HÍREK ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK INTÉZMÉNYEK
HATÁROZAT Vissza

ROMÁNIA
HARGITA MEGYE
CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS
HELYI ÖNKORMÁNYZATA

Letöltés

92. számú Határozat H O T Ă R Â R E A Nr. 92 / 2005 privind numirea unui reprezentant din partea Consiliului Local al municipiului Miercurea – Ciuc în Comisia socio - economică de examinare şi avizare a implantării structurilor de vânzare cu amănunt

Consiliul Local al Municipiului Miercurea – Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din 24 iunie 2005;

Avizat favorabil de comisiile:

   

 • de studii, prognoze economico – sociale, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat şi agricultură;
 •  

   

 • pentru servicii publice, comerţ şi relaţii cu cetăţenii;
 •  

   

 • pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;
 •  

  În temeiul prevederilor art. 38, alineatul (3), precum şi art. 46 din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare ;

   H O T Ă R Ă Ş T E : 

  Art. 1Se numeşte consilierul SÁROSI BÉLA ca reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Miercurea – Ciuc în Comisia de socio- economică de examinare şi avizare a implantării structurilor de vânzare cu amânuntul constituită de pe lângă Consiliul Judeţean Harghita.

  Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează secretarul municipiului Miercurea – Ciuc.

  Art.3 Prezenta hotărâre se comunică :

   

 • Secretarului municipiului;
 •  

   

 • Serviciului urbanism şi amenajare a teritoriului din cadrul Primăriei Municipale Miercurea – Ciuc;
 •  

   

  Miercurea – Ciuc, 24 iunie 2005.

   

  PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI

                                                                   Paizs Gyöngyi Juliánna

   

   

  PĂNESCU ADRIAN                          Contrasemnează - secretar

    

  1. Prefectului judeţului Harghita;
  2.  

    

  3. Consiliului Judeţean Harghita;
  4.  

Văzând art. 5, alineatele, (1) şi (3) litera “c” din Hotărârea Guvernului nr. 1454 / 2004 privind aprobarea criteriilor de implantare a structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaţă mare şi definirea topologiei structurilor de vânzare;

Având în vedere Adresa nr. 5187 din 24 mai 2005 a Consiliului Judeţean Harghita prin care solicită nominalizarea unui reprezentant din partea Consiliului local, în Comisia socio- economică de examinare şi avizare a implantării structurilor de vânzare cu amânuntul constituită de pe lângă Consiliul Judeţean Harghita;

Rendezvényajánló

JÚN BAROKK FORMÁK ÚJRAGONDOLVA
22
JÚN KERESZTÚTON – néptánc-színházi előadás a bukovinai székelyek kálváriájáról
21
JÚN SHAPOVALOV ÉS A CSÍKI KAMARAZENEKAR
20
JÚN LÁNYOK, ASSZONYOK NAGY IMRE MŰVÉSZETÉBEN – időszakos kiállítás
18
JÚN UNSCENE – Művészeti Egyetemek Fesztiválja
08

 KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


  GALÉRIA