HÍREK ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK INTÉZMÉNYEK
Év: Sorszám:
Címszó:
HATÁROZAT

133. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 133 /2005 pentru modificarea Hotărârii nr. 82 / 2004 privind alegerea comisiei de validare a mandatelor consilierilor aleşi la data de 6 iunie 2004

[tovább]

134. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 134 / 2005 privind validarea mandatului de consilier al Domnului ERDEI ŞTEFAN

[tovább]

135. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 135 / 2005 pentru modificarea Hotărârii nr. 63 / 2005 privind constituirea Consiliului Local al municipiului Miercurea – Ciuc

[tovább]

136. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr.136/ 2005 pentru modificarea Hotărârii nr.90/2004 privind constituirea comisiilor de specialitate în principalele domenii de activitate

[tovább]

137. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 137 /2005 privind aprobarea modelului legitimaţiei de consilier local, respectiv de primar al Municipiului Miercurea-Ciuc

[tovább]

138. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 138 /2005 privind aprobarea taxelor speciale, a taxelor de timbre judiciare, extrajudiciare şi pentru servicii notariale precum şi a altor taxe pe anul 2006;

[tovább]

139. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 139 / 2005 privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Miercurea -Ciuc pe anul 2005

[tovább]

140. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 140 /2005 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU „STRADA LUNCA MARE-STRADA TOPLIŢA" din municipiul Miercurea - Ciuc, proiect nr.210/bis/04 2005, elaborat de SC. ART LINE SRL cu sco

[tovább]

141. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 141 / 2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 80/2004 privind Normele de bună gospodărire pe teritoriul municipiului Miercurea-Ciuc

[tovább]

142. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Â R E A NR. 142 /2005 privind intenţia de asociere al Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc cu autorităţile publice locale din judeţele Harghita şi Covasna cu scopul pregătirii proiectu

[tovább]

143. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 143 / 2005 privind reglementările referitoare la schimbarea destinaţiei locuinţelor, precum şi a spaţiilor cu altă destinaţie situate în clădiri colective

[tovább]

144. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 144 /2005 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică deschisă a Serviciului de transport public local de călători pe raza administrativ –teritorială a municipiului Miercurea – Ciuc

[tovább]

145. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 145 / 2005 privind prelungirea programului de ocupare temporară a forţei de muncă pentru lucrări şi servicii de natură a contribui la dezvoltarea locală, aprobat prin Hotărârea nr. 141 / 2004

[tovább]

146. számú Határozat - 2005

H OT Ã R Â R E A Nr. 146 / 2005 privind modificarea Regulamentului de funcţionare a Serviciului public de autorizare a persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale pe baza Legii nr.300/2004 şi a Hotãrârii Guvernului nr.1766/2004,p

[tovább]

147. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 147 / 2005 privind cumpărarea terenului în suprafaţă de 175 mp situat în str. Mihail Sadoveanu nr.3, din proprietatea lui Lajos Zoltán

[tovább]

148. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 148 / 2005 privind transferarea a doi cai de tracţiune sub formă de ajutor comunei Şimoneşti, localitate calamitată în urma inundaţiilor din luna august 2005

[tovább]

120. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 120 / 2005 privind delegarea în gestiune indirectă a serviciului public de deszăpezire a arterelor de circulaţie , trotuare şi alte domenii publice din municipiul Miercurea-Ciuc şi localitatea componentă Harghita- Bă

[tovább]

113. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 113 / 2005 privind încetarea mandatului de consilier al Domnului BOGOS ZSOLT

[tovább]

114. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr.114 / 2005 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în municipiul Miercurea-Ciuc pentru anul 2006

[tovább]

115. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 115 / 2005 privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Miercurea -Ciuc pe anul 2005

[tovább]

116. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Â R E A NR. 116 / 2005 privind aprobarea modificării statului de funcţii ca urmare a modificării gradului profesional al unei funcţii publice de execuţie din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local Municipal Miercurea-Ciuc prec

[tovább]

117. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr.117/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară al Consiliului Local Municipal Miercurea-Ciuc pentru ajutorarea familiilor sinistrate în zona Odorheiu - Secuiesc

[tovább]

118. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 118/2005 privind aprobarea cofinanţării cheltuielilor de funcţionare al „Clubului social şi microcantină” aflat în administrarea Asociaţiei Riehen

[tovább]

119. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 119 / 2005 privind aprobarea graficului de eşalonare şi rambursare a datoriei SC GOSCOM SA către AVAS precum şi garantarea datoriei pentru perioada de eşalonare

[tovább]

121. számú Határozat - 2005

H O T Ă R Â R E A Nr. 121 /2005 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU „SEDIU FIRMĂ" pe strada Iancu de Hunedoara f.n din municipiul Miercurea - Ciuc, proiect nr. 575/2005, elaborat de SC. ARHITECTURA SRL.

[tovább]

<< < 1  2  3  ... 54  55  56  57  58  ... 60  61  62 > >>

Rendezvényajánló

OKT INEFFABLE feat. BILL LAURANCE – koncert
29
OKT ELMARAD!!! Király István: EGY IFJÚKOMMUNISTA A DAMASZKUSZI ÚTON
22
OKT ELMARAD!!! Tircsné Dr. Propper Valéria: MAGYAR ÍRÓK A VILÁGHÁBORÚ(K) ÉS TRIANON POKLÁBAN
15
OKT ERDEI VIGASSÁGOK – gyerekhangverseny
14
OKT MÁRTON ÁRPÁD 80+1 – időszakos tárlat
08

 KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


  GALÉRIA