Csíkszereda http://www.szereda.ro/ Tue, 17 Oct 2017 09:12:37 EEST . Csíkszereda http://www.szereda.ro/ http://www.szereda.ro/images/favicon.ico 16 16 . A HÓNAP VÉGÉIG VÁRJÁK A KISAJÁTÍTANDÓ TERÜLETEK TULAJDONOSAIT http://www.szereda.ro/hu/h/2/2202/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">A 255/2010-es t&ouml;rv&eacute;ny &eacute;rtelm&eacute;ben Cs&iacute;kszereda Megyei Jog&uacute; V&aacute;ros &Ouml;nkorm&aacute;nyzata a <a href="uploaded/tiny/files/hot_264-2017.doc">264/2017-es sz&aacute;m&uacute; hat&aacute;rozat</a>tal j&oacute;v&aacute;hagyta a &bdquo;Cs&iacute;kszereda Megyei Jog&uacute; V&aacute;ros terelő&uacute;tj&aacute;nak &eacute;szak-d&eacute;li szakasza&rdquo; megnevez&eacute;sű beruh&aacute;z&aacute;s megval&oacute;s&iacute;that&oacute;s&aacute;g&aacute;hoz sz&uuml;ks&eacute;ges ingatlanok kisaj&aacute;t&iacute;t&aacute;s&aacute;t. Az elj&aacute;r&aacute;s lebonyol&iacute;t&aacute;sa &eacute;rdek&eacute;ben a polg&aacute;rmesteri rendelettel kinevezett Tulajdonjog-ellenőrző bizotts&aacute;g arra k&eacute;ri az &uuml;gyben &eacute;rintett ter&uuml;let-tulajdonosokat, hogy <strong>2017. okt&oacute;ber 31-ig</strong> ny&uacute;jts&aacute;k be a kisaj&aacute;t&iacute;tand&oacute; ter&uuml;let tulajdonjogi iratait.</span></p> IT/Tech Mon, 16 Oct 2017 00:00:00 +0200 HÉTVÉGI VETÍTÉSEK A CSÍKI MOZIBAN http://www.szereda.ro/hu/h/2/2201/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Lez&aacute;rult a Filmszereda &ndash; Sz&eacute;kelyf&ouml;ldi Mozg&oacute;k&eacute;p Fesztiv&aacute;l, &aacute;m a Cs&iacute;ki Moziban folytat&oacute;dnak a vet&iacute;t&eacute;sek. A h&eacute;tv&eacute;g&eacute;n n&eacute;gy filmre v&aacute;lthatnak jegyet a mozikedvelők.</span></p> IT/Tech Thu, 12 Oct 2017 00:00:00 +0200 PRO URBE-DÍJ A CSIBÉSZ ALAPÍTVÁNYNAK http://www.szereda.ro/hu/h/2/2200/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">K&eacute;t napos rendezv&eacute;nysorozattal &uuml;nnepelte a h&eacute;tv&eacute;g&eacute;n fenn&aacute;ll&aacute;s&aacute;nak harmincadik, hivatalos l&eacute;trej&ouml;tt&eacute;nek huszon&ouml;t&ouml;dik &eacute;vfordul&oacute;j&aacute;t a Csib&eacute;sz Alap&iacute;tv&aacute;ny. Az okt&oacute;ber 7-i megnyit&oacute;&uuml;nneps&eacute;gen R&aacute;duly R&oacute;bert K&aacute;lm&aacute;n polg&aacute;rmester Pro Urbe-d&iacute;jat adott &aacute;t Gergely Istv&aacute;n &bdquo;Tisztinek&rdquo;, az alap&iacute;tv&aacute;ny eln&ouml;k&eacute;nek a negyed&eacute;vsz&aacute;zadnyi szolg&aacute;lat elismer&eacute;sek&eacute;nt.</span></p> IT/Tech Mon, 09 Oct 2017 00:00:00 +0200 KIÉRTÉKELTÉK A FILMSZEREDA – SZÉKELYFÖLDI MOZGÓKÉP FESZTIVÁLT http://www.szereda.ro/hu/h/2/2199/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">T&ouml;bb mint hatezren v&aacute;ltottak jegyet a szeptember 21. &eacute;s okt&oacute;ber 1. k&ouml;z&ouml;tt a Filmszereda &ndash; Sz&eacute;kelyf&ouml;ldi Mozg&oacute;k&eacute;p Fesztiv&aacute;l valamelyik filmj&eacute;re, hat alkot&aacute;s vet&iacute;t&eacute;s&eacute;n&eacute;l pedig teljesen megtelt a rendezv&eacute;ny helysz&iacute;n&eacute;&uuml;l szolg&aacute;l&oacute; cs&iacute;kszeredai moziterem &ndash; sz&aacute;molt be szervezők&eacute;nt R&aacute;duly R&oacute;bert K&aacute;lm&aacute;n, Cs&iacute;kszereda polg&aacute;rmestere az esem&eacute;nyről. Bejelentette: a nagy &eacute;rdeklőd&eacute;sre val&oacute; tekintettel m&eacute;g n&eacute;gyszer fogj&aacute;k vet&iacute;teni a Kincsem c&iacute;mű magyar filmet a Cs&iacute;ki Moziban.</span></p> IT/Tech Tue, 03 Oct 2017 00:00:00 +0200 KÖZRIADÓZTATÁSI GYAKORLAT MINDEN HÓNAP ELSŐ SZERDÁJÁN http://www.szereda.ro/hu/h/2/2197/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">A S&uuml;rgőss&eacute;gi Esetek Fel&uuml;gyelős&eacute;ge főfel&uuml;gyelőj&eacute;nek a 21856 / 2017-es sz&aacute;m&uacute; rendelete &eacute;rtelm&eacute;ben <strong>minden h&oacute;nap első szerdai napj&aacute;n k&eacute;szenl&eacute;ti gyakorlatoz&aacute;st tartanak</strong> a k&ouml;zriad&oacute;ztat&aacute;si hangjelz&eacute;sek (szir&eacute;n&aacute;k) megsz&oacute;laltat&aacute;s&aacute;val.</span></p> IT/Tech Tue, 03 Oct 2017 00:00:00 +0200 ERDÉLYI PREMIER ELŐTT VETÍTIK A KINCSEMET A FILMSZEREDÁN http://www.szereda.ro/hu/h/2/2195/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">A Kincsem c&iacute;mű 2017-es szuperprodukci&oacute;val, valamint a Testről &eacute;s l&eacute;lekről &eacute;s t&ouml;bb m&aacute;s, kor&aacute;bban vet&iacute;tett film &uacute;jravet&iacute;t&eacute;s&eacute;vel v&aacute;rj&aacute;k a moziz&aacute;s ir&aacute;nt &eacute;rdeklődőket a Filmszereda &ndash; Sz&eacute;kelyf&ouml;ldi Mozg&oacute;k&eacute;p Fesztiv&aacute;l z&aacute;r&oacute;napjain a h&eacute;tv&eacute;g&eacute;n. Ezen fel&uuml;l &uacute;gynevezett ut&oacute;fesztiv&aacute;lt is tartanak h&eacute;tfőn &eacute;s kedden, amin a fesztiv&aacute;lprogram n&eacute;h&aacute;ny filmj&eacute;t vet&iacute;tik &uacute;jra a nagy &eacute;rdeklőd&eacute;sre val&oacute; tekintettel. A fesztiv&aacute;lon eddig t&ouml;bb mint h&aacute;romezren moziztak.</span></p> IT/Tech Thu, 28 Sep 2017 00:00:00 +0200 IGÉNYELHETŐ A FŰTÉSTÁMOGATÁS A 2017–2018-AS IDÉNYRE http://www.szereda.ro/hu/h/2/2191/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatal&aacute;nak Szoci&aacute;lis irod&aacute;ja m&aacute;r fogadja a 2017. november 1. &eacute;s 2018. m&aacute;rcius 31. k&ouml;z&ouml;tti id&eacute;nyre a fűt&eacute;st&aacute;mogat&aacute;si k&eacute;relmeket. Azon csal&aacute;doknak &eacute;s egyed&uuml;l&aacute;ll&oacute; szem&eacute;lyeknek, akik lak&aacute;sfűt&eacute;sre t&aacute;vhőt, f&ouml;ldg&aacute;zt, tűzif&aacute;t, szenet vagy fűtőolajat, illetve villamos energi&aacute;t haszn&aacute;lnak, az al&aacute;bbiakban ismertetett felt&eacute;teleknek kell eleget tenni&uuml;k a t&aacute;mogat&aacute;s ig&eacute;nyl&eacute;s&eacute;hez:</span></p> IT/Tech Mon, 25 Sep 2017 00:00:00 +0200 TÖBB, MINT EZREN VOLTAK KÍVÁNCSIAK A FILMSZEREDÁN VETÍTETT ALKOTÁSOKRA http://www.szereda.ro/hu/h/2/2196/index &nbsp;<p class="Default"><span style="font-size: 12px;">Van ig&eacute;ny a moziz&aacute;sra Cs&iacute;kszered&aacute;ban, hiszen t&ouml;bb mint ezer n&eacute;ző volt k&iacute;v&aacute;ncsi a Filmszereda &ndash; Sz&eacute;kelyf&ouml;ldi Mozg&oacute;k&eacute;p Fesztiv&aacute;lon vet&iacute;tett alkot&aacute;sokra a h&eacute;tv&eacute;g&eacute;n.</span></p> IT/Tech Sun, 24 Sep 2017 00:00:00 +0200 MÁR KAPHATÓK JEGYEK A FILMSZEREDA – SZÉKELYFÖLDI MOZGÓKÉP FESZTIVÁLRA http://www.szereda.ro/hu/h/2/2189/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">&Ouml;ssze&aacute;llt a Filmszereda &ndash; Sz&eacute;kelyf&ouml;ldi Mozg&oacute;k&eacute;p Fesztiv&aacute;l programja, illetve elkezdőd&ouml;tt az online jegy&eacute;rt&eacute;kes&iacute;t&eacute;s a 2017. szeptember 21&ndash;30. k&ouml;z&ouml;tt Cs&iacute;kszered&aacute;ban zajl&oacute; filmes esem&eacute;nyre. Az elők&eacute;sz&uuml;letek m&aacute;r jav&aacute;ban zajlanak, a rendezv&eacute;nynek otthont ad&oacute; Majl&aacute;th Guszt&aacute;v K&aacute;roly t&eacute;r nemsok&aacute;ra ig&eacute;nyes fesztiv&aacute;lt&eacute;rr&eacute; alakul.</span></p> IT/Tech Tue, 19 Sep 2017 00:00:00 +0200 METEOROLÓGIAI ERŐJELZÉS http://www.szereda.ro/hu/h/2/2188/index Viharos időjárás<p><span style="font-size: 12px;">A Hargita Megyei S&uuml;rgőss&eacute;gi Fel&uuml;gyelős&eacute;g (ISU) jelz&eacute;se szerint az elk&ouml;vetkezendő napokban Hargita megy&eacute;ben is hatv&aacute;nyozott l&eacute;gk&ouml;ri instabilit&aacute;s, viharos időj&aacute;r&aacute;s v&aacute;rhat&oacute;. A szeptember 19-e 17.00 &oacute;r&aacute;t&oacute;l szeptember 21-e 23.00 &oacute;r&aacute;ig &eacute;rv&eacute;nyes előrejelz&eacute;s szerint erős sz&eacute;lre, gyakori vill&aacute;ml&aacute;sokra, kiad&oacute;s esőz&eacute;sre, sőt helyenk&eacute;nt ak&aacute;r j&eacute;gesőre is sz&aacute;m&iacute;tani lehet.</span></p> IT/Tech Tue, 19 Sep 2017 00:00:00 +0200 FESZTIVÁLTÉRRÉ ALAKUL A MAJLÁTH GUSZTÁV KÁROLY TÉR http://www.szereda.ro/hu/h/2/2186/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">A mai napon elkezdődtek a szeptember 21-&eacute;n rajtol&oacute; Filmszereda &ndash; Sz&eacute;kely&ouml;ldi Mozg&oacute;k&eacute;p Fesztiv&aacute;l elők&eacute;sz&uuml;letei. A Majl&aacute;th Guszt&aacute;v K&aacute;roly t&eacute;r nemsok&aacute;ra ig&eacute;nyes fesztiv&aacute;lt&eacute;rr&eacute; alakul. Ma m&aacute;r hely&uuml;kre ker&uuml;ltek a teret hat&aacute;rol&oacute; ker&iacute;t&eacute;s-elemek, a holnapi nap folyam&aacute;n pedig megt&ouml;rt&eacute;nik ezek bor&iacute;t&aacute;sa is. A fesztiv&aacute;l k&iacute;s&eacute;rőprogramjaik&eacute;nt szervezett koncerteknek &eacute;s gyermekprogramoknak helyet ad&oacute; sz&iacute;npadot ugyancsak holnap &aacute;ll&iacute;tj&aacute;k fel, szerd&aacute;n pedig elk&eacute;sz&uuml;l a n&eacute;zőt&eacute;r fed&eacute;se is.</span></p> IT/Tech Mon, 18 Sep 2017 00:00:00 +0200 MEGERŐSÍTIK A TESTVÉRVÁROSI MEGÁLLAPODÁST http://www.szereda.ro/hu/h/2/2185/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Rendhagy&oacute; helysz&iacute;nen, az 1917. m&aacute;rcius 8-i, Magyaros-tetői csata helysz&iacute;n&eacute;n, a Litzman-k&uacute;pn&aacute;l l&aacute;tja el &uacute;jra k&eacute;zjegy&eacute;vel R&aacute;duly R&oacute;bert K&aacute;lm&aacute;n &eacute;s Sz&oacute;ll&aacute;th Tibor Zolt&aacute;n polg&aacute;rmester a Cs&iacute;kszereda &eacute;s Hajd&uacute;n&aacute;n&aacute;s k&ouml;z&ouml;tti testv&eacute;rv&aacute;rosi meg&aacute;llapod&aacute;st 2017. szeptember 17-&eacute;n, vas&aacute;rnap. Az ezt megelőző szombati napot pedig a sz&aacute;z &eacute;vvel ezelőtti t&ouml;rt&eacute;n&eacute;sek felid&eacute;z&eacute;s&eacute;re szenteli Cs&iacute;kszereda V&aacute;ros &Ouml;nkorm&aacute;nyzata &eacute;s a Cs&iacute;ki Sz&eacute;kely M&uacute;zeum.</span></p> IT/Tech Fri, 15 Sep 2017 00:00:00 +0200 VÁLTOZÁSOK A HIVATALI NYITVA TARTÁSBAN ÉS MUNKAPROGRAMBAN http://www.szereda.ro/hu/h/2/2183/index &nbsp;<p class="Default"><span style="font-size: 12px;">Szeptember elsej&eacute;től Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatal&aacute;nak nyitvatart&aacute;sa &eacute;s a V&aacute;rosh&aacute;za munkat&aacute;rsainak napi munkaprogramja is m&oacute;dosult. A v&aacute;ltoz&aacute;sokr&oacute;l &eacute;s annak előzm&eacute;nyeiről sajt&oacute;t&aacute;j&eacute;koztat&oacute; keret&eacute;ben sz&aacute;molt be R&aacute;duly R&oacute;bert K&aacute;lm&aacute;n.</span></p> IT/Tech Wed, 13 Sep 2017 00:00:00 +0200 FILMSZEREDA Székelyföldi Mozgókép Fesztivál http://www.szereda.ro/hu/h/2/2182/index 2017. szeptember 21-30. <p><span style="font-size: 12px;">T&iacute;znapos, hasznos &eacute;s &eacute;rdekes, a mindennapokb&oacute;l igazi kikapcsol&oacute;d&aacute;st, ig&eacute;nyes sz&oacute;rakoz&aacute;st jelentő filmes &eacute;lm&eacute;ny v&aacute;r a cs&iacute;kszeredaiakra &eacute;s a k&ouml;rny&eacute;kbeliekre 2017. szeptember 21&ndash;30. k&ouml;z&ouml;tt.</span></p> <p><span style="font-size: 12px;">A Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatala &aacute;ltal első alkalommal szervezett Filmszereda &ndash; Sz&eacute;kely&ouml;ldi Mozg&oacute;k&eacute;p Fesztiv&aacute;lnak a Cs&iacute;ki Mozi ad otthont.</span></p> IT/Tech Tue, 12 Sep 2017 00:00:00 +0200 KODÁLY-ÉVI VOKÁLSZIMFÓNIKUS KONCERT A SZABADSÁG TÉREN http://www.szereda.ro/hu/h/2/2181/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">T&ouml;bb mint sz&aacute;z magyarorsz&aacute;gi &eacute;s erd&eacute;lyi k&oacute;rus&eacute;nekes l&eacute;p sz&iacute;npadra Hollerung G&aacute;bor karnagy, Liszt Ferenc-d&iacute;jas &Eacute;rdemes műv&eacute;sz vezet&eacute;s&eacute;vel 2017. augusztus 26-&aacute;n, szombaton 19.00 &oacute;r&aacute;t&oacute;l Cs&iacute;kszereda főter&eacute;n a nemzetk&ouml;zi Kod&aacute;ly eml&eacute;k&eacute;v keret&eacute;ben szervezett vok&aacute;lszimf&oacute;nikus koncerten.&nbsp;</span></p> IT/Tech Thu, 17 Aug 2017 00:00:00 +0200 PATRICK BOSMAN GYŐZELMÉVEL ZÁRULT SZÉKELYFÖLD KERÉKPÁROS KÖRVERSENYE http://www.szereda.ro/hu/h/2/2180/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Szombaton d&eacute;lut&aacute;n a 3B szakasz rajtj&aacute;t k&ouml;vetően Crista Daniel sz&ouml;k&ouml;tt el a mezőnytől m&aacute;r Cs&iacute;kszereda hat&aacute;r&aacute;ban, a Steaua sportol&oacute;ja Cs&iacute;kszentmih&aacute;lyig 1 perc 40 m&aacute;sodperc előnyre tett szert, &aacute;m a delnei mezőben befogta őt a mezőny. A megyesz&eacute;khelyre egyben &eacute;rkezett a boly, a felcs&iacute;ki kit&eacute;rőt egy alcs&iacute;ki r&eacute;sz k&ouml;vette. Cs&iacute;kszereda d&eacute;li kij&aacute;rat&aacute;n&aacute;l egy &ouml;t fős mezőnynek siker&uuml;lt egy &uacute;jabb sz&ouml;k&eacute;s, előny&uuml;k az alcs&iacute;ki szakasz ut&aacute;n 5 perc f&ouml;l&eacute; nőtt, amikor megkezdt&eacute;k a Cs&iacute;kszereda utc&aacute;in kialak&iacute;tott p&aacute;ly&aacute;n a k&ouml;r&ouml;z&eacute;st.</span></p> IT/Tech Sat, 12 Aug 2017 00:00:00 +0200 OSZTRÁK SIKER A KIRÁLYETAPON http://www.szereda.ro/hu/h/2/2179/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Az osztr&aacute;k Patrick Bosman (Hrinkow Advarics) győzelm&eacute;vel z&aacute;rult a 11. Sz&eacute;kelyf&ouml;ld Ker&eacute;kp&aacute;ros K&ouml;rverseny m&aacute;sodik szakasza, a kir&aacute;lyetap. Bosmant csapatt&aacute;rsa, Christian Mager k&ouml;vette, aki &aacute;t is vette egy&eacute;niben a vezet&eacute;st a mai harmadik helyezett mold&aacute;v Nicolae Tanovitchii-től (TDCT).</span></p> IT/Tech Fri, 11 Aug 2017 00:00:00 +0200 NÉMET SIKER A KASTÉLY SZAKASZON http://www.szereda.ro/hu/h/2/2178/index 11. Székelyföld Kerékpáros Körversenye<p><span style="font-size: 12px;">Nyolcvank&eacute;t versenyző rajtolt el cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;k&ouml;n d&eacute;lelőtt 11 &oacute;rakor Kov&aacute;szn&aacute;r&oacute;l a 11. Sz&eacute;kelyf&ouml;ld Ker&eacute;kp&aacute;ros K&ouml;rverseny első szakasz&aacute;n &eacute;s 220 perccel k&eacute;sőbb m&aacute;r Sz&eacute;kelyudvarhelyen volt a mezőny. A hős&eacute;g ellen&eacute;re &oacute;ri&aacute;si volt az iram, rengeteg t&aacute;mad&aacute;s volt a mezőnyben, sajnos, Hargita megy&eacute;be l&eacute;pve k&eacute;t es&eacute;st is regisztr&aacute;lhattunk, amelyből egy osztr&aacute;k versenyző j&ouml;tt ki a legrosszabbul.</span></p> IT/Tech Fri, 11 Aug 2017 00:00:00 +0200 TANOVICHII VOLT A LEGGYORSABB A PROLÓGON http://www.szereda.ro/hu/h/2/2177/index 11. Székelyföld Kerékpáros Körversenye<p><span style="font-size: 12px;">Remek&uuml;l kezdőd&ouml;tt a 11. Sz&eacute;kelyf&ouml;ld Ker&eacute;kp&aacute;ros K&ouml;rversenye a Tusnad Drag Cycling Team sz&aacute;m&aacute;ra: a prol&oacute;got a cs&iacute;kszeredai csapat mold&aacute;v l&eacute;gi&oacute;sa, Nicolae Tavovichii nyerte. Tizenn&eacute;gy csapat &eacute;s nyolcvanh&aacute;rom sportol&oacute; indult a viadalon.</span></p> IT/Tech Fri, 11 Aug 2017 00:00:00 +0200 SZÉKELYFÖLD KERÉKPÁROS KÖRVERSENYE - BEHARANGOZÓ http://www.szereda.ro/hu/h/2/2176/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">A sz&eacute;kely k&ouml;rről k&eacute;sz&uuml;lt 25 perces beharangoz&oacute; &ouml;ssze&aacute;ll&iacute;t&aacute;s megtekinthető az al&aacute;bbi linkre kattintva:</span></p> IT/Tech Wed, 09 Aug 2017 00:00:00 +0200