HÍREK ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK INTÉZMÉNYEK

Hírek

BEIRATKOZÁS A CSÍKSZEREDAI BÖLCSŐDÉBE A 2016-2017-ES TANÉVRE

Iratkozási naptár és szükséges iratok


A csíkszeredai bölcsődébe a beiratkozás 2016. június 1–13. között zajlik. Kérjük a szülőket, hogy a beiratkozáshoz szükséges iratcsomót adják le a bölcsőde székhelyére (Mihail Sadoveanu utca 1. szám), munkanapokon, 8.00-14.00 óra között. A 2016–2017-es tanévre 37 hely áll a kérvényezők rendelkezésére.

 

 

Beiratkozási naptár:

Június 1–13.: az iratcsomók átvétele

Június 14–17.: az iratcsomók elbírálása

Június 20.: a bölcsődébe felvett gyermekek névsorának kifüggesztése

Június 21.: az elbírálások megóvása a bölcsőde székhelyén, 8.00–13.00 óra között

Június 22.: az óvások elbírálása, a végső eredmények kifüggesztése

Szeptember 1–9. a szülők jelentkezése a bölcsőde székhelyén, a gyermekek fokozatos közösségi beszoktatása.

 

A gyermek beíratásához szükséges iratok:

1. Beiratkozási formanyomtatvány

2. A gyermek születési bizonyítványának másolata

3. A szülők vagy törvényes gyámok személyi igazolványainak, a kiskorú testvérek születési

bizonyítványainak, és esettől függően a gyámságot vagy örökbe fogadást igazoló

bírói végzések másolatai

4. Az utolsó hat hónapról származó bruttó jövedelmi igazolás a beiratkozás előtti időszakról,

amelynek tartalmaznia kell a munkaszerződés érvényességére vonatkozó megjegyzést

5. A családorvos által kibocsátott igazolás, amely bizonyítja, hogy a gyermek egészséges

és alkalmas a bölcsődébe való felvételre

6. Az Egészségügyi Minisztérium által kibocsátott oltási-könyvecske az oltási bejegyzésekkel

7. Egyetemi igazolás (nappali tagozatról) – amennyiben a szülő egyetemista

8. Halotti bizonyítvány / a válás végleges és visszavonhatatlan bírói végzése egyedülálló

szülő esetében / vagy a gyermek-elhelyezési határozat másolata

9. A végleges és visszavonhatatlan gyermek-elhelyezési bírósági végzés, a

gyermektartási díj megállapítására vonatkozó végzés másolata

10. A munkaviszony felfüggesztésére vonatkozó igazolvány másolata

11. A gyermeknevelési juttatás jogosultságát igazoló határozat másolata

12. A házassági bizonylat másolata, esetenként

13. Bármely más okirat, mely igazolja az élettársi viszonyt

14. Külföldi munkaviszonyból eredő jövedelmekre vonatkozó, közjegyző által

ellenjegyzett nyilatkozat – esettől függően, eredeti példányban

15. A polgármesteri hivatal által kibocsátott fiskális/pénzügyi igazolás arról, hogy a kérvényezőnek,

f. é. március 31-gyel bezárólag nincsenek tartozásai (büntetések sem)

16. Egyéb bizonyító okiratok, a beiratkozási kérvény tartalma szerint, amelyeket számításba

lehet venni a bejutási kritériumrendszer teljesítéséhez

17. Egészségügyi/mikrobiológiai vizsgálatok igazolása: tuberkulózis (tbc) és koprokultúra

( szeptember 1-én kell hozni ).

18. A szociális helyekre való pályázáshoz szükséges iratok:

–        A hátrányos (fizikai vagy mentális) helyzet súlyossági fokára vonatkozó igazolvány

–        Esetleges sürgősségi esetekre vonatkozó iratok, vagy olyanok, amelyek a gyermek

családtól/családtagtól való elválasztásának, vagy elhagyás veszélyeztetettségére vonatkoznak.

 

A bölcsődébe való felvétel feltételei szociális esetekben:

A bölcsődébe való befogadást az esetben engedélyezik, amennyiben az alábbi helyzetek

valamelyikébe sorolható:

1. A családtagok fejenkénti jövedelme a garantált minimális jövedelem alatt van, és

Csíkszereda Polgármesteri Hivatala Szociális Közszolgálatának nyilvántartásában

szerepelnek a következő szociális juttatások,

segélyek vagy szociális programok részeseiként: szociális segély vagy ASF (családi pótlék),

kantinjogok, amennyiben a szülő vagy szülők a szociális gondozási rendszer részesei voltak,

vagy amennyiben a szülő a családon belüli erőszak ellenes intézmények védelme alatt áll.

2. A család valamely tagja (szülő, gyermek) súlyosan (mentális vagy fizikai) hátrányos helyzetű.

3. Sürgősségi helyzetek (pl. a szülők vagy gyámok hirtelen elhalálozása, balesetek).

4. A családtól való elszakadás, vagy elhagyás esete.

 

Minden olyan esetben, amely a szociális kérvényezés kategóriájába tartozik

Csíkszereda Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szociális közszolgálata

környezettanulmányt végez.

Amennyiben az elbírálásra felterjesztett jelentkezés kimeríti a szociális eset kritériumait,

a szükséges környezettanulmányt elvégezték, ugyanakkor a szociális helyek száma már betelt,

az iratcsomót a bölcsődébe beiratkozó gyermekek iratcsomóival azonos módon és azonos

kritériumok szerint bírálják el.

Bármely megfelelési hiányosság/ellentmondásosság, amelyre utólag derül fény, a szülők

vagy gyámok nyilatkozataiban, igazoló irataiban, maga után vonja a kérés

és a beiratkozás semmisségét.

 

 

Döntési kritériumok:

 

1. A szülők foglalkoztatottsági helyzete:

Mindkét szülő rendelkezik munkahellyel / egyedülálló szülő, aki nappali oktatási tagozaton tanul, munkahellyel rendelkezik

10 pont

Csak a szülők egyikének van munkaviszonya /a munkaviszonyt felfüggesztették, vagy egyedülálló szülő felfüggesztett munkaviszonnyal/munkanélküli segélyben részesül

5 pont

Mindkét szülő munkanélküli /egyedülálló szülő munkanélküli

0 pont

 

2. Családi helyzet:

Egyszülős család

10 pont

Kétszülős család (házasságban, vagy élettársi viszonyban élők)

5 pont

 

3. Eltartásban lévő gyermekek száma:

 

1 gyermek

2 pont

2 gyermek

4 pont

3 vagy háromnál több gyermek

6 pont

 

4. Más pontozandó kritériumok:

A bölcsődébe a folyó évben beiskolázott testvérek

3 pont

Ikrek/hármas ikrek (mindegyik gyermeknek egy-egy iratcsomót kell összeállítani)

5 pont

A kérvényezőnek folyó év március 31-gyel bezárólag nincsenek tartozásai és büntetései (törlesztette az adót a helyi költségvetés irányába)

5 pont

 

5. Az azonos pontszámot elért iratcsomók esetében az iratcsomók leadási sorrendjét

veszik figyelembe.

 

Kizáró jellegű kritériumok:

a) Nem fogadják el azon jelentkezéseket, mely esetben az egyik szülő gyermeknevelési szabadságon

van, kivételt képeznek azok, akiknél a gyermeknevelési szabadság legkésőbb f. é. december 31-ig lejár.

b) Nem veszik figyelembe azon szülők (kétszülős, vagy egyedüli szülős család esetében sem)

kérvényét, akik nem rendelkeznek csíkszeredai lakhellyel.

 

MEGJEGYZÉS:

a) Nem fogadják el az orvosi igazolással nem rendelkező gyerekek ügycsomóját.

b) Elutasításban részesülnek mindazon jelentkezők, akik visszautasítják a beiratkozási

iratcsomóhoz szükséges dokumentumok bármelyikének is a felmutatását.

 

A döntési kritériumok alkalmazása csak abban az esetben lép érvénybe, amennyiben a rendelkezésre

álló beiratkozási helyek betelnek.

A beiratkozási formanyomtatvány, a beiratkozáshoz szükséges iratok igénybe vehetők a bölcsőde

székhelyén, a döntési kritériumok megtalálhatóak és letölthetők Csíkszereda Megyei Jogú Város

hivatalos oldaláról: www.szereda.ro/Hirdetések, felhívások menüpont alatt.

Bővebb információt igényelhetnek naponta 8.00–14.00 óra között, a 0266-316579, 0735-209470

telefonszámokon.

A kérés formanyomtatványa letölthető innen

[vissza]

Rendezvényajánló

JÚN BAROKK FORMÁK ÚJRAGONDOLVA
22
JÚN KERESZTÚTON – néptánc-színházi előadás a bukovinai székelyek kálváriájáról
21
JÚN SHAPOVALOV ÉS A CSÍKI KAMARAZENEKAR
20
JÚN LÁNYOK, ASSZONYOK NAGY IMRE MŰVÉSZETÉBEN – időszakos kiállítás
18
JÚN UNSCENE – Művészeti Egyetemek Fesztiválja
08

 KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


  GALÉRIA