HÍREK ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK INTÉZMÉNYEK
HATÁROZAT Vissza

ROMÁNIA
HARGITA MEGYE
CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS
HELYI ÖNKORMÁNYZATA

Letöltés

63. számú Határozat H O T Ă R Â R E A Nr. 63 / 2005 privind modificarea Hotărârii nr. 89 / 2004 privind constituirea Consiliului Local al municipiului Miercurea – Ciuc

           Consiliul Local Municipal Miercurea – Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din 27 mai 2005;

           Având în vedere Procesul  - verbal al comisiei de validare,  Hotărârea nr. 61 / 2005  privind  încetarea de drept a mandatului de consilier al Domnului  Bokor Márton; precum şi Hotărârea nr.62/2005 privind validarea următorului  supleant  de pe lista  U.D.M.R. în funcţia de consilier municipal;

           În temeiul prevederilor  art. 46 din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală, cu completările şi modificările ulterioare ;    

 

                                                H O T Ă R Ă Ş T E :

          Art. unic  Se aprobă modificarea componenţei Consiliului Local Municipal Miercurea – Ciuc, în felul următor :

 

1.      ANDREI JEAN – ADRIAN             P.S.D.

2.      BENKŐ ALEXANDRU                     U.D.M.R. 

3.      B1RÓ JÓZSEF                                   independent                  

4.      BOGOS ZSOLT                               U.D.M.R.   

5.      BORSODY ZOLTÁN                      U.D.M.R. 

6.      COMŞIA ALEXANDRU                 U.D.M.R.

7.      CSUCSI ANDRÁS – RÓBERT       U.D.MR.

8.      EIGEL TIBOR                                  U.D.M.R.

9.      HAJDU GÁBOR                               U.D.M.R.    

10.  KURCSAKOVSZKI NICOLINA    P.S.D   

11.  LŐRINCZ CSILLA                          U.D.M.R.  

12.  ORBÁN LÁSZLÓ                             P.N.L.   

13.  ORBÁN ZSOLT                                U.D.M.R.

14.  PĂNESCU ADRIAN                         P.N.L.  

15.  SÁROSI BÉLA                                  U.D.M.R.

16.  TAMÁS SÁNDOR JÁNOS              independent         

17.  VARGA LÁSZLÓ                             U.D.M.R.  

18.  VERES EMŐKE – GABRIELLA   U.D.M.R.  

19.  XÁNTUS ATTILA                            U.D.M.R.

        Miercurea – Ciuc, 27 mai 2005.

 

                                                     PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI

                                                           ORBÁN LÁSZLÓ

                                                                                               Contrasemnează – secretar

                                                                                                    Paizs Gyöngyi Juliánna

Rendezvényajánló

JÚN BAROKK FORMÁK ÚJRAGONDOLVA
22
JÚN KERESZTÚTON – néptánc-színházi előadás a bukovinai székelyek kálváriájáról
21
JÚN SHAPOVALOV ÉS A CSÍKI KAMARAZENEKAR
20
JÚN LÁNYOK, ASSZONYOK NAGY IMRE MŰVÉSZETÉBEN – időszakos kiállítás
18
JÚN UNSCENE – Művészeti Egyetemek Fesztiválja
08

 KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


  GALÉRIA