Rendezvényajánló

MÁR

Király Béla: MÁRTON ÁRON KÜZDELME A BATTHYANEUMÉRT

2017. március 24.
24

 

2017. március 24., péntek, 18.00 óra / Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának gyűlésterme

Előadás a Honfoglalás előttől az Európai Unió utánig sorozat keretében

 

A Gyulafehérvári Batthyaneumot gróf Batthyány Ignác erdélyi püspök alapította 1781-ben. Batthyány Ignác egy erdélyi tudós-társaság létrehozását tervezte, de mivel erről Mártonfi József, a nagyszebeni iskolák főigazgatója lebeszélte, a tudományos társaságra szánt összeget csillagász-torony építésére fordította és az intézet fenntartására 38 200 forintot hagyományozott. Emellett 30 ezer forinton 18 000 kötetből álló könyvtárt (Batthyaneum) létesített, és 1785-ben a kolozsvári püspöki könyvnyomó műhely tetemes részét is ide átszállította. Az Institutum Batthyaneum magába foglalja a csillagdát, a könyvtárat, a nyomdát, az egyházművészeti múzeumot. Az alapító püspök nagy anyagi befektetéssel végzett szakszerű munkája világhírű intézménnyé avatta a Batthyaneumot. Az előadás – mindenekelőtt Marton József és V. Ecsedi Judit kutatásaira támaszkodva – Márton Áron püspök küzdelmeit eleveníti fel, amelyet az intézmény megmaradásáért fejtett ki szolgálata (1938–1980) idején. Az idők folyamán az értékes törzsanyagot a püspök utódok és székesegyházi kanonokok, a teológiai tanárok és papok gyarapították. Jogilag a könyvtár – az alapító püspök végrendelete szerint – egyházmegyei könyvtár (Bibliotheca dioecesana) volt.

Rendezvényajánló

DEC JUPITER HOLDJA – magyar dráma (2017)
17
DEC 120 DOBBANÁS PERCENKÉNT – francia dráma (2017)
17
DEC PATERSON – amerikai film (2016)
14
DEC JUPITER HOLDJA – magyar dráma (2017)
13
DEC A GENTLE CREATURE (A SZELÍD TEREMTÉS ) – dráma (2017)
13

 KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


  GALÉRIA

EZER SZÉKELY LEÁNY NAPJA 2014

2013. MÁRCIUS 15. – ünnepi rendezvénysorozat

Önkormányzati labdarúgótorna a Városnapok keretében

Karácsonyváró koncert, karácsonyfadíszítés és gyertyagyújtás advent harmadik vasárnapján

Mikulás-váró ünnepség