;knapj&aacute;nak d&eacute;lelőttj&eacute;n a Kal&aacute;sz negyedi &rsquo;56-os kopjaf&aacute;n&aacute;l &eacute;s a Gloria Victis-eml&eacute;kműn&eacute;l, d&eacute;lut&aacute;n pedig a Cs&iacute;ki Moziban id&eacute;zz&uuml;k fel a hatvanegy &eacute;vvel ezelőtti t&ouml;rt&eacute;n&eacute;seket &eacute;s hajtunk fejet a forradalom &aacute;ldozatainak eml&eacute;ke előtt.</span></p> <p>&nbsp;</p> IT/Tech Thu, 19 Oct 2017 00:00:00 +0200 A HÓNAP VÉGÉIG VÁRJÁK A KISAJÁTÍTANDÓ TERÜLETEK TULAJDONOSAIT http://www.szereda.ro/hu/h/2/2202/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">A 255/2010-es t&ouml;rv&eacute;ny &eacute;rtelm&eacute;ben Cs&iacute;kszereda Megyei Jog&uacute; V&aacute;ros &Ouml;nkorm&aacute;nyzata a <a href="uploaded/tiny/files/hot_264-2017.doc">264/2017-es sz&aacute;m&uacute; hat&aacute;rozat</a>tal j&oacute;v&aacute;hagyta a &bdquo;Cs&iacute;kszereda Megyei Jog&uacute; V&aacute;ros terelő&uacute;tj&aacute;nak &eacute;szak-d&eacute;li szakasza&rdquo; megnevez&eacute;sű beruh&aacute;z&aacute;s megval&oacute;s&iacute;that&oacute;s&aacute;g&aacute;hoz sz&uuml;ks&eacute;ges ingatlanok kisaj&aacute;t&iacute;t&aacute;s&aacute;t. Az elj&aacute;r&aacute;s lebonyol&iacute;t&aacute;sa &eacute;rdek&eacute;ben a polg&aacute;rmesteri rendelettel kinevezett Tulajdonjog-ellenőrző bizotts&aacute;g arra k&eacute;ri az &uuml;gyben &eacute;rintett ter&uuml;let-tulajdonosokat, hogy <strong>2017. okt&oacute;ber 31-ig</strong> ny&uacute;jts&aacute;k be a kisaj&aacute;t&iacute;tand&oacute; ter&uuml;let tulajdonjogi iratait.</span></p> IT/Tech Mon, 16 Oct 2017 00:00:00 +0200