HÍREK ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK INTÉZMÉNYEK
Év: Sorszám:
Címszó:
HATÁROZAT

70. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 70 / 2005 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru investiţia „Reabilitarea reţelei de canalizare din strada G. Coşbuc” proiect nr.4/2005-elaborat de S.C. GOSCOM S.A

[tovább]

71. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 71 / 2005 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru investiţia „Extinderea canalizării menajere Miercurea-Ciuc (Şumuleu)” proiect nr.2547/1996 cu reactualizare în 2005-elaborat de S.C. PROIECT HARGHIT

[tovább]

72. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 72 / 2005 privind aprobarea modificării Contractului de concesiune nr. 2764/1998 încheiat cu S.C. GOSCOM S.A. prin completarea anexei acestuia

[tovább]

73. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 73 / 2005 privind transmiterea în folosinţă gratuită a clădirii şi terenului aferent spaţiului în suprafaţă de 33,71 mp situat în municipiul Miercurea Ciuc, Aleea Copiilor nr. 9, identificat prin CF nr. 2174, nr. top.

[tovább]

74. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 74 / 2005 privind propunerea pentru reconstituirea dreptului de proprietate a suprafeţei de teren intravilan persoanelor îndreptăţite conform art. 36 din Legea nr.18 / 1991

[tovább]

75. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 75 /2005 privind aprobarea atribuirii în folosinţă a terenurilor aferente locuinţelor, în favoarea persoanelor care au cumpărat apartamente construite din fondurile statului

[tovább]

76. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr.76 / 2005 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU „ZONA ŞUMULEU” din municipiul Miercurea - Ciuc, proiect nr.39/2005 ,elaborat de Arh. MIRK L. LILLA cu scopul construirii

[tovább]

77. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 77 /2005 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU” STRADA BĂILOR F.N.” zona Szécseny din municipiul Miercurea-Ciuc, proiect nr. 29/2005, elaborat de S.C. TARNICS S.R.L. cu scopul c

[tovább]

78. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr.78 / 2005 privind repartizarea locuinţelor sociale şi - de necesitate situate în municipiul Miercurea - Ciuc, Aleea Copiilor nr. 9

[tovább]

79. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 79 / 2005 privind aprobarea Contractului de colaborare între Consiliul Local al municipiului Miercurea – Ciuc şi Organizaţia Caritas Alba Iulia, Filiala Miercurea-Ciuc

[tovább]

80. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 80 /2005 privind atribuirea denumirii „Strada Tanorok utca”, din municipiul Miercurea-Ciuc

[tovább]

81. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 81 / 2005 privind desemnarea Comisiei de atestare pentru atestarea administratorilor ai asociaţiilor de proprietari din municipiul Miercurea - Ciuc

[tovább]

82. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 82 / 2005 privind darea în folosinţă gratuită, a patinoarului neacoperit împreună cu terenul aferent în suprafaţă de 2077 mp, în favoarea Sport Club Miercurea-Ciuc, cu condiţia finalizării şi punerii în func

[tovább]

96. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 96 /2006 privind modificarea Contractului de concesiune nr.2764/1998, încheiat cu SC GOSCOM SA, prin scoaterea unor apartamente din domeniul privat al municipiului, cumpărate din fondul locativ de stat

[tovább]

97. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 97 / 2006 privind rezilierea Contractelor de concesiune nr. 220 /1999 şi 221 /1999 încheiate cu Gálfi László şi Szávuly Jenő

[tovább]

98. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 98 / 2006 privind recalcularea preţului de producere şi distribuţie a energiei termice ajustat anterior prin Hotărârea nr. 98/2005 a Consiliului Local Municipal Miercurea-Ciuc, de către S.C. GOSCOM S.A. Miercurea-Ciuc,

[tovább]

99. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 99 / 2006 privind propunerea pentru constituirea dreptului de proprietate a suprafeţei de teren intravilan persoanelor îndreptăţite conform art. 36 din Legea nr.18 / 1991

[tovább]

48. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 48 /2005 privind însărcinarea SC GOSCOM – S.A. cu întocmirea documentaţiilor şi plata contravalorii aparatelor de măsură montate de Asociaţiile de proprietari

[tovább]

49. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 49 / 2005 privind alocarea sumei de 19.500.000 lei pentru „Cheltuieli de protocol „ din Bugetul de venituri şi cheltuieli pe

[tovább]

50. számú Határozat - 2005

PROIECT DE HOTĂRÂRE / 2005 privind stabilirea preţului maxim de precolectare, colectare, transportul deşeurilor menajere şi industriale pentru persoane fizice , societăţi comerciale şi instituţii publice, practicate

[tovább]

51. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 51 / 2005 privind aprobarea revocării Hotărârii nr.49/1999 al Consiliului Local al municipiului Miercurea-Ciuc referitoare la darea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 5436 mp teren în Zona Morii Asociaţie

[tovább]

52. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 52 / 2005 privind aprobarea închirierii temporare a unor terenuri din domeniul public al municipiului Miercurea-Ciuc

[tovább]

53. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 53 / 2005 privind propunerea pentru reconstituirea dreptului de proprietate a suprafeţei de teren intravilan

[tovább]

54. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 54 / 2005 privind aprobarea inventarului terenurilor disponibile ce pot fi atribuite în folosinţă gratuită conform Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru

[tovább]

55. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 55 / 2005 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU” STRADA PICTOR NAGY IMRE F.N ” din municipiul Miercurea-Ciuc, proiect nr. 740/2005, elaborat de S.C. KONTUR S.R.L. cu scopul

[tovább]

<< < 1  2  3  ... 57  58  59  60  61  62 > >>

Rendezvényajánló

JÚN BAROKK FORMÁK ÚJRAGONDOLVA
22
JÚN KERESZTÚTON – néptánc-színházi előadás a bukovinai székelyek kálváriájáról
21
JÚN SHAPOVALOV ÉS A CSÍKI KAMARAZENEKAR
20
JÚN LÁNYOK, ASSZONYOK NAGY IMRE MŰVÉSZETÉBEN – időszakos kiállítás
18
JÚN UNSCENE – Művészeti Egyetemek Fesztiválja
08

 KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


  GALÉRIA