HÍREK ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK INTÉZMÉNYEK
HATÁROZAT Vissza

ROMÁNIA
HARGITA MEGYE
CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS
HELYI ÖNKORMÁNYZATA

Letöltés

61. számú Határozat H O T Ă R Â R E A Nr. 61 / 2005 privind încetarea mandatului de consilier al Domnului Bokor Márton

 

        Consiliul Local al Municipiului  Miercurea – Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din  27 mai 2005; 

        Având în vedere prevederile art. 88, alineatul (2) şi art. 91, alineatele (1) şi (3) din Legea nr. 161 / 2003 privind unele  măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei;

         Având în vedere demisia din funcţia de consilier municipal al domnului BOKOR MÁRTON, înregistrat cu nr.10833 din  6 mai 2005;

          În conformitate cu prevederile art. 38, alineatul (3),  art. 60 alineatul (1), literele a) şi b)  şi alineatul (2) din Legea  nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală, republicat, şi art. 9 alineatul (2), literele a) şi b) şi alineatul (3) din Legea nr. 393 / 2004 privind Statutul aleşilor locali;

            În temeiul prevederilor art. 46 din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală, republicat şi  modificat ;             

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

           Art.1  Se constată încetarea mandatului de consilier al domnului BOKOR MÁRTON,  ca urmare a  demisiei depuse în temeiul prevederilor art. 91, alineatul (3) din Legea nr.161 / 2003.

           Art.2 Prezenta hotărâre se comunică :

a)      Prefectului judeţului Harghita;

b)      Domnului Bokor Márton;

c)      Primarului municipiului Miercurea – Ciuc. 

 

         Miercurea – Ciuc, 27 mai 2005.

 

 

 

                                                PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI

                                                            ORBÁN LÁSZLÓ

 

 

                                                                                          Contrasemnează – secretar

                                                                                             Paizs Gyöngyi  Juliánna

 

Rendezvényajánló

JÚN BAROKK FORMÁK ÚJRAGONDOLVA
22
JÚN KERESZTÚTON – néptánc-színházi előadás a bukovinai székelyek kálváriájáról
21
JÚN SHAPOVALOV ÉS A CSÍKI KAMARAZENEKAR
20
JÚN LÁNYOK, ASSZONYOK NAGY IMRE MŰVÉSZETÉBEN – időszakos kiállítás
18
JÚN UNSCENE – Művészeti Egyetemek Fesztiválja
08

 KIADVÁNYOK A VÁROSRÓL


  GALÉRIA