HÍREK ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK INTÉZMÉNYEK

COMUNICAT


 

Dorim să vă reamintim că, persoanele fizice care deţin în proprietate clădiri nerezidenţiale sau clădiri cu destinaţie mixtă (clădiri în care se desfăşoară activităţi economice, care includ: spaţii comerciale, birouri de avocatură, birouri notariale, spaţii de cazare a turiştilor, cabinete medicale, saloane de înfrumuseţare, săli de sport private, etc) au obligaţia de a depune declaraţii de impunere până la 31.05.2016 la Primăria municipiului Miercurea Ciuc, Serviciul Impozite, Taxe şi alte Venituri.

În vederea depunerii declaraţiilor menţionate mai sus, proprietarii persoane fizice ale căror clădiri nerezidenţiale sunt achiziţionate sau construite anterior datei de 31.12.2010 (5 ani anteriori anului anului de referinţă 2016), vor trebui să le reevalueze, deoarece în caz contrar impozitul se va calcula prin aplicarea unei cote de 2% la valoarea de impozitare a clădirii. Daca sunt reevaluate, achiziţionate sau construite în intervalul de 5 ani anteriori anului fiscal de referinţa, cota de impozitare la nivelul municipiului Miercurea Ciuc este de 0,5% aplicată la valoarea clădirii rezultată din raportul de evaluare. Raportul se întocmeşte de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării şi reflectă valoarea clădirii la 31 decembrie a anului anterior anului de referinţă. Rapoartele de evaluare trebuie să conţină dovada că rezultatele evaluării au fost înregistrate în baza de date cuprinzând valorile impozabile ale clădirilor gestionată de ANEVAR.

În mod similar se procedează şi în cazul clădirilor cu destinaţie mixtă, în cazul cărora impozitul se va calcula prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial cu impozitul determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial.

Şi persoanele juridice au obligaţia să depună declaraţii privind clădirile pe care le deţin în proprietate la data de 31 decembrie 2015, destinaţia şi valoarea impozabilă a acestora, până la data de 31 mai 2016 inclusiv.

[vissza]

Rendezvényajánló

OKT INEFFABLE feat. BILL LAURANCE – koncert
29
OKT ELMARAD!!! Király István: EGY IFJÚKOMMUNISTA A DAMASZKUSZI ÚTON
22
OKT ELMARAD!!! Tircsné Dr. Propper Valéria: MAGYAR ÍRÓK A VILÁGHÁBORÚ(K) ÉS TRIANON POKLÁBAN
15
OKT ERDEI VIGASSÁGOK – gyerekhangverseny
14
OKT MÁRTON ÁRPÁD 80+1 – időszakos tárlat
08

 KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


  GALÉRIA