HÍREK ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK INTÉZMÉNYEK

Hírek

HUSZONÖT ÉVE HUNYT EL LÁSZLÓ PÁL, CSÍKSZEREDA RENDSZERVÁLTOZÁS UTÁNI ELSŐ POLGÁRMESTERE


László Pál Csíkszentkirályon született 1945. március 17-én, középiskolai tanulmányainak első éveit a Brassói Áprily Lajos Gimnáziumban végezte, a XI. osztályt pedig az 1963-1964-es tanévben az akkor még Csíkszeredai Középiskolának nevezett, jelenlegi Márton Áron Főgimnáziumban és ugyanitt érettségizett. A Temesvári Műegyetemen 1969-ben szerzett elektromérnöki oklevelet.

Első munkahelyei a Dicsőszentmártoni Üveggyár és a Csíkszeredai Villamos Művek. Katonai szolgálatát követően a Csíkszeredai Fakitermelő és Fafeldolgozó Vállalatnál, majd a Bútogyárnál látott el különböző vezetői hatásköröket. 1978 és 1990 között a Megyei Építkezési Vállalatnál dolgozott a szerelési munkatelep vezetőjeként, majd a vállalat aligazgatójaként és főmérnökeként. Az 1989-es események után a városi közéletet újraszervező csapat tagjaként, ezt követően pedig Csíkszereda első szabadon választott polgármestereként tevékenykedett 1991. október 30-án bekövetkezett hirtelen haláláig.

László Pál nevéhez fűződik az Ezer Székely Leány Napja találkozók újrakezdése. Hét, azóta is működő testvérvárosi kapcsolatot létesített. Új, művelődési intézmények létrehozását szorgalmazta, nevéhez kapcsolódik a csíkszeredai felsőfokú oktatás elindítása a Gödöllői Agrártudományi Egyetem kihelyezett, távoktatási tagozataként.

Az egyetem halála után érdeméremmel tüntette ki „a határontúli magyarság szakmai továbbképzése, az egyetemi fiatalok anyanyelvi oktatása, a mezőgazdasági tudományok fejlesztésének elősegítése és határokon túl élő értelmiségi magyarság identitástudatának megőrzése terén kifejtett elévülhetetlen érdemeiért”.

 

2016. november 2-án, szerdán 14.00 órakor Csíkszereda Polgármesteri Hivatala, Csíkszentkirály előljárósága, családja, rokonsága, az egykori polgármester tisztelői csíkszentkirályi sírjánál róják le kegyeletüket.

 

Székedi Ferenc Csíki RMDSZ-elnökként írt nekrológja a Csíki Lapok 1991. november 11-i lapszámában jelent meg.

 

Requiem egy polgármesterért

 

Ő volt az újjaszületett demokrácia, az építészetétől, hagyományaitól kényszerrel eltérített és oly nehezen magára találó város első polgármestere.

Az a közösségi ember, aki talán nem is tudta, hogy mire vállalkozott.

Akinek a fejére szakadt az átmenet minden kínja-keserve, akinek a régi, romboló társadalomszerkezet és az olyannyira vajúdó új között az egyensúlyhelyzetet kellett volna megtalálnia. Anyagi fedezet és bárki kezében máról holnapra infláció olvasztotta pénz nélkül. Akinek a gyors változások óhaja és a szűkreszabott lehetőségek kényszere között meg kellett volna találnia az ígéret földjét.

Tegyük kezünket a szívünkre: hát lehet mindezt másfél esztendő alatt?

Lett volna ember, aki képes erre?

A kommunizmus embertipró hatalmasságokat nevelt. A demokrácia talán megtanít arra, hogy a közösségi, a közösségért való élet alázat és szolgálat. Fizetsége minálunk az egyéntől elfoszló, a magánélettől elszakadozó idő, a megromló egészség és olykor-olykor a lelkiismeret egyetlen megnyugtató villanása: talán én is tettem valamit.

Azt hiszem, László Pál tudatosan vállalta ezt a sorsot. Őseitől örökölt székelysége, mély és igaz vallásossága, gyermekes mosolya, igaz emberhez illő félszegsége, keresetlen, lélekből fakadó szavai, meglehet, nem lettek volna mindig méltók egy menedzsertudományokon felnőtt szabványvezetőhöz. De ő nem játszott, ő nem alakított: mindig ő maga volt és nem ritkán a lélek páratlan érzékenységével találta meg nehéz helyzetekből a kiutat. Csak ebből, a legkegyetlenebből nem sikerült. Pedig tudom, jól tudom, ő is a túlélés, az ittmaradás megszállottja volt.

És túl minden hozzáértésen és rátermettségen, túl bármely életkoron és végzettségen, azt hiszem, Csíkszereda minden eljövendő polgármesterének ezt a hitet kell örökségként továbbvinnie.

 

 

[vissza]

Rendezvényajánló

JÚN BAROKK FORMÁK ÚJRAGONDOLVA
22
JÚN KERESZTÚTON – néptánc-színházi előadás a bukovinai székelyek kálváriájáról
21
JÚN SHAPOVALOV ÉS A CSÍKI KAMARAZENEKAR
20
JÚN LÁNYOK, ASSZONYOK NAGY IMRE MŰVÉSZETÉBEN – időszakos kiállítás
18
JÚN UNSCENE – Művészeti Egyetemek Fesztiválja
08

 KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


  GALÉRIA