HÍREK ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK INTÉZMÉNYEK

LISTA DE PRIORITATE PENTRU ACORDAREA LOCUINŢEI ANL


După data limită de depunere a dosarelor de către solicitanţii de locuinţe, comisia socială de analiză a procedat la studierea dosarelor pe baza Criteriilor - cadru pentru stabilirea  ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, aprobat prin Hotărârea nr. 165 / 2016.

Conform Regulamentului aprobat prin Hotărârea nr. 207 / 2016, dosarele care se încadrau în prevederile punctului A – Criterii de acces la locuinţă (anexa nr. 3) s-au înscris pe Lista solicitanţilor care au acces la locuinţa (model anexa nr. 4 la regulament), iar dosarele care nu se încadrează în prevederile punctului A, s-au trecut pe Lista solicitanţilor care nu au acces la locuinţă (anexa 5 la regulament) – evidenţiindu-se în mod distinct motivul.

 

În urma acordării punctajului şi pe baza studiului documentaţiei din dosare, comisia socială de analiză a întocmit Lista de prioritate pentru acordarea locuinţei A.N.L. (model anexa nr. 7 la regulament). Solicitanţii au fost trecute pe lista de prioritate în ordinea descrescătoare a punctajului cumulate obţinute.

 

Lista de priorităţi s-a supus aprobării Consiliului Local, după care se dă publicităţii prin afişare la un loc accesibil publicului.

 

Contestaţiile cu privire la acordarea priorităţilor se vor adresa Primarului, în termen de 7 zile de la afişarea listelor, până la data de 12.10.2016. 

 

Primarul va asigura soluţionarea contestaţiilor în termen de 15 zile de la primire în condiţiile legii.

 

Lista de repartizare a locuinţelor se va întocmi prin preluarea solicitanţilor înscrişi în lista de prioritate rămasă definitivă după soluţionarea eventualelor contestaţii, în limita numărului de unităţi locative disponibile pentru închiriere.

 

Lista de repartizare se întocmeşte separate pe nr.de camere solicitat prin cerere şi în limita unităţilor locative disponibile pe nr. de camere, în ordinea descrescătoare a punctajului cumulate obţinut şi a poziţiei din lista de prioritate.

Lista de repartizare va fi dată publicităţii prin afişare la un loc accesibil publicului, aceasta fiind definitivă şi dând dreptul solicitantului să-i fie atribuită o locuinţă A.N.L.

 

Lista de prioritate

[vissza]

Rendezvényajánló

JÚN BAROKK FORMÁK ÚJRAGONDOLVA
22
JÚN KERESZTÚTON – néptánc-színházi előadás a bukovinai székelyek kálváriájáról
21
JÚN SHAPOVALOV ÉS A CSÍKI KAMARAZENEKAR
20
JÚN LÁNYOK, ASSZONYOK NAGY IMRE MŰVÉSZETÉBEN – időszakos kiállítás
18
JÚN UNSCENE – Művészeti Egyetemek Fesztiválja
08

 KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


  GALÉRIA