HÍREK ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK INTÉZMÉNYEK
HATÁROZAT Vissza

ROMÁNIA
HARGITA MEGYE
CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS
HELYI ÖNKORMÁNYZATA

Letöltés

83. számú Határozat H O T Â R Â R E A Nr. 83 / 2005 pentru modificarea Hotărârii nr. 90 / 2004 privind constituirea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de acti

 

În temeiul art. 15 alineatele (1 şi 2 ), din Legea nr. 673 / 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 35 / 2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale respectiv art. 56 , alineatul (1) respectiv art. 46 din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare ;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă modificarea punctului 3 şi punctului 6 al articolului unic din Hotărârea nr. 90 / 2004 privind constituirea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate, în felul următor :

3. Comisia pentru activităţi ştiinţifice , învăţământ, cultură şi oraşe înfrăţite:

- în locul consilierului Bogos Zsolt va fi membru consilierul Orbán Zsolt;

 

  1. Comisia pentru sănătate, protecţie socială, tineret, sport, agrement, turism şi culte :

- locul devenit vacant în urma demisiei consilierului Bokor Márton va fi ocupat

de consilierul Orbán Zsolt;

 

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Serviciul administraţiei publice locale, organizarea alegerilor şi reformă din cadrul Primăriei Municipale Miercurea – Ciuc.

Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica :

  1. Prefectului judeţului Harghita;
  2. Serviciului administraţiei publice locale, organizarea alegerilor şi reformă din cadrul
  3. Primăriei Municipale Miercurea – Ciuc.

  4. Persoanei interesate.

Miercurea – Ciuc, 24 iunie 2005.

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI

PĂNESCU ADRIAN

 

 

Contrasemnează – secretar

Paizs Gyöngyi Juliánna

Consiliul Local Municipal Miercurea – Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din 24 iunie 2005;Având în vedere Hotărârea nr. 63/2005 privind modificarea componenţei Consiliului Local Municipal Miercurea – Ciuc;

Rendezvényajánló

JÚN BAROKK FORMÁK ÚJRAGONDOLVA
22
JÚN KERESZTÚTON – néptánc-színházi előadás a bukovinai székelyek kálváriájáról
21
JÚN SHAPOVALOV ÉS A CSÍKI KAMARAZENEKAR
20
JÚN LÁNYOK, ASSZONYOK NAGY IMRE MŰVÉSZETÉBEN – időszakos kiállítás
18
JÚN UNSCENE – Művészeti Egyetemek Fesztiválja
08

 KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


  GALÉRIA