HÍREK ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK INTÉZMÉNYEK
HATÁROZAT Vissza

ROMÁNIA
HARGITA MEGYE
CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS
HELYI ÖNKORMÁNYZATA

Letöltés

107. számú Határozat H O T Â R Ă R E A Nr. 107 /2005 privind aprobarea asocierii cu Sport Club Miercurea-Ciuc, în vederea realizării unui teren cu suprafaţă sintetică, situat în municipiului Miercurea-Ciuc, Str. Nicolae Bălcescu, Nr. 9

Consiliul Local al Municipiului Miercurea-Ciuc, întrunit în sedinţa ordinară din 29 iulie 2005;

Având în vedere Raportul Serviciului de Administrare a domeniului public, Servicii publice;

Avizat favorabil de comisiile:

   

 • pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor ;
 •  

   

 • de servicii publice, comerţ şi relaţii cu cetăţenii.
 •  

  Având în vedere prevederile Legii nr. 213/ 1998, privind proprietatea publică şi regimul al acestuia:

  În temeiul art. 38, alineatul 2, litera ”x”, art. 46 şi art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

   H O T Ă R Ă Ş T E:

   

  Art.1.

  Se aprobă asocierea cu Sport Club Miercurea-Ciuc, în vederea realizării unui teren cu suprafaţă sintetică, situat în municipiul Miercurea-Ciuc, Str, Nicolae Bălcescu, Nr. 9, în incinta inelului de patinaj viteză.

  Art.2. Contractul de asociere va fi prezentat consiliului local până la data de 30 septembrie 2005.

  Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul Ráduly Róbert Kálmán şi Serviciul de Administrare a domeniului public şi patrimoniului, Servicii Publice din cadrul Primăriei municipale Miercurea–Ciuc.

  Art.4.

   1. Prefectului Judeţului Harghita;
  Prezenta hotărâre se va comunica:
 • Sport Club Miercurea-Ciuc;
 • Serviciului de Administrare a Domeniului şi Patrimoniului Public, Servicii Publice
 •  

  Miercurea-Ciuc , 29 iulie 2005.

   

   

  HAJDU GÁBOR

  Contrasemnează – secretar

  PAIZS GYÖNGYI JULIÁNNA

   

  PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI

Rendezvényajánló

OKT ELMARAD!!!! INEFFABLE feat. BILL LAURANCE – koncert
29
OKT ELMARAD!!! Király István: EGY IFJÚKOMMUNISTA A DAMASZKUSZI ÚTON
22
OKT ELMARAD!!! Tircsné Dr. Propper Valéria: MAGYAR ÍRÓK A VILÁGHÁBORÚ(K) ÉS TRIANON POKLÁBAN
15
OKT ERDEI VIGASSÁGOK – gyerekhangverseny
14
OKT MÁRTON ÁRPÁD 80+1 – időszakos tárlat
08

 KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


  GALÉRIA