Csíkszereda http://www.szereda.ro/ Sat, 20 Apr 2019 21:29:31 EEST . Csíkszereda http://www.szereda.ro/ http://www.szereda.ro/images/favicon.ico 16 16 . EREDMÉNYES VOLT A VÍZPART-TISZTÍTÁSI AKCIÓ http://www.szereda.ro/hu/h/2/2465/index &nbsp;<p class="western" lang="hu-HU"><span style="font-size: 12px;"><span>A Hargita V&iacute;z K&ouml;z&ouml;ss&eacute;gi Fejleszt&eacute;si Egyes&uuml;let &eacute;s a Harv&iacute;z Rt. Region&aacute;lis V&iacute;z- &eacute;s csatornaszolg&aacute;ltat&oacute; &aacute;ltal &aacute;prilis 12-re, p&eacute;ntekre meghirdetett v&iacute;zpart-tiszt&iacute;t&aacute;si akci&oacute; sor&aacute;n Cs&iacute;kszered&aacute;ban 320 szem&eacute;ly csatlakozott a </span><span><strong>&bdquo;Tiszta vizet &eacute;rdeml&uuml;nk&rdquo;</strong></span><span> mott&oacute;j&uacute; megmozdul&aacute;shoz. A v&iacute;zpart-tiszt&iacute;t&aacute;si akci&oacute;ban Cs&iacute;kszereda foly&oacute;- &eacute;s patakmedreinek takar&iacute;t&aacute;sa volt a c&eacute;l 14 kilom&eacute;ternyi partszakaszon.</span></span></p> IT/Tech Thu, 18 Apr 2019 00:00:00 +0200 ÁLTALÁNOS TAVASZI NAGYTAKARÍTÁS A SZÁMOK TÜKRÉBEN http://www.szereda.ro/hu/h/2/2462/index &nbsp;<p class="western" lang="en-GB"><span style="font-size: 12px;"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: &quot;Arial Narrow&quot;, sans-serif;"><span lang="hu-HU">Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatala </span></span></span><span style="font-family: &quot;Arial Narrow&quot;, sans-serif;"><span lang="hu-HU">&eacute;s az Eco-Cs&iacute;k Kft.</span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: &quot;Arial Narrow&quot;, sans-serif;"><span lang="hu-HU"><strong> 2019. m&aacute;rcius 25. &ndash; &aacute;prilis 12. k&ouml;z&ouml;tt </strong></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: &quot;Arial Narrow&quot;, sans-serif;"><span lang="hu-HU">szervezte meg</span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: &quot;Arial Narrow&quot;, sans-serif;"><span lang="hu-HU"><strong> </strong></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: &quot;Arial Narrow&quot;, sans-serif;"><span lang="hu-HU">id&eacute;n v&aacute;rosunkban az </span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: &quot;Arial Narrow&quot;, sans-serif;"><span lang="hu-HU"><strong>&aacute;ltal&aacute;nos tavaszi nagytakar&iacute;t&aacute;st. </strong></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: &quot;Arial Narrow&quot;, sans-serif;"><span lang="hu-HU">A v&aacute;rossz&eacute;p&iacute;tő akci&oacute; sor&aacute;n a polg&aacute;rmesteri hivatal munkacsoportjai elv&eacute;gezt&eacute;k a f&aacute;k metsz&eacute;s&eacute;t, a k&ouml;zter&uuml;letek z&ouml;ld&ouml;vezet&eacute;nek karbantart&aacute;s&aacute;t, tov&aacute;bb&aacute; a j&aacute;tsz&oacute;terek fel&uacute;j&iacute;t&aacute;s&aacute;t.</span></span></span></span></p> <p>&nbsp;</p> IT/Tech Tue, 16 Apr 2019 00:00:00 +0200 AZ UTOLSÓ SZÁZ MÉTER GARÁZSBONTÁSRA http://www.szereda.ro/hu/h/2/2461/index &nbsp;<p class="western" lang="en-US"><span style="font-size: 12px;"><span><span lang="hu-HU">M&aacute;r csak h&uacute;sz nap &aacute;ll a gar&aacute;zstulajdonosok rendelkez&eacute;s&eacute;re, hogy a Cs&iacute;kszereda &Ouml;nkorm&aacute;nyzat&aacute;nak 265/2018-as sz&aacute;m&uacute; hat&aacute;rozata</span></span><span><span lang="hu-HU"><strong>, </strong></span></span><span><span lang="hu-HU">valamint az 1176/2018, 1177/2018, 1178/2018, 1179/2018 &eacute;s 1180/2018-as sz&aacute;m&uacute; polg&aacute;rmesteri rendeletek &eacute;rtelm&eacute;ben lebonts&aacute;k a k&ouml;zter&uuml;leten levő &eacute;p&iacute;tm&eacute;nyeket. </span></span></span></p> IT/Tech Tue, 09 Apr 2019 00:00:00 +0200 VALÓTLAN: NEM FÜGGESZTI FEL A POLGÁRMESTERI HIVATAL A GARÁZSOK LEBONTÁSÁT ELŐÍRÓ RENDELKEZÉSEKET http://www.szereda.ro/hu/h/2/2457/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatala ez&uacute;ton is c&aacute;folja a h&eacute;tv&eacute;g&eacute;n, a v&aacute;ros t&ouml;bb pontj&aacute;n kihelyezett falragaszok/hirdetm&eacute;nyek val&oacute;s&aacute;gtartalm&aacute;t &eacute;s nyomat&eacute;kos&iacute;tja, hogy ezt a k&ouml;zlem&eacute;nyt nem a V&aacute;rosh&aacute;za bocs&aacute;totta ki.</span></p> IT/Tech Mon, 01 Apr 2019 00:00:00 +0200 FONTOS ADÓFIZETÉSI TUDNIVALÓK http://www.szereda.ro/hu/h/2/2450/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Ebben az &eacute;vben &aacute;prilis 1-j&eacute;n, h&eacute;tfőn 17 &oacute;r&aacute;ig &eacute;lhetnek az ad&oacute;fizetők a 10%-os kedvezm&eacute;nnyel. A term&eacute;szetes szem&eacute;lyek abban az esetben jogosultak e j&oacute;v&aacute;&iacute;r&aacute;sra, ha az &eacute;p&uuml;let-, ter&uuml;let- &eacute;s a j&aacute;rművek ut&aacute;ni &eacute;ves ad&oacute;k&ouml;telezetts&eacute;g&uuml;knek egy r&eacute;szletben tesznek eleget, jogi szem&eacute;lyek eset&eacute;ben viszont csak az &eacute;p&uuml;letad&oacute; egy r&eacute;szletben, teljes &eacute;vre t&ouml;rt&eacute;nő kifizet&eacute;se eset&eacute;n j&aacute;r a kedvezm&eacute;ny.</span></p> IT/Tech Tue, 26 Mar 2019 00:00:00 +0200 ÁPRILIS 1-JÉTŐL CSAK ONLINE VAGY TELEFONON IGÉNYELHETŐ ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐPONT http://www.szereda.ro/hu/h/2/2446/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatal&aacute;nak Szem&eacute;lynyilv&aacute;ntart&oacute; K&ouml;zszolg&aacute;lata felh&iacute;vja az &uuml;gyfelek figyelm&eacute;t, hogy a k&ouml;vetkező h&oacute;nap első napj&aacute;t&oacute;l m&aacute;r csak online, az elojegyzes.szereda.ro fel&uuml;leten vagy a 0748037832-es telefonsz&aacute;mon k&eacute;rhető &uuml;gyf&eacute;lfogad&aacute;si időpont szem&eacute;lyazonoss&aacute;gi igazolv&aacute;nyok ig&eacute;nyl&eacute;se &eacute;rdek&eacute;ben.</span></p> <p><span style="font-size: 12px;">&Aacute;prilis elsej&eacute;től m&aacute;r csak azokat az &uuml;gyfeleket fogadja az iroda, akik előjegyz&eacute;ssel rendelkeznek.</span></p> IT/Tech Thu, 21 Mar 2019 00:00:00 +0200 HÚSVÉTRA MEGTISZTUL VÁROSUNK http://www.szereda.ro/hu/h/2/2444/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">M&aacute;rcius utols&oacute; het&eacute;n kezdi ebben az &eacute;vben Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatala &eacute;s az Eco-Cs&iacute;k Kft. az &aacute;ltal&aacute;nos tavaszi nagytakar&iacute;t&aacute;st. A h&aacute;rom h&eacute;tig tart&oacute; v&aacute;rossz&eacute;p&iacute;tő akci&oacute; keret&eacute;ben Cs&iacute;kszereda minden utc&aacute;j&aacute;t, j&aacute;rd&aacute;j&aacute;t megtiszt&iacute;tj&aacute;k. A takar&iacute;t&aacute;s siker&eacute;hez term&eacute;szetesen id&eacute;n is sz&uuml;ks&eacute;g van a v&aacute;roslak&oacute;k egy&uuml;ttműk&ouml;d&eacute;s&eacute;re.</span></p> IT/Tech Thu, 21 Mar 2019 00:00:00 +0200 ÜNNEPELJÜK IDÉN IS KÖZÖSEN A SZABADSÁGHARC HŐSEIT CSÍKSZEREDÁBAN http://www.szereda.ro/hu/h/2/2442/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Az 1848&ndash;49-es magyar forradalom &eacute;s szabads&aacute;gharc kit&ouml;r&eacute;s&eacute;nek 171. &eacute;vfordul&oacute;j&aacute;n szervezett &uuml;nneps&eacute;gsorozat keret&eacute;ben az al&aacute;bbi program szerint id&eacute;zhetj&uuml;k fel a m&aacute;rciusi ifjak eml&eacute;k&eacute;t.</span></p> <p><span style="font-size: 12px;">A forradalom eml&eacute;knapj&aacute;n d&eacute;lelőtt 11.00 &oacute;rakor a Petőfi S&aacute;ndor &Aacute;ltal&aacute;nos Iskola udvar&aacute;n l&eacute;vő Petőfi-szoborn&aacute;l eml&eacute;keznek meg a szabads&aacute;gharc esem&eacute;nyeiről. A k&ouml;zt&eacute;ri &uuml;nneps&eacute;g 16.00 &oacute;rakor kezdődik a G&aacute;l S&aacute;ndor-szoborn&aacute;l. A himnuszok el&eacute;nekl&eacute;se, az &uuml;nnepi besz&eacute;dek elhangz&aacute;sa &eacute;s a koszor&uacute;k elhelyez&eacute;se ut&aacute;n az &uuml;nneplő k&ouml;z&ouml;ss&eacute;g a V&aacute;r t&eacute;r ir&aacute;ny&aacute;ba indul a Cs&iacute;kszentsimoni Ifj&uacute;s&aacute;gi F&uacute;v&oacute;szenekar vezet&eacute;s&eacute;vel, majd a promen&aacute;don, a V&aacute;rosi Művelőd&eacute;si H&aacute;z előtt a Cs&iacute;ksz&eacute;ki M&aacute;ty&aacute;s Husz&aacute;regyes&uuml;let k&ouml;zreműk&ouml;d&eacute;s&eacute;vel zajl&oacute; &uuml;nnep&eacute;lyes z&aacute;szl&oacute;felvon&aacute;st k&ouml;vetően nemzeti &uuml;nnep&uuml;nk k&ouml;zponti rendezv&eacute;ny&eacute;nek helysz&iacute;n&eacute;re &eacute;rkezik.</span></p> IT/Tech Tue, 12 Mar 2019 00:00:00 +0200 HIÁNYPÓTLÓ ESEMÉNY: OPERAHÉT CSÍKSZEREDÁBAN http://www.szereda.ro/hu/h/2/2440/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Hat napon &aacute;t az opera &eacute;s a operett fellegv&aacute;ra lesz Cs&iacute;kszereda j&uacute;nius k&ouml;zep&eacute;n, amikor a Kolozsv&aacute;ri Magyar Opera t&aacute;rsulata t&ouml;bb előad&aacute;s erej&eacute;ig a megyesz&eacute;khelyre k&ouml;lt&ouml;zik. Olyan k&ouml;zismert művek ker&uuml;lnek sz&iacute;npadra, mint a B&aacute;nk B&aacute;n vagy a Cs&aacute;rd&aacute;skir&aacute;lynő, &eacute;s mindez nemzetk&ouml;zileg elismert műv&eacute;szek alak&iacute;t&aacute;s&aacute;ban.</span></p> IT/Tech Thu, 07 Mar 2019 00:00:00 +0200 RÁKOSI ZOLTÁN KÖSZÖNTÉSE http://www.szereda.ro/hu/h/2/2438/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">M&aacute;rcius 6-&aacute;n t&ouml;lti 80. &eacute;let&eacute;v&eacute;t R&aacute;kosi Zolt&aacute;n m&eacute;rn&ouml;k. Az IPICCF (Vas&uacute;ti &Eacute;p&iacute;tőanyag- &eacute;s G&eacute;pgy&aacute;rt&oacute; V&aacute;llalat) &bdquo;legend&aacute;s&rdquo; igazgat&oacute;ja sz&uuml;let&eacute;snapi k&ouml;sz&ouml;nt&eacute;s&eacute;nek helysz&iacute;ne a <strong>Cs&iacute;ki Mozi</strong> lesz <strong>m&aacute;rcius 6-&aacute;n, szerd&aacute;n, 18 &oacute;r&aacute;t&oacute;l</strong>.</span></p> <p><span style="font-size: 12px;">A R&aacute;kosi Zolt&aacute;n munk&aacute;ss&aacute;g&aacute;t, &eacute;letp&aacute;ly&aacute;j&aacute;t bemutat&oacute; &eacute;s m&eacute;ltat&oacute; esem&eacute;nyre minden &eacute;rdeklődőt szeretettel v&aacute;runk!</span></p> IT/Tech Mon, 04 Mar 2019 00:00:00 +0200 LITZMANN-EMLÉKTÚRA http://www.szereda.ro/hu/h/2/2433/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Az 1917-es Magyaros-tetői csata 100. &eacute;vfordul&oacute;j&aacute;n 2017. m&aacute;rcius 8-&aacute;n szervezt&eacute;k meg első alkalommal a Litzmann-t&uacute;r&aacute;t, eml&eacute;ket &aacute;ll&iacute;tva a magyar kir&aacute;lyi miskolci 10. honv&eacute;d gyalogezred &eacute;s a 39. honv&eacute;d hadoszt&aacute;ly t&ouml;bbi egys&eacute;ge sikeres t&aacute;mad&aacute;s&aacute;nak, mely &aacute;ltal visszafoglalt&aacute;k az oroszokt&oacute;l az Erd&eacute;ly keleti hat&aacute;r&aacute;n strat&eacute;giai fontoss&aacute;g&uacute;nak sz&aacute;m&iacute;t&oacute; Magyaros-hegycsoportot. Karl Litzmannt, a csat&aacute;t kitervelő, begyakorl&oacute; &eacute;s levez&eacute;nylő der&eacute;k t&aacute;bornokot Cs&iacute;kszereda v&aacute;ros k&ouml;z&ouml;ns&eacute;ge 1917 tavasz&aacute;n d&iacute;szpolg&aacute;ri c&iacute;mmel t&uuml;ntette ki.</span></p> IT/Tech Thu, 28 Feb 2019 00:00:00 +0200 RADNÓTI MŰVEIT SZÓLALTATTUK MEG http://www.szereda.ro/hu/h/2/2432/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Id&eacute;n Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatal&aacute;nak munkak&ouml;z&ouml;ss&eacute;ge is csatlakozott a K&aacute;joni J&aacute;nos Megyei K&ouml;nyvt&aacute;r &aacute;ltal szervezett Nemzetk&ouml;zi felolvas&oacute;maratonhoz, melynek c&eacute;lja a magyar irodalom kiemelkedő szem&eacute;lyis&eacute;geinek munk&aacute;ss&aacute;ga r&eacute;v&eacute;n felh&iacute;vni a figyelmet az olvas&aacute;s fontoss&aacute;g&aacute;ra &eacute;s sz&eacute;ps&eacute;g&eacute;re.</span></p> IT/Tech Tue, 19 Feb 2019 00:00:00 +0200 VÉLEMÉNYEZHETŐEK A GÁL SÁNDOR TÉRI FELÚJÍTÁSI TERVEK http://www.szereda.ro/hu/h/2/2430/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Bemutatt&aacute;k &eacute;s k&ouml;zvit&aacute;ra bocs&aacute;tott&aacute;k a G&aacute;l S&aacute;ndor t&eacute;ri parkol&oacute;k, z&ouml;ld &ouml;vezet, j&aacute;tsz&oacute;t&eacute;r fel&uacute;j&iacute;t&aacute;s&aacute;nak megval&oacute;s&iacute;that&oacute;s&aacute;gi tanulm&aacute;ny&aacute;t tegnap, febru&aacute;r 14-&eacute;n Cs&iacute;kszereda Megyei Jog&uacute; V&aacute;ros Polg&aacute;rmesteri Hivatal&aacute;nak gyűl&eacute;sterm&eacute;ben. Mindazok, akik nem tudtak r&eacute;szt venni a lakoss&aacute;gi f&oacute;rumon, megtekinthetik a fel&uacute;j&iacute;t&aacute;si terveket a polg&aacute;rmesteri hivatal főbej&aacute;rat&aacute;n&aacute;l.</span></p> IT/Tech Fri, 15 Feb 2019 00:00:00 +0200 LAKOSSÁGI FÓRUM A VÁROSHÁZÁN http://www.szereda.ro/hu/h/2/2428/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: &quot;Arial Narrow&quot;, sans-serif;"><span lang="hu-HU">Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatala </span></span><span style="font-family: &quot;Arial Narrow&quot;, sans-serif;"><span lang="hu-HU"><strong>2019. febru&aacute;r 14-&eacute;n, cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;k 17.00 &oacute;r&aacute;t&oacute;l</strong></span></span><span style="font-family: &quot;Arial Narrow&quot;, sans-serif;"><span lang="hu-HU"> lakoss&aacute;gi f&oacute;rumot szervez a V&aacute;rosh&aacute;za gyűl&eacute;sterm&eacute;ben a </span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: &quot;Arial Narrow&quot;, sans-serif;">G&aacute;l S&aacute;ndor t&eacute;r</span></span><span style="font-family: &quot;Arial Narrow&quot;, sans-serif;"><span lang="hu-HU"> parkol&oacute;, z&ouml;ld &ouml;vezet, j&aacute;tsz&oacute;t&eacute;r fel&uacute;j&iacute;t&aacute;s&aacute;ra vonatkoz&oacute; megval&oacute;s&iacute;that&oacute;s&aacute;gi tanulm&aacute;ny bemutat&aacute;s&aacute;ra.</span></span></span></p> <p>&nbsp;</p> IT/Tech Mon, 11 Feb 2019 00:00:00 +0200 A PETŐFIS DIÁKOK TELJESÍTETTEK A LEGJOBBAN http://www.szereda.ro/hu/h/2/2425/index Félév végi úszóverseny<p><span style="font-size: 12px;">A Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatala &aacute;ltal elind&iacute;tott &eacute;s t&aacute;mogatott "Kori&amp;&uacute;sz&aacute;s" program keret&eacute;n bel&uuml;l imm&aacute;r tizenegyedik alkalommal rendezt&eacute;k meg az iskol&aacute;k k&ouml;z&ouml;tti f&eacute;l&eacute;v v&eacute;gi &uacute;sz&oacute;versenyt.</span></p> IT/Tech Mon, 28 Jan 2019 00:00:00 +0200 JANUÁR 24. MUNKASZÜNETI NAP http://www.szereda.ro/hu/h/2/2423/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatala t&aacute;j&eacute;koztatja a lakoss&aacute;got, hogy <strong>janu&aacute;r 24., cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;k</strong>, Moldova &eacute;s Havasalf&ouml;ld 1859-es egyes&uuml;l&eacute;s&eacute;nek napja hivatalos munkasz&uuml;neti nap, ez&eacute;rt <strong>int&eacute;zm&eacute;ny&uuml;nk &uuml;gyf&eacute;lszolg&aacute;lata is sz&uuml;netel</strong>.</span></p> IT/Tech Wed, 23 Jan 2019 00:00:00 +0200 KÖZELEDIK A GARÁZSBONTÁSOK HATÁRIDEJE http://www.szereda.ro/hu/h/2/2421/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatal&aacute;nak V&aacute;rosellenőrz&eacute;si oszt&aacute;lya felh&iacute;vja a gar&aacute;zstulajdonosok figyelm&eacute;t, hogy Cs&iacute;kszereda &Ouml;nkorm&aacute;nyzat&aacute;nak 265/2018-as sz&aacute;m&uacute; hat&aacute;rozata<strong>, </strong>valamint az 1176/2018, 1177/2018, 1178/2018, 1179/2018 &eacute;s 1180/2018-as sz&aacute;m&uacute; polg&aacute;rmesteri rendeletek &eacute;rtelm&eacute;ben a k&ouml;zter&uuml;letre &eacute;p&iacute;tett gar&aacute;zsokat legk&eacute;sőbb <strong>2019. &aacute;prilis 30-ig</strong> le kell bontani.</span></p> IT/Tech Thu, 17 Jan 2019 00:00:00 +0200 KÖSZÖNTSÜK EGYÜTT AZ ÚJ ESZTENDŐT! http://www.szereda.ro/hu/h/2/2415/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Megyei Jog&uacute; V&aacute;ros &Ouml;nkorm&aacute;nyzata szeretettel v&aacute;r minden v&aacute;roslak&oacute;t &eacute;s idel&aacute;togat&oacute;t a Szabads&aacute;g t&eacute;rre a 2018. december 31-&eacute;n &eacute;jf&eacute;lkor kezdődő tűzij&aacute;t&eacute;kra! Az elm&uacute;lt &eacute;vek szok&aacute;s&aacute;hoz h&iacute;ven &ndash; l&aacute;tv&aacute;nyos szilveszteri f&eacute;nyj&aacute;t&eacute;k k&iacute;s&eacute;ret&eacute;ben &ndash; b&uacute;cs&uacute;ztassuk az &oacute;v&eacute;vet &eacute;s k&ouml;sz&ouml;nts&uuml;k az &uacute;j esztendőt k&ouml;z&ouml;ss&eacute;gben, a v&aacute;ros k&ouml;zpontj&aacute;ban.</span></p> IT/Tech Thu, 27 Dec 2018 00:00:00 +0200 FONTOS ADÓFIZETÉSI TUDNIVALÓK http://www.szereda.ro/hu/h/2/2414/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatal&aacute;nak Ad&oacute;- &eacute;s illet&eacute;koszt&aacute;lya az al&aacute;bbi fontos tudnival&oacute;kat hozza az ad&oacute;fizetők tudom&aacute;s&aacute;ra:</span></p> IT/Tech Thu, 27 Dec 2018 00:00:00 +0200 ÖLTS LELKEDRE ÜNNEPLŐT http://www.szereda.ro/hu/h/2/2413/index A Karaván együttes adventi családi koncertje<p><span style="font-size: 12px;">A kolozsv&aacute;ri Karav&aacute;n Egy&uuml;ttes<strong> </strong>tart<strong> </strong>adventi csal&aacute;di koncertet &bdquo;&Ouml;lts lelkedre &uuml;nneplőt&rdquo; c&iacute;mmel december 23-&aacute;n, vas&aacute;rnap 17.30 &oacute;r&aacute;t&oacute;l (a negyedik adventvas&aacute;rnapi gyertyagy&uacute;jt&aacute;st k&ouml;vetően) a Cs&iacute;ki Moziban.</span></p> IT/Tech Wed, 19 Dec 2018 00:00:00 +0200