Csíkszereda http://www.szereda.ro/ Wed, 02 Dec 2020 11:32:51 EET . Csíkszereda http://www.szereda.ro/ http://www.szereda.ro/images/favicon.ico 16 16 . SZÜNETEL, MAJD BŐVÜLVE ÚJRANYIT AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT http://www.szereda.ro/hu/h/2/3122/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 12px;">Felh&iacute;vjuk a cs&iacute;kszeredaiak &eacute;s a k&ouml;rnyező telep&uuml;l&eacute;sek lak&oacute;inak figyelm&eacute;t, hogy november 30-&aacute;n &eacute;s december 1-j&eacute;n, h&eacute;tfőn &eacute;s kedden &ndash; hivatalos munkasz&uuml;neti napokon &ndash; nem műk&ouml;dik Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatal&aacute;nak &uuml;gyf&eacute;lszolg&aacute;lata.</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 12px;"><br /></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">J&ouml;vő szerd&aacute;t&oacute;l, december 2-t&oacute;l ugyanakkor szem&eacute;lyesen is beny&uacute;jthat&oacute;k a szem&eacute;lyi igazolv&aacute;nyok ig&eacute;nyl&eacute;s&eacute;vel, cser&eacute;j&eacute;vel kapcsolatos iratcsom&oacute;k. Az online előjegyz&eacute;s tov&aacute;bbra is kisz&aacute;m&iacute;that&oacute;bb szolg&aacute;ltat&aacute;st ny&uacute;jt, de akinek nincs lehetős&eacute;ge az elektronikus időpontfoglal&aacute;sra, helyben kapott sorsz&aacute;m szerint szem&eacute;lyesen is beny&uacute;jthatja az iratait.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">A Lakoss&aacute;gnyilv&aacute;ntart&oacute; k&ouml;zszolg&aacute;lat &uuml;gyf&eacute;lszolg&aacute;lati programja:</span></p> <ul> <li><span style="font-size: 12px;">h&eacute;tfő, kedd &eacute;s cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;k: 08.00&ndash;13.00 &eacute;s 14.00&ndash;17.00 &oacute;ra</span></li> <li><span style="font-size: 12px;">szerda &eacute;s p&eacute;ntek: 08.00&ndash;13.00 &oacute;ra</span></li> </ul> IT/Tech Fri, 27 Nov 2020 00:00:00 +0200 ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS ÚJ HELYSZÍNEN http://www.szereda.ro/hu/h/2/3121/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">&Uacute;jdons&aacute;gokkal teli rendezv&eacute;nysorozattal k&eacute;sz&uuml;l Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatala az adventi időszakra. Az &aacute;h&iacute;tatok, a kultur&aacute;lis műsorok &eacute;s a Mikul&aacute;s-v&aacute;r&oacute; koncert online k&ouml;vethető, a K&ouml;zponti parkban levő fő helysz&iacute;nen gyermeksarok, a Promen&aacute;don pedig kar&aacute;csonyi hangulatban k&eacute;zműves term&eacute;kekkel v&aacute;rj&aacute;k a v&aacute;roslak&oacute;kat.</span></p> IT/Tech Fri, 27 Nov 2020 00:00:00 +0200 CSÍKSZEREDA SZÁMÁRA NAGY TÉTJE VAN A VÁLASZTÁSOKNAK http://www.szereda.ro/hu/h/2/3120/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">A k&ouml;vetkező &eacute;vek legnagyobb projektjei akkor val&oacute;sulhatnak meg, ha siker&uuml;l k&ouml;zponti vagy eur&oacute;pai uni&oacute;s forr&aacute;st rendelni hozz&aacute;juk. Ennek felt&eacute;tele az erős bukaresti k&eacute;pviselet, amelynek kulcsa a december 6-i parlamenti v&aacute;laszt&aacute;s. Korodi Attila polg&aacute;rmester r&eacute;szv&eacute;telre buzd&iacute;t.</span></p> IT/Tech Wed, 25 Nov 2020 00:00:00 +0200 A BIZTONSÁGRA ÖSSZPONTOSÍT A VÁROSHÁZA http://www.szereda.ro/hu/h/2/3118/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">A biztons&aacute;gos t&eacute;li iv&oacute;v&iacute;zell&aacute;t&aacute;sr&oacute;l, a mentőszolg&aacute;lat t&aacute;mogat&aacute;s&aacute;r&oacute;l, illetve a v&aacute;rosh&aacute;zi &uuml;gyf&eacute;lszolg&aacute;lat &uacute;jraind&iacute;t&aacute;s&aacute;r&oacute;l sz&aacute;molt be a sajt&oacute;nak Korodi Attila polg&aacute;rmester ma, november 23-&aacute;n.</span></p> IT/Tech Mon, 23 Nov 2020 00:00:00 +0200 VÁROSHÁZI ÜGYFÉLFOGADÁS: HÉTFŐTŐL TELJES A KISZOLGÁLÁS http://www.szereda.ro/hu/h/2/3114/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatala h&eacute;tfőtől, november 23-t&oacute;l &uacute;jraind&iacute;tja valamennyi kor&aacute;bbi szakoszt&aacute;lyi &uuml;gyf&eacute;lszolg&aacute;lat&aacute;t &ndash; egyelőre cs&ouml;kkentett programmal. A legt&ouml;bb &uuml;gyint&eacute;z&eacute;st&iacute;pus előjegyz&eacute;st ig&eacute;nyel, a fontos tudnival&oacute;kat al&aacute;bb &ouml;sszegezz&uuml;k. A v&aacute;rosh&aacute;za ugyanakkor tov&aacute;bbra is az online &uuml;gyint&eacute;z&eacute;sre b&aacute;tor&iacute;tja a lakoss&aacute;got.</span></p> IT/Tech Fri, 20 Nov 2020 00:00:00 +0200 ÁTVEHETŐK AZ ÉTKEZÉSI KÁRTYÁK http://www.szereda.ro/hu/h/2/3113/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatala Szoci&aacute;lis Igazgat&oacute;s&aacute;g&aacute;nak cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;ki &uuml;gyf&eacute;lfogad&aacute;s&aacute;n m&aacute;r &aacute;tvehetők a korm&aacute;ny &aacute;ltal kibocs&aacute;tott bankk&aacute;rtya alap&uacute; &eacute;tkez&eacute;si utalv&aacute;nyok, amellyel kisnyugd&iacute;jasokat &eacute;s hajl&eacute;ktalanokat seg&iacute;tenek.</span></p> IT/Tech Wed, 18 Nov 2020 00:00:00 +0200 SZEMÉLYES ÜGYFÉLFOGADÁS A VÁROSHÁZA ADÓOSZTÁLYÁN http://www.szereda.ro/hu/h/2/3111/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">A j&aacute;rv&aacute;nyhelyzet miatti korl&aacute;toz&aacute;sok bevezet&eacute;s&eacute;vel az online &uuml;gyint&eacute;z&eacute;s előt&eacute;rbe ker&uuml;lt &eacute;s n&eacute;pszerűv&eacute; v&aacute;lt, Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatala azonban fontosnak tartja, hogy szem&eacute;lyes &uuml;gyf&eacute;lfogad&aacute;ssal is az ad&oacute;fizetők rendelkez&eacute;s&eacute;re &aacute;lljon. Az Ad&oacute;- &eacute;s illet&eacute;koszt&aacute;ly munkat&aacute;rsai november 19-től a kor&aacute;bbi p&eacute;nzt&aacute;rban fogadj&aacute;k a v&aacute;roslak&oacute;kat.</span></p> IT/Tech Wed, 18 Nov 2020 00:00:00 +0200 ÚJ HELYSZÍNEN A KIHELYEZETT SZOCIÁLIS ÜGYFÉLFOGADÁS http://www.szereda.ro/hu/h/2/3109/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Megyei Jog&uacute; V&aacute;ros Szoci&aacute;lis Igazgat&oacute;s&aacute;ga a keddi &eacute;s cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;ki napokon &uacute;j helysz&iacute;nen &ndash; a Harv&iacute;z Rt., Ak&aacute;c utca 1. sz&aacute;m alatti sz&eacute;khely&eacute;n (v&aacute;laszt&aacute;sok alkalm&aacute;val a 11-es k&ouml;rzetsz&aacute;m&uacute; &eacute;p&uuml;letr&eacute;sz) &ndash; &aacute;ll az &uuml;gyfelek rendelkez&eacute;s&eacute;re. </span></p> IT/Tech Mon, 16 Nov 2020 00:00:00 +0200 ÚJ ELEMEKKEL BŐVÜL CSÍKSZEREDA TÉLI DÍSZVILÁGÍTÁSA http://www.szereda.ro/hu/h/2/3107/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Elkezdőd&ouml;tt a kar&aacute;csonyi f&eacute;nyek felszerel&eacute;se Cs&iacute;kszereda k&ouml;zterein. N&eacute;h&aacute;ny helysz&iacute;nen l&aacute;tv&aacute;nyosan bőv&uuml;l a d&iacute;szvil&aacute;g&iacute;t&aacute;s, az adventi koszor&uacute; a K&ouml;zponti parkba k&ouml;lt&ouml;zik, &eacute;s fenyőf&aacute;t &aacute;ll&iacute;tanak a Majl&aacute;th Guszt&aacute;v K&aacute;roly t&eacute;ren &eacute;s a K&ouml;zponti parkban is. Mindk&eacute;t f&aacute;t az Octavian Goga negyedből mentik &aacute;t.</span></p> IT/Tech Fri, 13 Nov 2020 00:00:00 +0200 BŐVÜL A TÖMEGSZÁLLÍTÁS SZOLGÁLTATÁSA http://www.szereda.ro/hu/h/2/3105/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Csobotfalv&aacute;n kieg&eacute;sz&uuml;lt, Csib&aacute;ban h&eacute;tfőtől bőv&uuml;l, Hargitaf&uuml;rdőn sűrűs&ouml;dhetnek a j&aacute;ratok, &eacute;s a sz&eacute;csenyieket is buszj&aacute;rat szolg&aacute;lhatja a k&eacute;sőbbiekben &ndash; jelentette be Korodi Attila polg&aacute;rmester a sajt&oacute;nak ma, november 12-&eacute;n.</span></p> IT/Tech Thu, 12 Nov 2020 00:00:00 +0200 A VÁROSHÁZA PÁLYÁZIK AZ ISKOLÁK SZÁMÁRA http://www.szereda.ro/hu/h/2/3103/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">A tanint&eacute;zm&eacute;nyek helyett a v&aacute;rosh&aacute;za p&aacute;ly&aacute;zik a digit&aacute;lis oktat&aacute;st előseg&iacute;tő eszk&ouml;z&ouml;k v&aacute;s&aacute;rl&aacute;s&aacute;ra eur&oacute;pai uni&oacute;s alapokb&oacute;l. A begyűjt&ouml;tt ig&eacute;nylista alapj&aacute;n 13 iskola 7505 di&aacute;kja &eacute;s 718 oktat&oacute;ja sz&aacute;m&aacute;ra p&aacute;ly&aacute;znak.</span></p> IT/Tech Thu, 12 Nov 2020 00:00:00 +0200 INGYENESEN JUTHATNAK HOZZÁ NYILATKOZATOKHOZ http://www.szereda.ro/hu/h/2/3101/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatala elkezdi az &eacute;jszakai kij&aacute;r&aacute;si tilalom idej&eacute;re szerkesztett, saj&aacute;t felelőss&eacute;gre kit&ouml;ltendő nyilatkozat k&eacute;tnyelvűs&iacute;tett formanyomtatv&aacute;ny&aacute;nak terjeszt&eacute;s&eacute;t. A v&aacute;rosh&aacute;za honlapja ugyanakkor naponta k&ouml;zli a cs&iacute;kszeredai koronav&iacute;rus-fertőz&eacute;si esetsz&aacute;mokat.</span></p> IT/Tech Thu, 12 Nov 2020 00:00:00 +0200 59,1 TONNA „CSÍKSZEREDAI” ÜVEGBŐL ÚJRA ÜVEG LESZ http://www.szereda.ro/hu/h/2/3099/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Az Eco-Cs&iacute;k novemberi &uuml;veggyűjt&eacute;se alkalm&aacute;val Cs&iacute;kszered&aacute;ban 59,1 tonna csomagol&oacute;anyagnak minős&uuml;lő &uuml;veg gyűlt &ouml;ssze. Ez a mennyis&eacute;g imm&aacute;r nem a patakmedrekben, &aacute;rkokban v&eacute;gzi, hanem &uacute;jra &uuml;veg lesz a hullad&eacute;kb&oacute;l.</span></p> IT/Tech Thu, 12 Nov 2020 00:00:00 +0200 KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT A TÉLRE! http://www.szereda.ro/hu/h/2/3097/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Hargitaf&uuml;rdőn r&ouml;vid időre m&aacute;r bemutatkozott a t&eacute;l, de mielőtt tart&oacute;san meg&eacute;rkezne a v&aacute;rosunkba, k&ouml;z&ouml;sen kell felk&eacute;sz&uuml;ln&uuml;nk a h&oacute;takar&iacute;t&aacute;sra: k&ouml;teless&eacute;ge van a megb&iacute;zott szakc&eacute;gnek, a polg&aacute;rmesteri hivatalnak &eacute;s a v&aacute;roslak&oacute;knak is. Legy&uuml;nk partnerek a h&oacute;takar&iacute;t&aacute;sban!</span></p> IT/Tech Thu, 12 Nov 2020 00:00:00 +0200 ÚJRAGONDOLJÁK A SZOCIÁLIS ÜGYFÉLFOGADÁST http://www.szereda.ro/hu/h/2/3095/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">A Szoci&aacute;lis Igazgat&oacute;s&aacute;g Ak&aacute;c utcai kihelyezett &uuml;gyf&eacute;lszolg&aacute;lata november 12-től megszűnik, de a polg&aacute;rmesteri hivatal nemsok&aacute;ra d&ouml;nt&eacute;st hoz a folytat&aacute;s mik&eacute;ntj&eacute;ről. Amint megfelelő helysz&iacute;nről, időpontr&oacute;l d&ouml;ntenek, t&aacute;j&eacute;koztatjuk a v&aacute;roslak&oacute;kat. </span></p> IT/Tech Tue, 10 Nov 2020 00:00:00 +0200 OPERAHÉT: PÉNTEKIG VÁLTHATÓK VISSZA A JEGYEK http://www.szereda.ro/hu/h/2/3094/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">M&aacute;r csak ezen a h&eacute;ten v&aacute;lthat&oacute;k vissza a Sz&eacute;kelyf&ouml;ldi Operah&eacute;tre v&aacute;s&aacute;rolt jegyek. A vissza nem v&aacute;ltott bel&eacute;pőkkel a Kolozsv&aacute;ri Magyar Oper&aacute;t t&aacute;mogatj&aacute;k.</span></p> IT/Tech Mon, 09 Nov 2020 00:00:00 +0200 FELNYÍLNAK A VÁROSHÁZI ÜGYINTÉZÉS SOROMPÓI http://www.szereda.ro/hu/h/2/3092/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Korodi Attila polg&aacute;rmester felnyitotta a v&aacute;rosh&aacute;za előtti parkol&oacute; soromp&oacute;j&aacute;t, ezzel jelk&eacute;pesen a v&aacute;rosh&aacute;zi szem&eacute;lyes &uuml;gyf&eacute;lfogad&aacute;st is megnyitotta. A j&aacute;rv&aacute;nyhelyzet miatt tov&aacute;bbra is az online adminisztr&aacute;ci&oacute;t r&eacute;szes&iacute;ti előnyben a polg&aacute;rmesteri hivatal, de hat&aacute;rozott sz&aacute;nd&eacute;k, hogy a v&aacute;roslak&oacute;k tudj&aacute;k: j&ouml;vő h&eacute;ttől sz&uuml;ks&eacute;g eset&eacute;n szem&eacute;lyesen is fogadj&aacute;k őket az igazgat&oacute;s&aacute;gok, szakoszt&aacute;lyok vezetői. </span></p> IT/Tech Fri, 06 Nov 2020 00:00:00 +0200 MEGHOSSZABBÍTOTTÁK A VISSZAVÁLTÁSI HATÁRIDŐT http://www.szereda.ro/hu/h/2/3091/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">K&ouml;zlem&eacute;nyben fordul a Kolozsv&aacute;ri Magyar Opera a cs&iacute;kszeredai, sz&eacute;kelyf&ouml;ldi operakedvelőkh&ouml;z, mely szerint november 13-ig meghosszabb&iacute;tja az idei Sz&eacute;kelyf&ouml;ldi Operah&eacute;t előad&aacute;saira v&aacute;s&aacute;rolt jegyek visszav&aacute;lt&aacute;si hat&aacute;ridej&eacute;t.</span></p> IT/Tech Thu, 05 Nov 2020 00:00:00 +0200 KÉSZPÉNZT ÜVEGHULLADÉKÉRT CSÍKSZEREDÁBAN http://www.szereda.ro/hu/h/2/3089/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;"><strong>Csomagol&oacute;anyagnak minős&uuml;lő &uuml;veg hullad&eacute;kok gyűjt&eacute;s&eacute;t szervezi november </strong><strong>7-&eacute;n az Eco-Cs&iacute;k Kft. hullad&eacute;kgazd&aacute;lkod&aacute;si v&aacute;llalat. B&aacute;rki bev&aacute;lthatja az &uuml;veget kilogrammonk&eacute;nt 30 bani&eacute;rt, &eacute;s a helysz&iacute;nen meg is kapja &eacute;rte a p&eacute;nzt.</strong></span></p> IT/Tech Wed, 04 Nov 2020 00:00:00 +0200 ISMERTETTÉK AZ ÚJ VÁROSVEZETŐK FELADATKÖREIT http://www.szereda.ro/hu/h/2/3087/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;"><strong>Korodi Attila polg&aacute;rmester a v&aacute;ros jegyzőj&eacute;nek, a tegnap megv&aacute;lasztott alpolg&aacute;rmestereknek &eacute;s a tev&eacute;kenys&eacute;g&eacute;t elkezdő v&aacute;rosmenedzsernek a t&aacute;rsas&aacute;g&aacute;ban ismertette a v&aacute;rosvezetők illet&eacute;kess&eacute;gi szakter&uuml;leteit. Mint mondta: hangs&uacute;lyosabb &aacute;tszervez&eacute;sre a k&eacute;sőbbiekben ker&uuml;l sor.</strong></span></p> IT/Tech Tue, 03 Nov 2020 00:00:00 +0200