HÍREK ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK INTÉZMÉNYEK
HATÁROZAT Vissza

ROMÁNIA
HARGITA MEGYE
CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS
HELYI ÖNKORMÁNYZATA

Letöltés

78. számú Határozat H O T Ă R Â R E A Nr.78 / 2005 privind repartizarea locuinţelor sociale şi - de necesitate situate în municipiul Miercurea - Ciuc, Aleea Copiilor nr. 9

            Consiliul Local Municipal Miercurea Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din 27 mai 2005 ;

Având în vedere Procesul verbal al Comisiei de repartizare a locuinţelor din data de19 mai 2005.

            Avizat favorabil de  comisiile :

-         pentru sănătate, protecţie socială, tineret, sport, agrement, turism şi culte

-         pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor

Luând în considerare Legea locuinţeinr. 114 / 1996 , republicată, precum şi Hotărârea Guvernului nr. 1275 / 2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 114 / 1996, republicată ;

În temeiul  Hotărârii nr 156 / 2004 a Consiliului Local Municipal Miercurea Ciuc - privind stabilirea criteriilor de prioritate pentru repartizarea locuinţelor sociale şi - de necesitate  precum şi art. 38 alin.( 3 )  şi art. 46 din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală ;

 

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art. 1. Se aprobă repartizarea locuinţelor sociale şi - de necesitate devenite disponibile  în Centrul social, situat în Miercurea Ciuc Aleea Copiilor nr. 9, în ordinea de prioritate stabilită conform anexei, care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.

Art. 2. .Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Direcţia de asistenţă socială .

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică :

-         Prefectului judeţului Harghita

-    Direcţiei de asistenţă socială a Consiliului local municipal Miercurea Ciuc.

 

Miercurea Ciuc, la 27 mai 2005 

 

PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI                            Contrasemnează – secretar

         ORBÁN LÁSZLÓ                                    PAIZS GYÖNGYI JULIÁNNA


CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL                                                                                                Anexă la Hotărâre  nr. ______/ 2005_

MIERCUREA - CIUC

 

 

TABEL NOMINAL

cu familiile care solicită locuinţă socială / de necesitate, în ordinea priorităţii stabilită la şedinţa din data de 27 MAI 2005

 

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

Nr. pers.

Adresa

Punctaj

Ordinea de prioritate

Observaţii

1 camera

2 camere

1.      

Nemes Ilona

3

Suta 9

112

x

 

evacuat

2.      

Cojocea Carmen

5

Suta 3

80

 

x

 

3.      

Peter Julia

4

Câmpul Mic 15

78

 

x

 

4.      

Stoica Daniel

5

Adăpost de noapte

76

x

x

Evacuat,acceptă orice locuinţă

5.      

Parvui Ibolya

3

Plopilor 10

75

x

 

 

6.      

Boldizsar Agnes

3

Băilor 2

74

x

 

 

7.      

Condrea Csaba Matyas

5

Suta 9

70

 

x

 

8.      

Pintilie Petronel

4

Suta 9

70

 

x

 

9.      

Forika Irma

3

Inimii 7/17

65

x

 

 

10.  

Pal Miklos Csaba

3

Szek 155

65

x

 

 

11.  

Laszlo Mihaly

3

Copiilor 1/D/8

61

x

 

 

12.  

Neculcea Elena

4

Suta 9

60

 

x

 

13.  

Gerzuj Veronka

2

Copiilor 9

60

x

 

 

14.  

Zerkula Veronika

5

Leliceni 4

54

 

x

 

15.  

Bock Szilard

2

Adăpost de noapte

52

x

 

evacuat

16.  

Gust Loredana

2

Suta 11

51

x

 

 

17.  

Munteanu Elena

3

Iancu de Hunedoara 2

50

x

 

 

18.  

Simon Dalma

2

Muller Laszlo 31/A/16

50

x

 

 

19.  

Radu Mărioara Ancuţa

3

Iancu de Hunedoara31

40

x

 

 

20.  

Ruczuj Ilona

2

Suta 9

40

x

 

 

21.  

Varga Eva

2

Bradului 11/A/7

36

x

 

 

22.  

Goga (Laszlo) Ibolya

3

Copiilor 1/D/8

31

x

 

 

23.  

Nagy Eva

2

Uzina Electrica 5

30

x

 

 

24.  

Bedo Ibolya

2

Frătiei 21/B/2

30

x

 

 

25.  

Bodo K. – Antal E.

2(+1)

Fara conditii de locuit

 

 

 

Respins, datorie 6 mil. La C.S.

                 

 

                                                            Comisia de repartizare a locuitelor

 

Sárosi B.                      Lőrinz Cs.                    Xántus A.                     Szőke D.                      Paizs Gy.                      Antal A.                       Pănescu A.

_______                      _______                      _______                      _______                      _______                      _______                      _______

Rendezvényajánló

JÚN BAROKK FORMÁK ÚJRAGONDOLVA
22
JÚN KERESZTÚTON – néptánc-színházi előadás a bukovinai székelyek kálváriájáról
21
JÚN SHAPOVALOV ÉS A CSÍKI KAMARAZENEKAR
20
JÚN LÁNYOK, ASSZONYOK NAGY IMRE MŰVÉSZETÉBEN – időszakos kiállítás
18
JÚN UNSCENE – Művészeti Egyetemek Fesztiválja
08

 KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


  GALÉRIA