HÍREK ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK INTÉZMÉNYEK
Év: Sorszám:
Címszó:
HATÁROZAT

122. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 122 / 2005 privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă, a terenului în suprafaţă de 9 mp situat în Miercurea-Ciuc, str. Dózsa György nr.7, aferent spaţiului comercial din proprietatea SC COMCOLOR SRL

[tovább]

123. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 123 /2005 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru lucrarea „Reparaţii capitale la strada George Coşbuc” elaborat de S.C. KONTUR S.R.L.

[tovább]

124. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 124 / 2005 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru investiţia „Reparaţii capitale strada Kőrösi Csoma Sándor” elaborat de S.C. KONTUR S.R.L.

[tovább]

125. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 125 / 2005 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru realizarea centralei termice proprii la Casa de Cultură Municipală Miercurea – Ciuc, Bulevardul Timişoarei nr. 6

[tovább]

126. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 126 / 2005 privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Reabilitarea sălii de sport la Şcoala generală Nagy Imre” elaborat de S.C. ARC Studio S.R.L.

[tovább]

127. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr.127 / 2005 privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Reabilitarea sălii de sport la Grupul Şcolar Industrial Székely Károly” elaborat de S.C. ARC Studio S.R.L.

[tovább]

128. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr.128 / 2005 privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Sala de sport la Liceul de Artă Nagy István- adaptarea construcţiei începute” elaborat de S.C. Vallum S.R.L.

[tovább]

129. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 129 / 2005 privind mutarea celor 3 clase ale Liceului de Artă “Nagy István “ în clădirea situată în municipiul Miercurea-Ciuc strada Mihail Sadoveanu nr. 3

[tovább]

130. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 130 / 2005 privind propunerea pentru reconstituirea dreptului de proprietate a suprafeţei de teren intravilan persoanelor îndreptăţite conform art. 36 din Legea nr.18 / 1991 şi a Legii nr. 247 /2005

[tovább]

131. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 131 / 2005 privind revizuirea planului actual de circulaţie

[tovább]

132. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 132 / 2005 privind aprobarea modificării Anexei nr.1 la Hotărârea nr.27/2000 privind repartizarea locuinţelor situate pe B-dul Timişoarei nr. 33 şi 35 din municipiul Miercurea-Ciuc

[tovább]

112. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 112 / 2005 privind aprobarea bugetului rectificat de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Miercurea -Ciuc pe anul 2005

[tovább]

102. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 102 / 2005 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU” CENTRU MULTIFUNCŢIONAL ŞI LOCUINŢE DE SERVICIU ” pe strada Szék nr. 152 din municipiul Miercurea-Ciuc, proiect nr. 214/2005, elaborat de S.C. ATR Line S

[tovább]

103. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Â R EA Nr. 103 / 2005 privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr. 123/1995 pentru terenul în suprafaţă de 37 mp şi a concesionării fără licitaţie publică a terenului adiacent în suprafaţă de 49 mp în favoarea S

[tovább]

104. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr.104 / 2005 privind concesionarea prin licitaţie publică a Casei de Cultură - Cioboteni în suprafaţă construită desfăşurată de 191 mp situat în municipiul Miercurea-Ciuc

[tovább]

105. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 105 / 2005 privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă, a terenului aferent Universităţii Sapientia din Miercurea-Ciuc

[tovább]

106. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 106 / 2005 privind oportunitatea iniţierii concesionării Serviciilor regulate de transport public local de călători pe raza administrativ –teritorială a municipiului Miercurea 

[tovább]

107. számú Határozat - 2005

H O T Â R Ă R E A Nr. 107 /2005 privind aprobarea asocierii cu Sport Club Miercurea-Ciuc, în vederea realizării unui teren cu suprafaţă sintetică, situat în municipiului Miercurea-Ciuc, Str. Nicolae Bălcescu, Nr. 9

[tovább]

108. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 108 / 2005 privind propunerea pentru reconstituirea dreptului de proprietate a suprafeţei de teren intravilan persoanelor îndreptăţite conform art. 36 din Legea nr.18 / 1991

[tovább]

109. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 109 / 2005 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru investiţia „Locuinţe sociale pentru rromi”

[tovább]

110. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 110 / 2005 privind premierea elevilor evidenţiaţi, a profesorilor, şi antrenorilor cu rezultate deosebite obţinute la diferite concursuri şi competiţii naţionale şi internaţionale, cu ocazia “ZILELOR ORAŞULUI&

[tovább]

111. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 111 /2005 privind aprobarea programului „Tabără pentru copii sinistraţi din Banat Apa trece pietrele rămân” precum şi a Contractului de colaborare cu Consiliul Judeţean Harghita cu privire la cofinanţarea a

[tovább]

99. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 99 / 2005 privind aprobarea tarifelor la activitatea de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare –epurare în municipiul Miercurea Ciuc

[tovább]

100. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 100 / 2005 privind aprobarea Regulamentului taxelor speciale

[tovább]

101. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 101 / 2005 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL” STRADA HARGHITA NR. 151 ” în cadrul Trupului 3.1, din municipiul Miercurea-Ciuc, proiect nr. 300/2005, elaborat de A.I. PROIECT HERŢA, cu scopul includerii

[tovább]

<< < 1  2  3  ... 55  56  57  58  59  60  61  62 > >>

Rendezvényajánló

JÚN BAROKK FORMÁK ÚJRAGONDOLVA
22
JÚN KERESZTÚTON – néptánc-színházi előadás a bukovinai székelyek kálváriájáról
21
JÚN SHAPOVALOV ÉS A CSÍKI KAMARAZENEKAR
20
JÚN LÁNYOK, ASSZONYOK NAGY IMRE MŰVÉSZETÉBEN – időszakos kiállítás
18
JÚN UNSCENE – Művészeti Egyetemek Fesztiválja
08

 KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


  GALÉRIA